Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

План за устойчива градска мобилност

       Планът за устойчива градска мобилност на гр. Хасково (ПУГМ) се очерта като приоритет за общината и неговото разработване беше инициирано в изпълнение на Административен Договор № BG05SFOP001-4.003-0001-C01/20.02.2018 г. по проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване”. ПУГМ е стратегически документ, предназначен да задоволи нуждите от мобилност на хората и бизнеса в града и неговите околности с цел постигане на по-добро качество на живот.

Основните цели на документа включват подобряване на качеството на живот, социалната справедливост, транспортната достъпност, интермодалната интеграция, икономическата жизнеспособност, градската привлекателност, устойчивостта и качеството на околната среда в град Хасково, като гарантира, че всички хора, предприятия и други засегнати страни са включени и се възползват от този процес.

Файлове

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!