Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Програми и отчети

Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО за Програма за опазване на околната среда 2021 - 2028 г.

Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) за екологичната оценка на Програма за опазване на околната среда на община Хасково за периода 2021-2028 г.

Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО за Програма за управление на отпадъците 2021 - 2028 г.

Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за преценяване на необходимостта  от извършване на екологична оценка на програма за управление на отпадъците на община Хасково за периода 2021 - 2028 г.

Програма за качеството на атмосферния въздух 2021 - 2024 г.

Програма за намаляване на емисиите фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Хасково за периода 2021-2024 г.

Програма за качеството на атмосферния въздух 2015 - 2020 г.

Програмата за намаляване емисиите фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Хасково за периода 2015 - 2020 г.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!