Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

План за интегрирано развитие (ПИРО) на община Хасково 2021- 2027 г.

Планът за интегрирано развитие (ПИРО) на община Хасково 2021-2027 г., като основен планов документ на общината надгражда постигнатия напредък в изпълнението на ОПР на община Хасково за периода 2014-2020 г., както и на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Хасково – 2014-2020 г.

Планът за интегрирано развитие (ПИРО) на община Хасково 2021- 2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите седем години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на община Хасково.

Планът  за интегрирано развитие е част от системата от стратегически документи, интегриращи регионалното и пространственото развитие. С  ПИРО се идентифицират проблемите в развитието и се определят  възможностите  за комплексно и устойчиво развитие  на основата на разполагаемите ресурси и потенциали.

Важно изискване при изработване на ПИРО е включването на различни партньори (представители на бизнеса, на НПО, на гражданите и др.), които участват с предложения, както за развитието на отделните сектори, така и за възможностите за постигане на устойчиво развитие на общината. Партньорите са включени активно в различни форми на обсъждания на ПИРО.

Файлове

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!