Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Защитени зони в мрежата Натура 2000

Защитени зони в мрежата натура 2000, попадащи на територията на община Хасково

 

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за местообитанията) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). Двете директиви са отразени в българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

 

Код на защитена зона

Име на защитена зона

Тип на защитена зона

BG0000434

Банска река

Защитена зона по директивата за местообитанията

BG0002103

Злато поле

Защитена зона по директивата за птиците

BG0001034

Остър камък

Защитена зона по директивата за местообитанията

BG0000578

Река Марица

Защитена зона по директивата за местообитанията

BG0001031

Родопи - Средни

Защитена зона по директивата за местообитанията

BG0002092

Харманлийска река

Защитена зона по директивата за птиците

Забележка: Кодът на защитената зона е препратка към страница с пълна информация за нея.

 

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!