Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Приемна грижа

 

Доставчик: Община Хасково

Адрес на социалната услуга: гр. Хасково 6300, ул. „Цар Освободител“ № 2, ет. 2, офис 2

Телефон: 0882520012;

Електронна поща: priemi_me@haskovo.bg

 

 

Услугата се предоставя по проект „ПРИЕМНА ГРИЖА", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Приемната грижа включва дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, подкрепа и наблюдение.

Услугата “Приемна грижа” дава възможност на много деца в риск или настанени в специализирани институции да се отглеждат в семейна среда. Приемната грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство. Отглеждането и възпитанието на дете в приемно семейство гарантира правото му да расте в семейна среда и да се развива пълноценно. Когато детето е в риск, услугата “приемна грижа” осигурява определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за детето, което допринася за неговото правилно физическо, психическо и емоционално развитие. В определени случаи приемната грижа осигурява подкрепа на биологичните родители в кризисни ситуации и допринася за процеса на деинституционализация в България, което е основен приоритет в политиката по закрила на децата.

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

  • деца от 0 до 3 годишна възраст - ниво родилен дом;
  • деца от 3 до 18/20 годишна възраст - с увреждания;
  • деца от 3 до 18/20 годишна възраст - жертва на трафик, насилие, без родителски грижи.

 

СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА И ОПИТ

Услугата се администрира от началник екип по приемна грижа и социални  работници. Предоставянето на услугата се извършва от обучени приемни родители/приемни семейства.

 

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Кандидатите за професионално или доброволно приемно семейство/приемен родител подават заявление до Кмет на Община Хасково, в качеството му на доставчик на социалната услуга „Приемна грижа“, и с тях се сключва договор за предоставяне на обучение и провеждане на оценка на кандидати за приемно семейство. При настаняване на дете в дома на приемни родители/семейства, Община Хасково сключва договор за отглеждане на дете от приемно семейство и договор за грижа за дете, настанено в дома на приемно семейство. За отглеждане и възпитание на настаненото дете се предоставят месечни средства, дефинирани съобразно възрастта на детето, съгласно чл. 50 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

 

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

За ползването на услугата, не се заплаща такса.

Последна промяна: 20 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!