Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Дом за стари хора

 

Доставчик: Община Хасково

Директор: Кина Койнарска

Адрес на социалната услуга: гр. Хасково 6300, парк Кенана

Телефони:

038 / 622458 - директор

038 / 624207 - социални работници

038 / 624291 - мед.сестри

038 / 642102 - касиер

Електронна поща: dsh@haskovo.bg

 

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Съгласно чл.15, т. 8 от ЗСУ – резидентна грижа / настаняване на лица в надтрудоспособна възраст без увреждания/.

 

ДЕЙНОСТИ (ПРОГРАМИ, УСЛУГИ), КОИТО ПРЕДОСТАВЯ СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

 • осигуряване на 24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности;
 • трудотерапия;
 • осигуряване на подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот;
 • грижа за лица в невъзможност за самообслужване;
 • грижа за лица с потребност от постоянно медицинско наблюдение и медицинска грижа

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • Лица в надтрудоспособна възраст без увреждания
 • Възрастни хора в невъзможност за самообслужване / с потребност от постоянни медицински грижи/.

 

СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА И ОПИТ

 1. Социални работници – 4 броя. Опит между 15 и 30 години работа в услугата.
 2. Трудотерапевти – 6 броя. Трима с над 10 годишен опит в трудотерапията.
 3. Медицински сестри – 13 броя, всички с дългогодишен опит.
 4. Фелдшери – 3 броя, с опит над 25 години.

 

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Насочването на всички лица за ползване на услугата се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене, чрез изготвяне на писмена предварителна оценка на потребностите с участието на лицето.

Заявление - Декларация за изготвяне на Предварителна оценка на поттребностите се подава:

 1. Лично в Дирекция „Социално подпомагане“
 2. Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. Хасково, ПК6300, ул. "Патриарх Евтимий" №2
 3. Чрез служебна електронна поща на ДСП - Хасково - dsp-haskovo@asp.government.bg
 4. По електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване

След проучване на потребностите на лицето се изготвя предварителна оценка на потребностите за насочване за ползване на услугата в 20-дневен срок от датата на заявяване на желанието.

За допълнителна информация:
тел 038/603 458 - гл. експерт Социални дейности М. Георгиева
тел.038/603 420 - Център за административно обслужване на населението.

 

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

Таксите в Дом за стари хора се определят съгласно Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет и са в размер на 70% от дохода на лицата, които ползват услугата. Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка заплащат лицата по чл.4, ал.1 от Тарифата.

 

Последна промяна: 30 Май 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!