Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Дом за стари хора

 

Доставчик: Община Хасково

Адрес на социалната услуга: гр. Хасково 6300, парк Кенана

Телефон:

038 / 624207 - социални работници

038 / 624291 - мед.сестри

038 / 642102 - касиер

Електронна поща: dsh@haskovo.bg

 

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Съгласно чл.15, т. 8 от ЗСУ – резидентна грижа / настаняване на лица в надтрудоспособна възраст без увреждания/.

 

ДЕЙНОСТИ (ПРОГРАМИ, УСЛУГИ), КОИТО ПРЕДОСТАВЯ СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

 • осигуряване на 24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности;
 • трудотерапия;
 • осигуряване на подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот;
 • грижа за лица в невъзможност за самообслужване;
 • грижа за лица с потребност от постоянно медицинско наблюдение и медицинска грижа

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • Лица в надтрудоспособна възраст без увреждания
 • Възрастни хора в невъзможност за самообслужване / с потребност от постоянни медицински грижи/.

 

СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА И ОПИТ

 1. Социални работници – 4 броя. Опит между 15 и 30 години работа в услугата.
 2. Трудотерапевти – 6 броя. Трима с над 10 годишен опит в трудотерапията.
 3. Медицински сестри – 13 броя, всички с дългогодишен опит.
 4. Фелдшери – 3 броя, с опит над 25 години.

 

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Насочването на всички лица за ползване на услугата се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене, чрез изготвяне на писмена предварителна оценка на потребностите с участието на лицето.

Лицата, желаещи да ползват социалната услуга заявяват своето желание в Дирекция „Социално подпомагане“.

След проучване на потребностите на лицето се изготвя предварителна оценка на потребностите за насочване за ползване на услугата в 20-дневен срок от датата на заявяване на желанието.

 

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

Таксите в Дом за стари хора се определят съгласно Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет и са в размер на 70% от дохода на лицата, които ползват услугата. Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка заплащат лицата по чл.4, ал.1 от Тарифата.

Последна промяна: 26 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!