Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Дневен център за деца и младежи с увреждания „Марина“ (ДЦДМУ „Марина“)

 

Доставчик: Сдружение "Агенция за социално развитие Вижън"

Адрес на социалната услуга: гр. Хасково 6300, ул. „Славянска“ № 52

Телефон: 03/66 41 12; 038/66 43 95

Електронна пощаmarina@vision-bg.com

 

 

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

 • ДЦДМУ „Марина“ осъществява комплексна корекционно-логопедична-психологична и възпитателна работа, рехабилитация, трудотерапия, здравни грижи и социализация на деца от 3 до 18 години и младежи  с умствени и физически увреждания по програми, утвърдени от МТСП.
 • ДЦДМУ „Марина“ функционира при дневен или полудневен режим, с петдневна работна седмица.
 • ДЦДМУ „Марина“ има за своя основна цел да подготви децата и младежите за оптимално възможното им вграждане в обществото, съобразно техните психо-физически характеристики. Придобиване и развитие на полезни навици и умения, интегриране в системата на масовите училища и детски градини. Възпитателната, корекционно-компенсаторната, трудотерапевтичната, логопедична, психологична, рехабилитационната, лечебно-профилактичната и социалната дейности се осъществяват от специалисти – педагози, трудотерапевти, рехабилитатор, социален работник, психолог, логопед и медицинска сестра.
 • В Дневния център с предимство се предоставят услуги на деца и младежи  от община Хасково.

 

ДЕЙНОСТИ (ПРОГРАМИ, УСЛУГИ), КОИТО ПРЕДОСТАВЯ СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

 • Целодневни услуги;
 • Полудневни услуги.

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • деца с трайни увреждания;
 • младежи с трайни увреждания.

 

СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

 • Социален работник;
 • Психолог;
 • Логопед;
 • Педагози;
 • Трудотерапевт;
 • Рехабилитатор;
 • Медицинска сестра.

 

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Насочването става от Дирекция „Социално подпомагане“ след подадено заявление от лицето, настойник или попечител на лицето.

 

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

Децата не заплащат такса за посещение на услугата

Лицата заплаща такса по чл.102 от Закона за социалните услуги (ЗСУ), с изключение на посочените в чл.103 от ЗСУ.

Последна промяна: 10 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!