Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

4000. Финансова помощ за живородено или осиновено дете.

Община Хасково предоставя на млади семейства, двойки живеещи на семейни начала и самотни родители еднократна финансова помощ за живородено или осиновено дете на
територията на общината.
От помощта могат да се възползват всички отговарящи на условията посочени в утвърдения Правилник, а именно :

  • Детето да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Хасково към момента на подаване на Заявлението-декларация.
  • Родителите/осиновителите да имат настоящ адрес на територията на общината, и поне единият от тях да е с постоянен адрес на територията на община Хасково, не по-малко от 3 /три/ години, считано от датата на подаване на Заявлението-декларация
  • Родителите (и двамата) на живороденото/осиновеното дете/деца да представят копие от диплома завършено не по-ниско от средно образование към датата на подаване на Заявлението – декларация.
  • Родителите (и двамата) на живороденото/осиновеното дете/деца да имат непрекъснати здравно-осигурителни права към момента на подаване на Заявлението за финансова помощ.
  • Родителите (и двамата) на новороденото/осиновеното дете следва да нямат изискуеми задължения към Община Хасково към момента на подаване на заявлението за отпускане на финансовата помощ.

При осиновяване на дете до 5 /пет/ годишна възраст осиновителят/осиновителите имат право да получат еднократна финансова помощ, ако изпълняват всички условия.
Подадените заявления се разглеждат от комисия определена със Заповед на кмета на Община Хасково. На основание предложението на Комисията, Кметът на общината издава  заповед за отпускане или за отказ да бъде отпусната еднократна финансова помощ по всяко одобрено/отказано Заявление поотделно. Заповедта се получава лично, а изплащането е само по банков път.
Заявлението се подава от родителят/ите/ или /осиновителят/ите/ на живороденото/осиновеното дете:

  • Лично в Центъра за административно обслужване на община Хасково пл. Общински № 1 в срок до 6 /шест/ месеца, считано от датата на раждане/осиновяване на детето;
  • По електронен път с електронен подпис на адрес: zsd@haskovo.bg или чрез Системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/;

 

За информация:
тел 038/603 458 - гл. експерт Социални дейности М. Георгиева
тел.038/603 420 - Център за административно обслужване на населението.

Файлове

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!