Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Сигнали


Може да използвате и следните телефони:

- денонощен телефон за сигнали: 038 664 166

- сигнали за нарушения на обществения ред: 038 603 339

 

Телефони за сигнали в ОП "Екопрогрес" относно уличното осветление:

- в работно време: 038 622 350 и 038 664 347

- денонощно: 038 622 020 (телефонен секретар)

* Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;

* Общинската администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията.


 

Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

 

При условията и по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) се разглеждат единствено сигнали, които попадат в обхвата на чл. 3 от същия, не са изтекли две години от извършването на твърдяното нарушение/нарушения и са подадени от някое от лицата по чл. 5 от закона.

Начините за подаване на сигнали са чрез:

  • вътрешен канал, който се осигурява от Община Хасково;
  • външен канал, който се осигурява от Комисия за защита на личните данни - гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, имейл: kzld@cpdp.bg. Повече информация относно реда и начина на подаване на сигнали до Комисията във връзка със ЗЗЛПСПОИН може да откриете на нейната интернет страница: https://www.cpdp.bg.;
  • публично оповестяване на информацията.

За подаване на сигнали чрез вътрешния канал на Община Хасково подаващите сигнали могат да ползват един от следните начини:

  • по електронната поща на следния електронен адрес: dpo@haskovo.bg
  • по телефон на следния номер: 038 603 426
  • по пощата или лично на адрес: гр. Хасково 6300, пл. „Общински“ № 1, ет. 4, стая 407.

За гарантиране поверителността на подадения сигнал при подаване на сигнала на хартиен носител, се препоръчва на подаващия, да постави бележка за поверителност и указание пликът да се отвори от лицето по чл. 14, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН.

При подаване на писмен сигнал подателят може да използва Формуляра за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН. Формулярът не е задължителен за попълване от сигнализиращото лице. В случай че то реши да го използва обаче, лицето следва да попълни част I – V включително и да го подпише: при изпращане на формуляра по пощата – със саморъчен подпис; при изпращане по електронна поща – с квалифициран електронен подпис.

Устният сигнал, освен по телефона, може да се подаде и чрез лична среща със служител, който на място ще документира подадения сигнал. Среща може да се проведе след предварителна уговорка между сигнализиращото лице и служителя в сградата на Община Хасково на адрес: гр. Хасково, пл. „Общински № 1, ет. 4, стая 407.

Анонимни сигнали не се разглеждат при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН.

Приложения:
Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!