Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ПРОТОКОЛ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ – ГР.ХАСКОВО

 

 

 

Процедура №  BG05SFOP001-4.007

Договор № BG05SFOP001-4.007-0002-С01

Проект «Областен информационен център – Хасково»

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление”,

 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

ПРОТОКОЛ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ – ГР.ХАСКОВО

1

2

3

4

5

ТРИТЕ ИМЕНА НА КАНДИДАТА

Брой точки от ТЕСТ

Средноаритметичен общ брой точки от ИНТЕРВЮ

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА

(3+4)

1

Евгени Димитров Консулов

25,5

24,71

50,21

 

Дата и място:

Хасково, 14.12.2022 г.        

 

 

Последна промяна: 24 Февруари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!