Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Резултати от проведени конкурси

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“   Въз основа на Протокол от 14.07.2021г., на комисия, назначена със Заповед №1156 от 07.07.2021г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Управител“ в „Преходно жилище за деца от 15…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА №16 „СЛАВЕЙЧЕ“ – ГР.ХАСКОВО И ДЕТСКА ГРАДИНА ПО ИЗКУСТВАТА - ГР.ХАСКОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ В  КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА №16 „СЛАВЕЙЧЕ“ – ГР.ХАСКОВО И ДЕТСКА ГРАДИНА ПО ИЗКУСТВАТА - ГР.ХАСКОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО

КЛАСИРАНЕ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА„ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГР.ХАСКОВО“

КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА„ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГР.ХАСКОВО“   На основание чл.95, ал.1 от КТ, утвърдени от Кмета на Община Хасково правила за провеждане на  конкурс за заемане на длъжността Директор на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Хасково и Протокол №2 от 01.06.2021г.,…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ“ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ“ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“  

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТТА " РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ВЪТРЕШЕН ОДИТ "" В ОБЩИНА ХАСКОВО

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТТА " РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ВЪТРЕШЕН ОДИТ "" В ОБЩИНА ХАСКОВО

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТТА " ЮРИСКОНСУЛТ " , ДИРЕКЦИЯ АПНО , ОБЩИНА ХАСКОВО

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТТА " ЮРИСКОНСУЛТ " , ДИРЕКЦИЯ АПНО , ОБЩИНА ХАСКОВО

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЕТЕГЛЕДАЧ“ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЕТЕГЛЕДАЧ“ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ“ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ“  в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ХИГИЕНИСТ“ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

  КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ХИГИЕНИСТ“  в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“  Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!