Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Резултати от проведени конкурси

Списък крайно класиране за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“     Въз основа на Протокол от 05.05.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №305/04.05.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността  „ Социален работник“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “ – гр. Хасково“ се изготви следният…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ” - ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО  ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – Хасково Тел.038/ 620 – 392, ул. „Цар Освободител” №2, ет.2, e-mail:cop_haskovo@abv.bg ПРОТОКОЛ Днес, 11.04.2022 г.  комисия в състав:             Председател: Катя Милушева - управител ЦОП;             Членове:1. Любомир Жеков -психолог ЦОП;                             2. Христина Кехайова – социален работник ЦОП; Проведе подбор по…

Списък крайно класиране за длъжността "Медицинска сестра" в Център за грижа за лица с психични разстройства "Болярово"

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „Медицинска сестра“   Въз основа на Протокол от 05.04.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-26/17.01.2022 г. Във връзка със Заповед №РД-134/08.03.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността  „Медицинска сестра“ по Проект BG05M9OP001-2.090-0009 „Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица…

Списък крайно класиране за длъжности в Център за грижа за лица с психични разстройства "Болярово"

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „Медицинска сестра“   Въз основа на Протокол от 09.03.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-26/17.01.2022 г. Във връзка със Заповед №РД-134/08.03.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността  „Медицинска сестра“ по Проект BG05M9OP001-2.090-0009 „Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“  в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“     Въз основа на Протокол от 07.02.2021г., на комисия, назначена със Заповед   №РД-55/28.01.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Социален работник“ в „Преходно жилище за деца от…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ" ПО ПРОЕКТ "ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА "

    КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Специален педагог“   Въз основа на Протокол от 4.10.2021., на комисия, назначена със Заповед №1706/27.09.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Специален педагог“ по проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“ се изготви настоящия списък с крайно класиране на…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА "ПО ПРОЕКТ "ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"

    КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра“   Въз основа на Протокол от 6.10.2021., на комисия, назначена със Заповед №1706/27.09.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Специален педагог“ по проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“ се изготви настоящия списък с крайно класиране на…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0122 „ Патронажна грижа + “

  КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“   Въз основа на Протокол от 07.09.2021 г., на комисия, назначена със Заповед №  1499/30.08.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността  „ Медицинска сестра “ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “ – гр. Хасково“ се…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ УПРАВИТЕЛ“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0122 „ Патронажна грижа + “

  КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ УПРАВИТЕЛ“   Въз основа на Протокол от 07.09.2021 г., на комисия, назначена със Заповед №  1499/30.08.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността  „ Управител “ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “ – гр. Хасково“ се изготви следният…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“  в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“     Въз основа на Протокол от 11.08.2021г., на комисия, назначена със Заповед   №1363/04.08.2021г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Социален работник“ в „Преходно жилище за деца от…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!