Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Регистър за издадени разрешителни за ползване на воден обект.

Регистър за издадени разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3, буква "б" от Закона за водите

№ по ред Титуляр № на разреши-телно Дата на издаване Воден обект № Населено място Община Област ЕКАТТЕ Цел на ползване Площ на водния обект /дка/ Площ разрешение за ползване /дка/ Краен срок на действие на разрешнителното Номер и дата на изменение на разрешителното Номер и дата на продължаване на разрешителното Номер и дата на преразглеждане на разрешителното за изземване на наносни отложения от повърхностен воден обект Номер и дата на прекратяване на разрешителното Номер и дата на отнемане на разрешителното Забележка
Последна актуализация: 13 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!