Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Регистър на заповеди за одобряване на задания

Регистър на заповеди за одобряване на задания в община Хасково

Вх.№ Име заявител: Мотивирано за: ПИ № по КК Квартал/Местност УПИ Землище Заповед № ……… обявено-дата влиза в сила
94 А-3965-2/18.12.2020г Антонина Грозданова Колева Задание за ПРЗ ПИ №77195.747.170 кв.1123, ж.р. "Каменец" ХХ Хасково Заповед №14/08.01.2021г 2021-01-12
94 А-1852-4/12.01.2021г Анелия Евтимова Хаджиева Задание за изменение на ПУР и ПР ПИ №77195.746.540 и №77195.746.475 кв.1102, ж.р. "Каменец" Хасково Заповед №15/08.01.2021г 2021-01-12
53 Л-252-3/22.12.2020г "ЛИКОР 1" ЕООД-упр. Кирил Латев Кирилов Задание за ПРЗ ПИ №77195.113.465 кв.1001, ж.р. "Кенана" Хасково Заповед №32/13.01.2021г 2021-01-20
94 С-67-2/23.11.2020г Стефан Грозев Тенев Задание за изменение на ПР и ПУП - ПЗ кв.23 ІІ-181 и ХІІ-181 с. Войводово Заповед №42/15.01.2021г 2021-01-20
94 М-6394-2/21.12.2020г Милко Емилов Хушков Задание за ПРЗ ПИ №77195.746.215 кв.1106, ж.р. "Каменец" Хасково Заповед №72/21.01.2021г 2021-01-26
94 М-6795-2/14.12.2020г Мюрсел Исмаил Осман Задание за ПРЗ ПИ №77195.729.420 кв.804, ж.р. "Изгрев" Хасково Заповед №73/21.01.2021г 2021-01-26
94 В-1487-1/16.12.2020г Владимир Добчев Стоянов и Маргарита Добчева Стоянова Задание за ПЗ ПИ №77195.721.40 кв.473 ХХ Хасково Заповед №74/21.01.2021г 2021-01-26
94 К-109-2/30.12.2020г Кристина Иванова Кънчева, Михаил Видев Инджов, Тонка Иванова Инджов, Владислав Михайлов Инджов, Ивайло Михайлов Инджов, Николай Мирославов Кънчев и Инна Мирославова Кънчева Задание за изменение на ПУП-ПР и изменение на ПУП-ПУР ПИ №77195.109.50, ПИ №77195.109.51, ПИ №77195.109.52 и ПИ №77195.109.53 кв.1025 VІІІ, ІХ, Х и ХІ Хасково Заповед №75/21.01.2021г 2021-01-26
53 В-578-1/15.01.2021г "ВИТО ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Задание за изменение на ПУП - ПРЗ ПИ №77195.707.51 кв.8 СИЗ, ул. "Пловдивска"№6 ХХІІ и ХХІІІ Хасково Заповед №105/27.01.2021г 2021-02-02
10 Х-01-1/08.01.2021г Община Хасково - инвеститор Димитър Пейчев Димитров комплексен проект по чл.150 Улична канализация ж.р. "Куба І", ул. "Розова долина" Хасково Заповед №112/27.01.2021г 2021-02-02
94 Е-317-2/28.07.2020г Елена Маринова Стоева и Петър Петков Стоев Задание за ПЗ ПИ №77195.737.308 кв. 90б, ул. "Заря" ХVІІ Хасково Заповед №113/27.01.2021г 2021-02-02
94 Е-2563-1/05.01.2021г Ергюн Ерджан Шабан Задание за ПРЗ ПИ №77195.553.1 м."Турско гробе/Юрмул" Хасково Решение №277/29.01.2021г 2021-02-04
94 Ц-351-1/14.01.2021г Цветелина Юриева Петрова Задание за ПРЗ ПИ №77195.746.292 и №77195.746.293 ж.р. "Каменец" Хасково Заповед №139/01.02.2021г 2021-02-04
94 Е-1660-3/06.08.2020г Елена Кирилова Кирилова Задание за изменение на ПЗ ПИ №77195.208.23 м. "Увата" Хасково Заповед №140/01.02.2021г 2021-02-04
94 Д-2005-2/08.12.2020г Делян Радков Колешев Задание за ПРЗ ПИ №77195.743.326 ж.р. "Каменец" ІІІ Хасково Заповед №141/01.02.2021г 2021-02-04
53 Е-738-1/25.01.2021г "Ер Груп 777" ЕООД Задание за изменение на ПРЗ ПИ №77195.717.132 кв.626 ІІ Хасково Заповед №142/01.02.2021г 2021-02-04
94 И-182-1/14.01.2021г Илияна Димитрова Димитрова Задание за ПРЗ ПИ №77195.705.826 ж.р. "Куба" ХХХІІІ Хасково Заповед №143/01.02.2021г 2021-02-04
94 К-519-1/04.02.2021г Кирил Ангелов Чакалов Задание за изменение на ПРЗ кв.11 ХХІІІ и ХХІV Хасково Заповед №161/04.02.2021г 2021-02-12
94 Г-1372-2/15.01.2021г Георги Петров Николов Задание за изменение на ПРЗ ПИ №77195.738.125 кв.98 І Хасково Заповед №162/04.02.2021г 2021-02-12
94 В-4139-1/20.01.2021г Веселина Александрова Жекова Задание за изменение на ПР кв.21 ХІV Хасково Заповед №163/04.02.2021г 2021-02-12
94 М-6593-2/15.02.2021г Младен Тенев Талев Задание за изменение на ПР имот №99 кв.14 І-99 и VІІ-99 с. Конуш Заповед №235/17.02.2021г 2021-02-17
94 Д-5428-2/26.01.2021г Джейхан Айхан Али Задание за изменение на ПЗ ПИ №77195.735.89 кв.533 ІІІ Хасково Заповед №238/18.02.2021г 2021-02-24
53 Ю-29-1/25.01.2021г "Ю - БРАДЪРС" ООД Задание за изменение на ПЗ кв.513 ХІІІ Хасково Заповед №239/18.02.2021г 2021-02-24
53 Е-102-36/28.01.2021г "Електроразпределение юг" ЕАД комплексен проект по чл.150 ПИ №77195.429.113 Хасково Заповед №249/22.02.2021г 2021-02-25
53 Е-102-39/28.01.2021г "Електроразпределение юг" ЕАД комплексен проект по чл.150 ул. "Червен бряг" Хасково Заповед №250/22.02.2021г 2021-02-25
53 Е-102-38/28.01.2021г "Електроразпределение юг" ЕАД комплексен проект по чл.150 ИИЗ Хасково Заповед №251/22.02.2021г 2021-02-25
94 П-2527-1/29.01.2021г Пламен Ангелов Русев Задание за ПРЗ ПИ №77195.743.10 кв.1209, ж.р. "Каменец" Хасково Заповед №252/22.02.2021г 2021-02-25
94 А-1294-1/22.01.2021г Асен Янев Асенов Задание за изменение на ПР ПИ №77195.711.42 кв.344б ІІ Хасково Заповед №254/22.02.2021г 2021-02-25
53 Ц-42-3/22.02.2021г "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАД комплексен проект по чл.150 ж.р. "Орфей" Хасково Заповед №272/26.02.2021г 2021-03-05
92-930-1/23.11.2020г "Църковно настоятелство на с. Манастир" Задание за изменение на ПР кв.8 ХІІІ с. Манастир Заповед №273/26.02.2021г 2021-03-05
94 К-1833-1/20.02.2021г Карамфил Илиев Карамфилов Задание за ПРЗ ПИ №77195.701.343 ж.р. "Кенана" Хасково Заповед №274/26.02.2021г 2021-03-05
94 Б-2033-1/11.01.2021г Бойко Асенов Делиев Задание за ПРЗ ПИ №77195.701.528 кв.1023, ж.р. "Кенана" Хасково Заповед №275/26.02.2021г 2021-03-05
53 Е-102-42/04.02.2021г "Електроразпределение юг" ЕАД комплексен проект по чл.150 бул. "Сединение" №36 Хасково Заповед №294/04.03.2021г 2021-03-10
53 Е-102-55/17.02.2021г "Електроразпределение юг" ЕАД комплексен проект по чл.150 Хасково Заповед №295/04.03.2021г 2021-03-10
53 Е-102-53/17.02.2021г "Електроразпределение юг" ЕАД комплексен проект по чл.150 ПИ №77195.728.118, ТП 062 "Ятак" Хасково Заповед №297/04.03.2021г 2021-03-15
53 E-102-54/17.02.2021г "Електроразпределение юг" ЕАД комплексен проект по чл.150 ул. "Шипка" №2 кв. Болярово Хасково Заповед №298/04.03.2021г 2021-03-15
53 E-102-47/12.02.2021г "Електроразпределение юг" ЕАД комплексен проект по чл.150 с. Николово Заповед №299/04.03.2021г 2021-03-15
94 Д-4499-2/04.02.2021г Деян Янков Делчев комплексен проект по чл.150 ПИ №77195.705.165 кв.1309, ж.р. "Куба" Хасково Заповед №300/04.03.2021г 2021-03-15
94 Д-3267-1/09.02.2021г Делчо Гошев Вълчев комплексен проект по чл.150 имот №268 кв.11 ІІ с. Малево Заповед №312/05.03.2021г 2021-03-15
94 С-1282-2/21.01.2021г 94 Д-3327-1/03.02.2021г Сийка Борисова Банева Деян Петков Пилев Задание за изменение на ПЗ ПИ №77195.553.32, ПИ №77195.553.33, ПИ №77195.553.34, ПИ №77195.553.35 и ПИ №77195.553.36 м."Турското гробе"/"Юрмул" Хасково, кв. Болярово Заповед №444/22.03.2021г 2021-03-25
94 Д-946-1/05.02.2021г Добринка Ставрева Атанасова Задание за ПР ПИ №77195.703.73 ж.р. "Кенана" Хасково Заповед №456/22.03.2021г 2021-03-25
94 И-214-1/26.02.2021г Иво Самуилов Илиев Задание за изменение на ПРЗ ПИ №77195.429.134 кв.797 ХІІІ и ХІV Хасково Заповед №458/22.03.2021г 2021-03-25
94 А-3798-3/23.02.2021г Ангел Лилков Йорданов Задание за ПРЗ ПИ №77195.703.73 кв.1039, ж.р. "Кенана" Хасково Заповед №459/22.03.2021г 2021-03-25
94 Ф-542-1/21.01.2021г Фикрет Мустафа Мехмед Задание за ПЗ ПИ №68692.11.26 м. "Къра" - бивш стопански двор на ТКЗС с. Стамболийски Заповед №471/24.03.2021г 2021-04-01
94 С-7289-2/30.09.2020г Сергей Трифонов Лалов Задание за ПЗ ПИ №77195.112.208 м. "Кекличево стопанство" Хасково Заповед №472/24.03.2021г 2021-04-01
94 С-3675-1/09.03.2021г Славея Живкова Аврамова Задание за ПРЗ ПИ №77195.705.58 кв.1303, ж.р. "Куба" Хасково Заповед №473/24.03.2021г 2021-04-01
94 Г-216-1/25.02.2021г Галина Маринова Пенчева Задание за ПЗ ПИ №77195.112.192 м. "Кекличево стопанство" Хасково Заповед №526/30.03.2021г 2021-04-06
53 С-242-5/15.03.2021г "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД Задание за изменение на ПРЗ ПИ №77195.722.134, в участъка между ул. "Родопи" и ул. "Добруджа" Хасково Заповед №536/01.04.2021г 2021-04-07
94 Д-4458-2/23.03.2021г Дамян Радев Латунов Задание за изменение на ПР кв.41 V-360 с. Малево Заповед №547/06.04.2021г 2021-04-07
94 Х-2156-1/12.01.2021г Христо Иванов Димитров Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.703.389 кв.1070 Хасково Заповед №548/06.04.2021г 2021-04-08
94 И-4201-1/01.10.2020г /СЛУЖЕБНО/ Иван Стойчев Атанасов /служебно/ Задание за ПР кв.786 І Хасково Заповед №553/06.04.2021г 2021-04-08 11.05.-Н.Митева
94 В-4457-2/22.03.2021г Веселин Живков Добриков комплексен проект по чл.150 ул. "Македония" №117 Хасково Заповед №554/06.04.2021г 2021-04-07
СЛУЖЕБНО ОБЩИНА ХАСКОВО Задание за ПРЗ ПИ №77195.31.51 ул. "Панорама" І Хасково Заповед №583/08.04.2021г 2021-04-12
94 Д-2381-2/25.02.2021г Динко Димитров Крушков Задание за ПРЗ ПИ №77195.703.151 и ПИ №77195.703.152 кв.1063, ж.р. "Кенана" Хасково Заповед №609/13.04.2021г 2021-04-21
94 В-2833-3/29.03.2021г Валери Методиев Караилиев Задание за изменение на ПР кв.14 ХV-246 с.Малево Заповед №610/14.04.2021г 2021-04-19
53 Ц-42-10/19.03.2021г "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАД комплексен проект по чл.150 ул. "Михаил Герджиков" №18а Хасково Заповед №611/14.04.2021г 2021-04-19
53 Ц-42-11/19.03.2021г "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАД комплексен проект по чл.150 бул. "Г.С.Раковски" №19 Хасково Заповед №612/14.04.2021г 2021-04-19
53 Ц-42-12/19.03.2021г "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАД комплексен проект по чл.150 бул. "Г.С.Раковски" №3 Хасково Заповед №613/14.04.2021г 2021-04-19
53 Ц-42-5/19.03.2021г "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАД комплексен проект по чл.150 ул. "Стара планина" №59-63, вх.А и Б Хасково Заповед №614/14.04.2021г 2021-04-19
53 Ц-42-4/19.03.2021г "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАД комплексен проект по чл.150 ул. "Гергьовден" №5-7 Хасково Заповед №615/14.04.2021г 2021-04-19
53 Ц-42-14/19.03.2021г "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАД комплексен проект по чл.150 ПИ №77195.750.65 Хасково Заповед №616/14.04.2021г 2021-04-19
53 Ц-42-6/19.03.2021г "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАД комплексен проект по чл.150 ул. "Епископ Софроний" №16 Хасково Заповед №617/14.04.2021г 2021-04-19
53 Ц-42-8/19.03.2021г "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАД комплексен проект по чл.150 ж.к. Орфей, блок №21 Хасково Заповед №619/14.04.2021г 2021-04-19
53 Ц-42-7/19.03.2021г "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАД комплексен проект по чл.150 ул. "Тракия" №70 Хасково Заповед №620/14.04.2021г 2021-04-19
53 Е-743-2/05.04.2021г "ЕТАЛОН ГРУП" ЕООД Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.716.604 кв.732 ХХVІІ Хасково Заповед №631/16.04.2021г 2021-04-21
53 Л-170-6/26.04.2021г "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Задание за изменение на ПУП- ПР и ПУП - ПЗ ПИ №77195.710.220, 77195.710.221, №77195.710.222, №77195.710.223 И ПИ №77195.710.224 кв.611 ІІ Хасково Заповед №700/28.04.2021г 2021-04-29
94 Н-5123-1/22.04.2021г Невена Костова Петрова Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.113.76 кв.1002, ж.р. "Кенана" Хасково Заповед №709/10.05.2021г 2021-05-13
94 К-3601-1/24.02.2021г Кремена Миткова Стойкова Задание за ПУП - ПЗ кв.488 V Хасково Заповед №710/10.05.2021г 2021-05-13
94 И-2147-1/18.03.2021г Ивелина Пейчева Недялкова Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.702.652 и №77195.702.653 кв.1033, ж.р. "Кенана" ІІ и ІІІ Хасково Заповед №711/10.05.2021г 2021-05-17
94 Д-3350-2/11.11.2021г Димитър Стойчев Стоев Задание за изменение на ПУП - ПРЗ ПИ №77195.741.42 и №77195.741.43 кв.138 VІІІ и ІХ Хасково Заповед №838/19.05.2021г 2021-05-25
94 С-7933-2/26.02.2021г Софка Василева Делчева Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.706.517 ж.р. "Куба" Хасково Заповед №840/19.05.2021г 2021-05-25
53 Е-102-112/27.04.2021г "Електроразпределение юг" ЕАД комплексен проект по чл.150 бул. "Г.С.Раковски" и ул. "Княз Борис І" Хасково Заповед №842/19.05.2021г 2021-05-25
94 Н-673-1/21.04.2021г Назмие Хюсни Ахмед комплексен проект по чл.150 ПИ №77195.741.134 Хасково Заповед №848/20.05.2021г 2021-05-28
10 Д-07-13/10.07.2020г с. Долно Големанци- кмет Неджби Халил Задание за ПУП - ПР ІХ с. Долно Големанци Заповед №874/25.05.2021г 2021-05-26
94 Ю-822-1/10.05.2021г Юсуф Февзи Мурад Задание за изменение на ПУП - ПР ПИ №77195.518.127 ІХ кв. Болярово, гр. Хасково Заповед №881/27.05.2021г 2021-06-01
94 А-6628-4/29.04.2021г Анастасия Бойдева Тонева Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.705.169 ж.р. "Куба" VІІ Хасково Заповед №882/27.05.2021г 2021-06-01
94 С7163-3/09.10.2020г Сезгин Рамадан Мюслюм Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.704.320 ж.р. "Кенана" Хасково Заповед №883/27.05.2021г 2021-06-01
94 Ю-146-2/05.05.2021г Юлиян Митков Ходулов Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.706.164 кв.1326, ж.р. "Кенана" Хасково Заповед №890/27.05.2021г 2021-06-02
94 С-6906-1/13.07.2020г Снежана Димитрова Христова Задание за ПУП - ПЗ ПИ №77195.117.35 м. "Дерекьой топра" Хасково Решение №349/28.05.2021г 2021-06-04
94 А-5709-1/18.08.2020г Арамадан Хасанов Хасанов Задание за ПУП - ПР ПИ №39863.61.295 м. "Черници" с. Криво поле Решение №350/28.05.2021г 2021-06-04
94 С-2690-2/10.03.2021г Свилен Крумов Дрянков Задание за ПУП - ПЗ ПИ №14550.84.627 м. "Сатмал дере" з-ще на с. Гарваново Решение №353/28.05.2021г 2021-06-04
94 А-7095-3/11.05.2021г Александра Арсо Агопян Задание за ПУП - изменение на ПР и ПЗ V-287 с. Николово Заповед №912/31.05.2021г 2021-06-07
94 Н-5144-1/08.03.2021г Недко Стефанов Недков Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.702.389 ж.р. "Кенана" Хасково Заповед №930/03.06.2021г 2021-06-11
94 И-130-3/02.04.2021г Иван Костадинов Пенев Венета Лозанова Пенева Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.701.657 и ПИ №77195.701.658 ж.р. "Кенана" Хасково Заповед №932/03.06.2021г 2021-06-11
94 Р-1600-2/19.05.2021г Радослав Стефанов Чаушев Николай Стефанов Чаушев комплексен проект по чл.150 ПИ №38399.1.4 и ПИ №38399.1.6 с. Конуш Заповед №951/08.06.2021г 2021-06-21
53 Х-26-2/11.03.2021г "ХЛЕБОЗАВОД" АД Задание за изменение на ПУП - ПР кв.803 І-за хлебозавод Хасково Заповед №956/09.06.2021г 2021-06-16
94 К-221-4/14.05.2021г Кирил Дойчев Янков Владимир Ангелов Стоянов Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.703.610, ПИ №77195.703.224 и ПИ №77195.703.225 кв.1064, ж.р. "Кенана" Хасково Заповед №957/09.06.2021г 2021-06-16
МПР-1/22.02.2021г - СЛУЖЕБНО ОБЩИНА ХАСКОВО Задание за изменение на ПУП - ПР ул. "Веслец" Хасково Заповед №958/09.06.2021г
53 М-993-1/26.05.2021г "М ПАРТС 2016" ЕООД Задание за ПУП - ПЗ ПИ №37383.9.27, ПИ №37383.9.12 и ПИ №37383.9.11 бивш стопански двор на ТКЗС с. Книжовник Заповед №959//09.06.2021г 2021-06-16
94 А-4957-6/01.06.2021г Атанас Димчев Самарджиев Задание за ПУП - изменение на ПР имот №597 кв.35 ІІІ с. Гарваново Заповед №1026/15.06.2021г 2021-06-21
94 Ж-666-1/06.01.2021г Живко Грозев Желев Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.743.182 кв.1213, ж.р. "Каменец" Хасково Заповед №1036/15.06.2021г 2021-06-21
53 Е-102-136/07.06.2021г "Електроразпределение юг" ЕАД комплексен проект по чл.150 кв.13 ІІ с. Брягово Заповед №1069/23.06.2021г 2021-06-28
94 Н-5191-2/05.05.2021г Нурай Дуран Шевкед комплексен проект по чл.150 ПИ №77195.518.514 кв.10, Болярово ХІV Хасково Заповед №1070/23.06.2021г 2021-06-28
94 Е-26-3/25.05.2021г Ергюн Ридван Реджеб Задание за ПУП - ПРЗ 15429.94.171 м. "Юртлука" з-ще на с. Големанци Решение №373/25.06.2021г 2021-07-05
П-224-1/07.04.2021г - СЛУЖЕБНО СЛУЖЕБНО Задание за ПУП - изменение на ПР кв.11 ІХ с. Динево Заповед №1134//02.07.2021г 2021-07-07
94 А-1729-4/15.06.2021г Асен Стоилов Соколов Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.746.279 кв.1116, ж.р. "Каменец" ХІХ Хасково Заповед №1147/07.07.2021г 2021-07-15
94 П-2933-2/24.06.2021г Павлина Колева Чакърова Задание за ПУП - изменение на плана за улична регулация ПИ №287 с. Конуш Заповед №1148//07.07.2021г 2021-07-15
94 Г-2855-2/04.06.2021г Георги Михайлов Банев Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.702.330 кв.1028, ж.р. "Кенана" Хасково Заповед №1149/07.07.2021г 2021-07-15
53 Т-144-2/08.04.2021г "ТРЕЙДИМЕКС" ЕООД Задание за ПУП - изменение на ПЗ кв.7 ИИЗ ІХ, ІV и V Хасково Заповед №1241/19.07.2021г 2021-07-23
94 Я-585-2/19.05.2021г Ясен Спасов Радев Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.702.330 кв.1028, ж.р. "Кенана" Хасково Заповед №1268/23.07.2021г 2021-08-03
53 Ц-42-13/19.03.2021г "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАД комплексен проект по чл.150 ул. "Единство" №25 Хасково Заповед №1269/23.07.2021г 2021-08-03
94 Н-3668-3/02.07.2021г Недялка Стоянова Петрова Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.703.889 кв.1061, ж.р. "Кенана" Хасково Заповед №1270/23.07.2021г 2021-08-03
94 Ф-490-1/23.02.2021г Фикрет Керим Садък Задание за ПУП - ПР и изменение ПЗ ПИ №77195.22.8 м. "Халилово" Хасково Заповед №1271/23.07.2021г 2021-08-03
53 Е-102-155/05.07.2021г "Електроразпределение юг" ЕАД комплексен проект по чл.150 ул. "Стефан Стамболов" Хасково Заповед №1355/02.08.2021г 2021-08-13
53 Е-102-156/05.07.2021г "Електроразпределение юг" ЕАД комплексен проект по чл.150 ул. "Георги Кирков" №84 Хасково Заповед №1356/02.08.2021г 2021-08-13
53 М-256-5/13.07.2021г "А1 България" ЕАД комплексен проект по чл.150 ул. "Средна гора" и ул. "Георги Кирков" Хасково Заповед №1360/04.08.2021г 2021-08-13
94 Е-38-1/09.07.2021г Ерол Салиф Саид Задание за изменение ня ПУП - ПР ПИ №77195.718.165 и ПИ №77195.718.166 кв.443 Хасково Заповед №1379/09.08.2021г 2021-08-13
53 Е-217-4/09.07.2021г Емил Кирилов Михайлов Задание за изменение ня ПУП - ПЗ ПИ №77195.710.194 кв.651 Хасково Заповед №1382/09.08.2021г 2021-08-13
94 Д-57-2/28.06.2021г Джемил Рюстем Мехмед Задание за ПУП - ПР и изменение ПЗ ПИ №77195.743.18 и ПИ №77195.743.26 ж.р. "Каменец" Хасково Заповед №1433/20.08.2021г 2021-08-30
53 Е-102-178/06.08.2021г "Електроразпределение юг" ЕАД комплексен проект по чл.150 ж.р. "Кенана" Хасково Заповед №1434/20.08.2021г 2021-08-30
53 Е-102-173/03.08.2021г "Електроразпределение юг" ЕАД комплексен проект по чл.150 ИИЗ Хасково Заповед №1435/20.08.2021г 2021-08-30
94 М-2735-2/08.07.2021г Миленка Кирчева Лавчева Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.743.577 ж.р. "Каменец" Хасково Заповед №1440/24.08.2021г 2021-08-31
53 М-614-6/12.07.2021г "Монопол 08" ООД Задание за изменение на ПУП - ПРЗ кв.627а ХІІ,ХІІІ, ХІV,ХV,ХVІ и ХVІІ Хасково Заповед №1451/26.08.2021г 2021-09-02
94 И-3507-3/11.09.2020г Иван Георгиев Иванов Задание за изменение на ПУП - ПР кв.15 ХІІ-213 и ХІ-213 с. Въгларово Заповед №1452/26.08.2021г 2021-09-02
СЛУЖЕБНО ОБЩИНА ХАСКОВО Задание за изменение на ПУП - ПР кв.28 V с. Стамболийски Заповед №1454/26.08.2021г 2021-09-07
94 К-2392-2/23.07.2021г Кадрие Вехпи Гюлюстан Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.730.250 и ПИ №77195.730.251 ж.р. "Изгрев" Хасково Заповед №1460/26.08.2021г 2021-09-07
94 Ф-241-2/03.06.2021г Фарух Мехмедали Мюмюн Задание за ПУП - ПЗ, ПУП изменение на плана за улична регулация на кв. Хисаря и ПР ПИ №77195.744.617 кв.644 І и ІІ Хасково Заповед №1461/26.08.2021г 2021-09-07
94 И-4071-2/30.07.2021г Ива Петкова Тодорова Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.706.95 ж.р. "Куба" Хасково Заповед №1462/26.08.2021г 2021-09-07
94 В-1983-2/22.07.2021г Валентина Тончева Недева Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.746.265 и ПИ №77195.746.266 ж.р. "Каменец" Хасково Заповед №1463/26.08.2021г 2021-08-30
53 Е-102-175/06.08.2021г "Електроразпределение юг" ЕАД комплексен проект по чл.150 ПИ №77195.703.207 ж.р. "Кенана" Хасково Заповед №1464/26.08.2021г 2021-08-30
53 Е-102-179/06.08.2021г "Електроразпределение юг" ЕАД комплексен проект по чл.150 пл. Свобода Хасково Заповед №1465/26.08.2021г 2021-08-30
94 Г-2414-2/30.09.2021г Гроздан Иванов Делчев Задание за ПУП - ПЗ ПИ №72953.16.27 м. "Срещу село" з-ще с. Тракиец Решение №426/27.08.2021г 2021-09-17
53 Е-102-176/06.08.2021г "Електроразпределение юг" ЕАД комплексен проект по чл.150 Хасково Заповед №1491/27.08.2021г 2021-09-08
94 Х-935-2/29.12.2021г Хабил Ибрям Хабил Задание за ПУП - ПРЗ м. "Дерекьой топра" Хасково Заповед №1493/27.08.2021г
94 П-3525-2/23.08.2021г Петко Петров Жечев Задание за изменение на ПУП - ПР кв.14 V-46 и ІІІ-47 с. Нова Надежда Заповед №1502/31.08.2021г 2021-09-08
94 С-203-1/10.02.2021г Северин Светлинов Чолаков Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.704.594 кв.1045, ж.р. "Кенана" Хасково Заповед №1503/31.08.2021г 2021-09-08
94 Х-2648-2/11.08.2021г Хабибе Дурмушали Саид Задание за ПУП - изменение на ПР ПИ №77195.716.61 кв.700 ІХ Хасково Заповед №1550/09.09.2021г 2021-09-17
53 Е-810-3/01.09.2021г "ЕР Билдинг 21" ООД Задание за ПУП - изменение на ПРЗ кв.250 ХІХ Хасково Заповед №1591/15.09.2021г 2021-09-17
53 П-5933/01.09.2021г "Прима Хоумс" ООД Задание за ПУП - изменение на ПЗ кв.732 ХХVІІ Хасково Заповед №1592/15.09.2021г 2021-09-17
94 Г-2299-2/01.09.2021г Георги Димитров Димитров Задание за изменение на ПУП - ПРЗ ПИ №77195.712.188 кв.311 VІІІ Хасково Заповед №1687/23.09.2021г 2021-10-20
94 И-4289-3/31.08.2021г Иванка Йосифова Харитева Задание за ПУП - изменение на ПР кв.19 с. Мандра Заповед №1688/23.09.2021г 2021-10-20
94 А-7282-2/10.09.2021г Андрей Димитров Петров Задание за изменение на ПУП - ПРЗ ПИ №77195.518.37 кв.3, кв. Болярово ХVІІІ Хасково Заповед №1696/24.09.2021г 2021-10-20
94 Н-3559-4/28.09.2021г Николай Стойчев Жуков комплексен проект по чл.150 ПИ №77195.186.53 м. "Казан топра" Хасково Заповед №1716/28.09.2021г 2021-10-20
94 С-8018-3/26.08.2021г Силвия Апостолова Статева Задание за изменение на ПУП - ПЗ ПИ №77195.541.1 Хасково Заповед №1717/28.09.2021г 2021-10-20
94 Г-21461-1/05.08.2021г Гергана Костова Згурева Задание за ПУП - ПР и изменение ПЗ ПИ №77195.723.70 и ПИ №77195.723.67 Хасково Заповед №1718/28.09.2021г 2021-10-20
94 Ш-272-3/13.09.2021г Шерифе Али Ибрям Задание за изменение на ПУП - ПР и план за улична регулация ПИ №77195.738.141 кв.195 ХІІ Хасково Заповед №1749/05.10.2021г 2021-10-20
94 Ш-521-2/06.08.2021г Шабанали Севтин Иса Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.704.305 кв.1056, ж.р. "Кенана" Хасково Заповед №1750/05.10.2021г 2021-10-20
94 Х-935-2/29.12.2021г Хабил Ибрям Хабил Заповед за очевидна факт. Грешка м. "Дерекьой топра" Хасково Заповед №1778/08.10.2021г 2021-10-20
94 Б-1132-2/24.09.2021г Бирсен Берул Али Задание за ПУП - ПЗ ПИ №77195.429.120 Хасково Заповед №1779/08.10.2021г 2021-10-20
94 С-7674-2/04.10.2021г Сабри Садък Садък Задание за изменение на ПУП - ПР кв.11 VІІ-103 и VІІІ-103 с. Широка поляна Заповед №1797/12.10.2021г 2021-10-26
94 Д-1882-2/23.07.2021г Даниел Тенчев Ангелов Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.703.265 кв. 1071, ж.р. "Кенана" Хасково Заповед №1802/14.10.2021г 2021-10-21
94 Г-1083-2/17.09.2021г Господинка Фердинандова Толумова Задание за изменение на ПУП - ПР кв.18 VІІ, VІІІ и ІХ Хасково Заповед №1900/29.10.2021г 2021-11-03
94 М-4693-2/29.09.2021г Марин Славчев Танчев Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.743.608 и ПИ №77195.743.609 ж.р. "Каменец" Хасково Заповед №1903/29.10.2021г 2021-11-03
94 М-8707-2/28.06.2021г Мартина Стайкова Колева Николай Стоянов Колев Задание за ПУП - ПЗ ПИ №77195.112.123 Хасково Заповед №1966/01.11.2021г 2021-11-09
94 Р-3190-2/06.10.2021г Руси Ангелов Мавров Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.743.404 ж.р. "Каменец" Хасково Заповед №1967/01.11.2021г 2021-11-09
94 Х-778-2/30.09.2021г Хилмия Мехмедова Чаръкчиева Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.746.403 кв.1119, ж.р. "Каменец" Хасково Заповед №1968/01.11.2021г 2021-11-09
94 С-7531-2/07.10.2021г Сокол Димитров Насков Задание за изменение на ПУП - ПРЗ кв.662 ІV, VІ и VІІІ Хасково Заповед №1969/01.11.2021г 2021-11-09
53 З-30-2/24.09.2021г "ЗЛАТКА" ЕООД Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.705.160 ж.р. "Куба" Хасково Заповед №1970/01.11.2021г 2021-11-09
53 Е-102-177/06.08.2021г "Електроразпределение юг" ЕАД комплексен проект по чл.150 ж.р. "Кенана", м. "Кекличево стопанство" Хасково Заповед №1988/04.11.2021г 2021-11-10
94 П-1355-3/19.10.2021г Петко Христов Петков Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.743.284 ж.р. "Каменец" Хасково Заповед №1989/04.11.2021г 2021-11-10
94 В-1200-4/28.10.2021г Владимир Димитров Желев Задание за ПУП - ПЗ кв.40 VІ и ХІ с.Николово Заповед №2038/16.11.2021г 2021-11-23
53 Ю-67-3/26.10.2021г "Ю-РЕНТ" ЕООД Задание за ПУП - ПЗ ПИ №11967.110.984 с. Войводово Заповед №2055/23.11.2021г 2021-11-24
53 Е-812-4/12.11.2021г "ЕС ПИ СОЛАР" ООД Задание за ПУП - ПР 329 кв.62 ІІІ с.Конуш Заповед №2056/24.11.2021г 2021-11-30
94 Г-2274-3/04.11.2021г Гюлтекин Халил Адем Задание за изменение на ПУП - ПР кв.60 ІІІ с.Гарваново Заповед №2057/24.11.2021г 2021-11-30
94 С-3251-1/22.10.2021г Станислава Йорданова Русева Задание за ПУП - ПР ПИ №77195.711.209 кв.363 ІІІ Хасково Заповед №2058/24.11.2021г 2021-11-30
94 П-2997-1/11.02.2021г Паолина Данчева Иванова Задание за ПУП - ПЗ ПИ №77195.337.67 м. "Сучукмаз" з-ще Хасково Решение №491/26.11.2021г 2021-12-09
94 Х-1551-2/24.08.2021г Харизана Маринова Маринова Задание за ПУП - ПЗ ПИ №38399.51.37 м. "Алазъ Кору" с. Конуш Решение №492/26.11.2021г 2021-12-09
94 Х-1551-1/24.08.2021г Харизана Маринова Маринова Задание за ПУП - ПЗ ПИ №38399.51.35 м. "Алазъ Кору" с. Конуш Решение №493/26.11.2021г 2021-12-09
53 П-596-1/03.09.2021г "ПР ДАНЧЕВ" ЕООД Задание за ПУП - ПЗ ПИ №77195.733.122 м. "Халилово" з-ще Хасково Решение №495/26.11.2021г 2021-12-09
94 С-3283-4/09.09.2021г Стойчо Трендафилов Иванов Задание за ПУП - ПЗ ПИ №77195.536.48 м. Кемера" з-ще Хасково Решение №496/26.11.2021г 2021-12-03
94 Н-2306-1/04.03.2021г Николай Алексиев Йосифов Задание за ПУП - ПЗ ПИ №77195.337.7 м. "Сучукмаз" Хасково Решение №497/26.11.2021г 2021-12-09
94 В-874-5/28.10.2021г Валентина Славчева Радева - Ранчева Задание за ПУП - ПЗ ПИ №44553.29.2 м. "Махмуд дере" з-ще с. Любеново Решение №500/26.11.2021г 2021-12-03
94 С-8062-2/28.10.2021г Сийка Кирова Мутафова Задание за ПУП - ПЗ ПИ №44553.29.3 м. "Махмуд дере" з-ще с. Любеново Решение №501/26.11.2021г 2021-12-03
СЛУЖЕБНО ОБЩИНА ХАСКОВО Задание за изменение на ПУП - ПР кв.71 ІІІ с. Манастир Заповед №2096/30.11.2021г 2021-12-09
53 Е-102-239/19.11.2021г "Електроразпределение юг" ЕАД комплексен проект по чл.150 бл.45, бл.46 и бл.47 кв.645 V Хасково Заповед №2103/30.11.2021г 2021-12-09
53 В-390-2/16.11.2021г "ВиК - Бунар" комплексен проект по чл.150 през имот 77195.710.194, ул. "Ком" Хасково Заповед №2136/07.12.2021г 2021-12-13
53 П-04-2/24.11.2021г "Братя Пилеви" ООД Задание за изменение на ПУП - ПРЗ кв.56 ХХІV с. Конуш Заповед №2137/07.12.2021г 2021-12-13
СЛУЖЕБНО ОБЩИНА ХАСКОВО Задание за изменение на ПУП - ПР о.т.96,97,98 и 99 с. Книжовник Заповед №2169/14.12.2021г 2021-12-17
94 П-1832-5/13.12..2021г Пламен Стефанов Лечев Задание за ПУП - ПЗ ПИ №77195.730.723 ж.р. "Изгрев - Изток" Хасково Заповед №2172/14.12.2021г 2021-12-15
94 Т-3465-7/23.08.2021г Тодор Делчев Христов Задание за ПУП - ПР ПИ №7795.702.226 кв.1024, ж.р. "Кенана" Хасково Заповед №2185/17.12.2021г 2021-12-22
53 Е-812-5/01.12.2021г "ЕС ПИ СОЛАР" ООД Задание за изменение на ПУП - ПЗ им.329 кв.62 ІІІ с. Конуш Заповед №/2187/17.12.2021г 2021-12-22
53 П-88-1/14.10.2021г "Парапан - Рамзие Парапан" Задание за изменение на ПУП - ПУР ПИ №771995.721.263, ИИЗ Хасково Заповед №/2188/17.12.2021г 2021-12-22
94 А-6569-2/10.11.2021г Асен Симеонов Юруков Задание за ПУП - ПП и ПС ПИ №11867.74.5 м. "Кюня" з-ще с. Войводово Решение №526/17.12.2021г 2021-12-22
94 Б-1230-5/03.12.2021г Борис Андонов Георгиев Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.703.132 ж.р. "Кенана" Хасково Заповед №2252/29.12.2021г 2022-01-06
94 А-7541-2/10.11.2021г Ахмед Рамадан Юсеин Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.704.326 ж.р. "Кенана" Хасково Заповед №2261/31.12.2021г 2022-01-06
94 С-2156-2/16.12.2021г Сафет Кадир Сафет Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.730.410 кв.828 ІХ Хасково Заповед №2263/31.12.2021г 2022-01-11
53 Д-108-3/10.12.2021г "ДЕЛЕНА - ДД" ЕООД Задание за ПУП - ПЗ и Изменение ПЗ кв.15 ИИЗ І Хасково Заповед №2264/31.12.2021г 2022-01-11
53 П-593-3/01.09.2021г "ПРИМА ХОУМС" ООД Задание за ПУП - именение на ПРЗ кв.732 ХХVІІ гр. Хасково Заповед №УТ-2/12.01.2022г- поправка на очевидна фактическа грешка 2022-01-14
53 Р-155-1/05.11.2021г "РУНАМИТ" ЕООД Задание за изменение на ПУП - ПУР ПИ №77195.721.353, ПИ №77195.721.354 и ПИ №77195..721.355 кв.492 гр. Хасково Заповед №УТ-6/18.01.2022г 2022-01-26
94 Ю-874-10/22.12.2021г Юлииян Димов Кирчев Задание за ПУП - ПР ПИ №27200.73.225 и ПИ №27200.773.226 с. Елена, общ. Хасково Заповед №УТ-7/18.01.2022г 2022-01-26
53 М-256-2//07.01.2022г "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД комплексен проект по чл.150 гр. Хасково Заповед №УТ-11/18.01.2022г 2022-01-26
53 Е-102-4/14.01.2022г "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД комплексен проект по чл.150 ПИ №77195.27.28 м. "Халилово" гр. Хасково Заповед №УТ-17/24.01.2022г 2022-02-23
94 И-117-2/08.10.2021г Илиян Георгиев Илчев Диляна Тодорова Илчева Задание за изменение на ПУП - ПРЗ ПИ №771995.722.208 кв.513 V гр. Хасково Заповед №УТ-26/27.01.2022г 2022-02-11
94 Ф-595-1/19.01.2022г Ферди Мустафа Мехмедали Петко Атанасов Узунов Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.704.168 И ПИ №77195.704.169 ж.р. "Кенана" гр. Хасково Заповед №УТ-30/27.01.2022г 2022-02-11
53 Е-832-1/19.01.2022г "ЕКОСИСТЕМ 08" ООД Задание за ПУП - ПЗ и изменение на ПУП - ПР имот №225 кв.51 VІІ с. Книжовник, общ. Хасково Заповед №УТ-32/27.01.2022г 2022-02-11
53 Х-282-1/11.01.2022г "ХРИСО АВГО" ЕООД Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.731.103 ж.р. "Изгрев" гр. Хасково Заповед №УТ-33/27.01.2022г 2022-02-11
53 Н-500-2/14.01.2022г "НИКИКОС" ООД Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.730.102 ж.р. "Изгрев" гр. Хасково Заповед №УТ-34/27.01.2022г 2022-02-11
94 М-955-1/11.01.2022г Милен Вангелов Митков Задание за ПУП - ПЗ кв.326 ХІІІ гр. Хасково Заповед №УТ-35/27.01.2022г 2022-02-11
53 Е-736-12/17.12.2021г "ЕКО ТРАФИК" ЕООД Задание за изменение на ПУП - изменение на ПР и ПЗ кв.90 ХІ, ХІІ и ХІІІ с. Узунджово, общ. Хасково Заповед №УТ-38/27.01.2022г 2022-02-11
53 Т-757-1/25.01.2022г "ТАЛКОМ ИНС" ЕООД комплексен проект по чл.150 ПИ №77195.730.723 ж.р. "Изгрев" гр. Хасково Заповед №УТ-39/27.01.2022г 2022-02-11
94 А-7845-2/31.01.2022г Атанас Илиев Ибришимов Задание за изменение на ПУП - ПРЗ имот 271 VІ и VІІ с. Стамболийски, общ. Хасково Заповед №УТ-49/09.02.2022г 2022-02-11
94 Д-5340-2/24.11.2021г Динко Димитров Пъков Задание за ПУП - ПЗ ПИ №77195.522.1 м. "Турското гробе" землище на гр. Хасково Решение №544/11.02.2022г 2022-02-24
94 М-5318-1/20.12.2021г Марушка Тодорова Петрова Задание за ПУП - ПЗ ПИ №77195.112.18 м. "Карамутли" землище на гр. Хасково Решение №548/11.02.2022г 2022-02-24
53 Е-789-7/12.01.2022г "ЕНЕРИ БГ 1" ЕООД Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №22589.58.203 ПИ №37383.500.302 ПИ №37383.113.198 ПИ №37383.113.213 ПИ №37383.113.216 ПИ №37383.113.220 ПИ №37383.503.132 м. "Сювенлика" м. "Сювенлика" м. "Сювенлика" м. "Селски ямач" м. "Селски ямач" м. "Селски ямач" м. "Селски ямач" с. Долно Войводино с. Книжовник с. Книжовник с. Книжовник с. Книжовник с. Книжовник с. Книжовник Решение №550/11.02.2022г 2022-02-24
94 Ж-1179-5/12.01.2022г Женя Ангелова Нел Задание за ПУП - ПУР на част от ПИ №77195.542.29 м. "Черния камък/Стопански двор" кв. Болярово, гр. Хасково Решение №550/11.02.2022г 2022-02-23
94 Т-80-1/26.01.2022г Тихомир Недев Георгиев Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.703.201 ж.р. "Кенана" гр. Хасково Заповед №УТ-52/15.02.2022г 2022-02-23
94 С-6278-2/17.12.2021г Станислав Петров Вълев Задание за изменение на ПУП - ПР ПИ №77195.740.202 кв.122 ХІ гр. Хасково Заповед №УТ-55/15.02.2022г 2022-02-22
94 Т-1620-2/25.11.2021г Тодор Петров Кръшков Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.730.388 кв.829, ж.р. Изгрев" гр. Хасково Заповед №УТ-59/15.02.2022г 2022-02-16
94 М-5549-2/21.12.2021г М|урад Ферад Мурад Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.704.138 кв.10449, ж.р. "Кенана" LХІ гр. Хасково Заповед №УТ-60/15.02.2022г 2022-02-23
94 Х-2968-1/14.01.2022г Христо Димитров Христов Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.113.133 кв.1003, ж.р. "Кенана" гр. Хасково Заповед №УТ-63/16.02.2022г 2022-02-24
53 Е-102-12/02.02.2022г "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД комплексен проект по чл.150 ПИ №68692.11.26 м. "Трите чуки" з-ще на с. Стамболийски Заповед №УТ-73/16.02.2022г 2022-02-24
94 М-9114-1/03.12.2021г Мариян Митков Димитров Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.706.624 кв.1314, ж.р. "Куба" ХХ гр. Хасково Заповед №УТ-79/16.02.2022г 2022-02-24
94 E-53-1/27.01.2022г Елена Атанасова Писарева Атанас Николаев Писарев Задание за изменение на ПУП - ПР кв.51 VІІІ и ІХ с. Въгларово, общ. Хасково Заповед №УТ-87/24.02.2022г 2022-03-04
53 Е-102-3/14.01.2022г "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД комплексен проект по чл.150 ПИ №77195.715.143 ул. "Клокотница" №24 гр. Хасково Заповед №УТ-88/24.02.2022г 2022-03-04
53 Р-459-1/18.01.2022г "РАКОМС" ЕООД Задание за изменение на ПУП - изменение на ПР кв.511 І гр. Хасково Заповед №УТ-89/24.02.2022г 2022-03-04
94 Х-2961-1/25.02.2022г Халил Мюмюн Халил Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.746.546 кв.1116, ж.р. "Каменец" гр. Хасково Заповед №УТ-109/09.03.2022г 2022-03-14
94 Н-822-2/22.12.2021г Надка Димитрова Янева Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.704.415 кв.1047, ж.р. "Кенана" гр. Хасково Заповед №УТ-114/11.03.2022г 2022-03-16
П-241-1/01.02.2022г ОБЩИНА ХАСКОВО Задание за изменение на ПУП - план-схема за обект "Вътрешна водопроводна мрежа" Втори етап: СВО към главен клон 1 и второстепенни клонове" с. Маслиново с. Маслиново, общ. Хасково Заповед №УТ-116/14.03.2022г 2022-03-16
94 П-1637-2/15.02.2022г Пламен Петров Лазаров Задание за изменение на ПУП - ПРЗ имот №373 с. Малево V с. Малево, общ. Хасково Заповед №УТ-118/15.03.2022г 2022-04-01
94 И-1723-1/24.01.2022г Иван Насков Иванов Задание за ПУП - ПЗ ПИ №77195.705.133 кв.1307, ж.р. "Куба" гр. Хасково Заповед №УТ-121/15.03.2022г 2022-03-22
53 П-190-1/23.06.2021г "ПРО АГРО 2000" ООД Задание за ПУП - ПЗ ПИ №11867.252.1, ПИ №11867.252.4 и ПИ №11867.252.3 м. "Птицекомбинат", землище на с. Войводово с. Войводово, общ. Хасково Решение №578/25.03.2022г 2022-04-01
94 Я-416-1/10.02.2022г Янка Петрова Киркова Задание за изменение на ПУП - ПРЗ ПИ №77195.716.179 и ПИ №77195.716.180 кв.226 гр. Хасково Заповед №УТ-141/28.03.2022г 2022-03-30
53 Б-730-4/17.03.2022г "БАРЪШ-91" ЕООД Задание за ПУП - ПР и изменение на ПЗ ПИ №77195.705.512 ж.р. "Куба", кв.1338 гр. Хасково Заповед №УТ-142/28.03.2022г 2022-03-30
53 Х-269-4/17.03..2022г "ХАСКОВО ПРОПЪРТИС" ООД Задание за изменение на ПУП - ПРЗ ПИ №77195.740.273 кв.146 VІІ гр. Хасково Заповед №УТ-143/28.03.2022г 2022-03-30
92-66-10/02.09.2021г МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.739.466 кв.114 гр. Хасково Заповед №УТ-147/31.03.2022г 2022-04-07
53 Е-102-23/21.03.2022г "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД комплексен проект по чл.150 ПИ №77195.743.364 ж.р. "Каменец" гр. Хасково Заповед №УТ-148/31.03.2022г 2022-04-07
94 Я-297-1/17.03.2022г Янко Найденов Найденов Задание за изменение на ПУП - ПРЗ кв.254 V, VІ, VІІІ, Х и ХІ гр. Хасково Заповед №УТ-149/31.03.2022г 2022-04-07
94 В-1243-1/23.03.2022г Венелин Георгиев Грозев Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.701.661 кв.1009, ж.р. "Кенана" гр. Хасково Заповед №УТ-150/01.04.2022г 2022-04-08
94 А-3109-1/14.03.2022г Ахмед Нури Салиф Задание за изменение на ПУП - ПР ПИ №77195.720.262 кв.481 ХІ и ХІІІ гр. Хасково Заповед №УТ-151/01.04.2022г 2022-04-08
94 А-729-2/24.01.2022г Атанас Костадинов Георгиев Задание за ПУП - ПЗ ПИ №77195.112.271 м. "Кекличево стопанство" гр. Хасково Заповед №УТ-152/01.04.2022г 2022-04-08
94 В-1212-2/25.03.2022г Ванка Костадинова Петрова Задание за ПУП - ПР имот №49 кв.6 VІІ с.Клокотница, общ. Хасково Заповед №УТ-154/05.04.2022г 2022-04-12
53 Е-102-24/21.03.2022г "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД комплексен проект по чл.150 ПИ №77195.701.93 ж.р. "Кенана" гр. Хасково Заповед №УТ-155/05.04.2022г 2022-04-12
53 Ф-09-10/29.03.2022г "ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ" ООД комплексен проект по чл.150 ПИ №75085.477.1 м. "Банева чешма" с. Узунджово, общ. Хасково Заповед №УТ-162/11.04.2022г 2022-04-19
94 Г-661-1/14.02.2022г Георги Генков Тенчев Задание за ПУП - изменение на ПЗ ПИ №77195.430.22 м. "Идимирли" гр. Хасково Заповед №УТ-163/11.04.2022г 2022-04-19
94 Д-5003-1/08.03.2022г Димитър Тодоров Галончев Задание за ПУП - ПРЗ ПИ №77195.706.629 кв.1313, ж.р. "Куба", ул. "Розова долина" гр. Хасково Заповед №УТ-164/11.04.2022г 2022-04-19
53 П-190-1/23.06.2021г "ПРО АГРО 2000" ООД Задание за ПУП - ПЗ ПИ №11867.213.45 и ПИ №11867.213.47 м. "Фуражите", з-ще на с. Войводово с. Войводово, общ. Хасково Решение №584/15.04.2022г 2022-04-21
94 С-8704-2/17.02.2022г Стоян Руменов Стоянов Задание за ПУП - Парцеларен план ПИ №68692.157.21 м."Калем дере", з-ще Стамболийски с. Стамболийски, общ. Хасково Решение №586/15.04.2022г 2022-04-21
94 С-3283-5/15.12.2021г Стойчо Трендафилов Иванов Задание за ПУП - ПЗ ПИ №77195.556.46 и ПИ №77195.556.48 м. "Кемера", з-ще на гр. Хасково гр. Хасково Решение №587/15.04.2022г 2022-04-21
Последна актуализация: 1 Юни 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!