Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Регистър на вероизповеданията

Регистър на вероизповеданията в община Хасково.

№ по ред Вписване № на Заповед / година Наименование на Вероизповеданието Седалище на местното поделение Представител на местното поделение
1 Заповед № 715/ 03.07. 2009 год. Мюсюлманско изповедание гр. Хасково, ул.“Отец Паисий“ № 22, Районно мюфтийство Фаик Емин Районен мюфтия Фаик Емин Районен мюфтия Фаик Емин Районен мюфтия Фаик Емин Районен мюфтия
2 Заповед № 1284/ 17.11. 2009 год. Евангелска Петдесятна Църква „Реформация“ - Хасково гр. Хасково, ж.к. „Орфей“, бл. 31, вх. Б, ап. 40 Антон Пенев Председател
3 Заповед № 816/ 25.05. 2010 год. Българската Православна Църква – Българска Патриаршия с. Николово, община Хасково, Църква „Св. Пророк Илия“ свещеник Ангел Стаматов Председател
4 Заповед № 1225/ 19.08. 2010 год. „Църквата на Исус Христос на Светиите от Последните Дни в България“ гр. Хасково, бул. „България“ № 138, етаж 2 Росен Георгиев
5 Заповед № 466/ 15.04. 2011 год. Евангелска Петдесятна Църква „Извор на живот“ гр. Хасково гр. Хасково, ул. „Средна гора“ № 12 Евгени Ценов Председател
6 Заповед № 749/ 22.06. 2011 год. Мюсюлманско изповедание гр. Хасково, ул.“Отец Паисий“ № 22, Районно мюфтийство Басри Еминефенди Районен мюфтия
7 Заповед № 1686/ 01.12. 2011 год. Мюсюлманско изповедание с. Долно Войводино, община Хасково Ахмед Бекир Председател
8 Заповед № 1687/ 01.12. 2011 год. Мюсюлманско изповедание с. Широка поляна, община Хасково Закри Езекиев Председател
9 Заповед № 1680/ 29.11. 2011 год. Мюсюлманско изповедание с. Тракиец, община Хасково Гюнай Якуб Председател
10 Заповед № 1688/ 01.12.2011 год. Мюсюлманско изповедание с. Гълъбец, община Хасково Наим Халим Председател
11 Заповед № 1679/ 29.11. 2011 год. Мюсюлманско изповедание с. Стамболийски, община Хасково Мюмюн Чалъшкан Председател
12 Заповед № 1689/ 01.12. 2011 год. Мюсюлманско изповедание с. Козлец, община Хасково Себахтин Ниязи Председател
13 Заповед № 1690/ 01.12. 2011 год. Мюсюлманско изповедание с. Маслиново, община Хасково Ахмед Халил Председател
14 Заповед № 1691/ 01.12. 2011 год. Мюсюлманско изповедание с. Малево, община Хасково Шабан Читаков Председател
15 Заповед № 1692/ 01.12. 2011 год. Мюсюлманско изповедание с. Криво поле, община Хасково Тефик Чаушов Председател
16 Заповед № 1693/ 01.12. 2011 год. Мюсюлманско изповедание с. Големанци, община Хасково Якуб Хаджиосман Председател
17 Заповед № 1694/ 01.12. 2011 год. Мюсюлманско изповедание с. Текето, община Хасково Салим Махмуд Председател
18 Заповед № 1695/ 01.12. 2011 год. Мюсюлманско изповедание с. Войводово, община Хасково Абдуллах Садуллах Председател
19 Заповед № 1696/ 01.12. 2011 год. Мюсюлманско изповедание с. Зорница, община Хасково Сюлейман Кадир Председател
20 Заповед № 1677/ 29.11. 2011 год. Мюсюлманско изповедание с. Въгларово, община Хасково Ружди Дуран Председател
21 Заповед № 1678/ 29.11. 2011 год. Мюсюлманско изповедание с. Орлово, община Хасково Зийнал Садък Председател
22 Заповед № 156/ 25.01. 2012 год. „Свидетели на Йехова в България“ гр. Хасково, ул. „Г.Д. Зографина“ №1 Красимир Георгиев
23 Заповед № 1176/ 13.08. 2012 год. „Божията църква“ с. Узунджово, община Хасково, ул. „Елин Пелин“ № 4 Митко Митков Презвитер
24 Заповед № 1175/ 13.08. 2012 год. „Божията църква“ с. Нова Надежда, община Хасково, ул. „Н. Христозов“№ 37 Митко Митков Презвитер
25 Заповед № 928/ 31.05. 2013 год. „Християнска Реформирана Църква на Избраните – ХРЦИ“ гр. Хасково, ул. „Видин“ № 13, вх. А, ап. 3 Ваня Димитрова
26 Заповед № 521/ 28.03. 2014 год. Евангелска Петдесятна Църква „Извор на живот“ гр. Хасково гр. Хасково, ул. „Средна гора“ № 12 Веселин Йотов Председател
27 Заповед № 718/ 08.05. 2014 год. „Божия Църква в България“ с. Нова Надежда, община Хасково Вълко Захариев Пастор
28 Заповед № 1724/ 11.11. 2014 год. Мюсюлманско изповедание с. Маслиново, община Хасково Шахин Исмаил Председател
29 Заповед № 1723/ 11.11. 2014 год. „Интернационален Християнски център – Исус е Господ“ с. Нова Надежда, община Хасково, ул. „Николай Христозов“ № 37 Васил Михайлов Пастор
30 Заповед № 659/ 10.06. 2015 год. Християнска църква „Реформация“ – гр. Хасково гр. Хасково, ж.к. „Орфей“ бл. 31, вх. Б, ет. 4, ап. 40 Антон Пенев Пастор
31 Заповед № 1000/ 25.08. 2015 год. Мюсюлманско изповедание с. Стамболийски, община Хасково Мюмюн Чалъшкан Председател
32 Заповед № 1455/ 27.11. 2015 год. Обединена Божия Църква „Добрият самарянин“ – с. Узунджово с. Узунджово, община Хасково, ул. „Елин Пелин“ № 4 Митко Митков Председател
33 Заповед № 1590/ 16.12. 2015 год. Обединена Божия Църква „Нов живот“ – с. Нова Надежда с. Нова Надежда, община Хасково Валентин Николов Председател
34 Заповед № 581/ 18.05. 2016 год. Мюсюлманско изповедание гр. Хасково, ул. „Сан Стефано“ № 12 Басри Еминефенди Районен мюфтия
35 Заповед № 1061/ 19.08. 2016 год. Обединена Божия Църква - 1 гр. Хасково, ул. „Св.Св Кирил и Методий“ № 110, ет. 3, ап. 9 Красимир Карчев Председател
36 Заповед № 1527/ 09.11. 2016 год. Мюсюлманско изповедание с. Горно Войводино, община Хасково Адем Адем Председател
37 Заповед № 1526/ 09.11. 2016 год. Апостолска Църква – гр. Хасково гр. Хасково, ул. „Акация“ № 15, вх. Б, ап. 14 Красимир Карчев Пастор
38 Заповед № 792/ 19.06. 2017 год. Християнска Църква „СИОН“ гр. Хасково, бул. „Илинден“ № 20 Тодор Койнарски
39 Заповед № 1789/ 03.12. 2018 год. Християнска Църква „СИОН“ гр. Хасково, ул. „Персенк“ № 81 Тодор Койнарски
40 Заповед № 1271/ 29.07.2020 год. и Заповед № 1284/ 03.08.2020 год. „Християнски център Спасение“ с. Стамболийски, община Хасково Асен Мерджанов
41 Заповед № 1729/ 02.10.2020 год. Мюсюлманско изповедание с. Войводово, община Хасково Аптула Аптула Председател
42 Заповед № 1730/ 02.10.2020 год. Мюсюлманско изповедание гр. Хасково, ул. „Сан Стефано“ № 12 Себаетин Хашим Председател
43 Заповед № 1731/ 02.10.2020 год. Мюсюлманско изповедание с. Зорница, община Хасково Сезгин Кадир Председател
44 Заповед № 1732/ 02.10.2020 год. Мюсюлманско изповедание с. Широка Поляна, община Хасково Галиб Садък Председател
45 Заповед № 1733/ 02.10.2020 год. Мюсюлманско изповедание с. Криво поле, община Хасково Тефик Чаушев Председател
46 Заповед № 1734/ 02.10.2020 год. Мюсюлманско изповедание с. Козлец, община Хасково Мюмюнали Мюмюн Председал
47 Заповед № 1735/ 02.10.2020 год. Мюсюлманско изповедание с. Стамболийски, община Хасково Мюмюн Чалъшкан Председател
48 Заповед № 1736/ 02.10.2020 год. Мюсюлманско изповедание с. Текето, община Хасково Елвин Ахмед Председател
49 Заповед № 1737/ 02.10.2020 год. Мюсюлманско изповедание с. Малево, община Хасково Шабан Читаков Председател
50 Заповед № 1738/ 02.10.2020 год. Мюсюлманско изповедание с. Орлово, община Хасково Нуршен Хасан Председател
51 Заповед № 1739/ 02.10.2020 год. Мюсюлманско изповедание с. Горно Войводино, община Хасково Адем Адем Председател
52 Заповед № 1740/ 02.10.2020 год. Мюсюлманско изповедание с. Маслиново, община Хасково Шахин Исмаил Председател
53 Заповед № 1741/ 02.10.2020 год. Мюсюлманско изповедание с. Гълъбец, община Хасково Юксел Еюб Председател
54 Заповед № 1742/ 02.10.2020 год. Мюсюлманско изповедание с. Въгларово, община Хасково Ружди Дуран Председател
55 Заповед № 1743/ 02.10.2020 год. Мюсюлманско изповедание с. Тракиец, община Хасково Гюнай Якуб Председател
56 Заповед № 1743/ 02.10.2020 год. Мюсюлманско изповедание с. Големанци, община Хасково Сейхан Ибрам Председател
57 Заповед № 528/ 31.03.2021 год. Мюсюлманско изповедание гр. Хасково, община Хасково Сейхан Мехмед Председател
58 Заповед № 593/ 09.04.2021 год. Мюсюлманско изповедание с. Стамболийски, община Хасково Нехат Мустафа Председател
59 Заповед № 1814/ 18.10.2021 год. Евангелска петдесятна църква "Вечен живот" гр. Хасково, община Хасково Николае Сима
Последна актуализация: 26 Май 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!