Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Регистър на издадените УВЕС

Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж.

?№ ВЪЗЛОЖИТЕЛ АДРЕС ПИ УПИ - кв. СТРОЕЖ № УВЕС
2020-001 ИЛХАН РАШИД МУСТАН; СЕЙДЕ ФАХРИ МЕСТАН м.Дерекьой топра 128.29 Еднофамилна жилищна сграда 1/06.01.20
2020-002 АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ м.Кемера 556.3 Сервиз за противопхожарна техника, магазини и офиси 2/07.01.20
2020-003 ВАНЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА с.Узунджово Жилищна сграда 3/07.01.20
2020-004 МАРКО ЗАПРЯНОВ МАРКОВ; МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА МАРКОВА ул.Георги Бенковски 50-9 715.9 VІІ-207 Гараж и складови помещения 4/08.01.20
2020-005 ЕЛВИ МУРАД ФЕРАД; РАЙМЕ МУРАД ЛЮТВИ м.Дерекьой топра 130.41 Гараж 5/13.01.20
2020-006 ЛИЛКО ТОМОВ ТОМОВ 712.28 VІ-324а Ателие 6/14.01.20
2020-007 ТАГ-ГАЗ - ЕООД ИИЗ 752.11 ХХ-15 Търговски обект-шоурум 7/20.01.20
2020-008 ТИТОС - ЕООД м.Кекличево стопанство 112.212 Сграда за обществено обслужване 8/22.01.20
2020-009 ОБЩИНА ХАСКОВО 716.58 ХІХ-226 Дневен център за деца с увреждания и техните семейства 9/24.01.20
2020-010 ОБЩИНА ХАСКОВО ул.Градина 26 716.212 ХХ Преходно жилище за деца от 15 до 18 години 10/24.01.20
2020-011 РОЗА БИСЕРОВА АСЕНОВА 709.39 І-9 Гараж № 4 11/27.01.20
2020-012 АНТОН МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДРОВ ул.П.Р.Славейков 10 721.297 V-404а Апартамент № 9 и офиси 12/31.01.20
2020-013 ХАТЧЕ АПТУЛА ЕНВЕР с.Стамболийси ХХІІ-1 Еднофамилна жилищна сграда 13/03.02.20
2020-014 МАРИ САРКИС ОВАНЕСЯН; СОФИЯ ОНИК МАЛХАСЯН бул.България 166 735.44 VІІІ-535 Заведение за обществено хранене 14/07.02.20
2020-015 ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ ТОДЕВ; ЕМИЛИЯ ПЕНЕВА ТОДЕВА ул.Булаир 39 712.28 15/07.02.20
2020-016 1. ЕНКА 1 - ЕООД; 2. ЛЮБОВ ХАМПОВА ПАБУЧИЯН; 3. ТАТЯНА АТАНАСОВА СТАНИЛОВА и ХРИСТО НИКОЛОВ СТАНИЛОВ; 4. РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА; 5. ОРХАН АЛИ ХАЛИЛ; 6. ЕРДЖАН РАМАДАН ТАИР; 7. РУСИ ЮРИЕВ СТЕФАНОВ; 8. ПЕРИХАН КАДИР ИБРЯМ; 9. ФАТМЕ АЛИ СЮЛЮМ; 10. МЮНЕВЕР ЯКУБ АХМЕД; 11. САЛИМ МЕХМАД ХАЛИБИШИР; 12. АЛИ ХАЛИЛ ВЕЛИ; 13. СЕВИМ ЕМИН ИБРЯМ; 14. ДИМО МИЛУШЕВ МИЛУШЕВ и ВИОЛЕТА БЛАГОЕВА МИЛУШЕВА; 15. ТЕНДЖАЙ ДЖЕМИЛ ИДРИЗ; 16. ЕНЧО МИТКОВ РАШКОВ; 17. МЕСУТ ЮЗЕИР ЮСУФ и ВИЛДАН РАСИМ ХАШИМ; ул. Граф Игнатиев и ул.Константин Величков 721.452 VІІІ-476 Многофамилна жилищна сграда с обекти за обществено обслужване в партерния етаж 16/12.02.20
2020-017 ВАЛЕРИ АТАНАСОВ ВАНЧЕВ ул.Георги Кирков 81-83 713.422 18 Пристройка и реконструкция на съществуващ ресторант 17/13.02.20
2020-018 МАРИЯНА СТОЙЧЕВА ВЪЛКОВА ж.р.Куба ІІ 705.167 Еднофамилна жилищна сграда 18/13.02.20
2020-019 ЖАНА ДЕМИРЕВА ВИДЕЛОВА; ДАРИНА АНГЕЛОВА ХАДЖИАНГЕЛОВА бул.Г.С.Раковски 28 712.1 І-321 Магазин за промишлени стоки 19/20.02.20
2020-020 ХАСКОВО ФИЛМ - ООД; ХАСКБУРГЕР - ЕООД ул.Марин Дринов 4 723.133 ІІ-394 Заведение за бързо хранене 20/24.02.20
2020-021 ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА с.Корен 21/26.02.20
2020-022 КОСТА КИРЕВ ЗГУРЕВ ж.р.Кенана 701.59 ІІІ-1008 Еднофамилна жилищна сграда 22/28.02.20
2020-023 НЕДКО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ ж.р.Изгрев 729.446 ІІІ-806 Пристройка към жилищна сграда 23/28.02.20
2020-024 ЙОРДАН ЛОЗЕВ ВЪЛЧЕВ с.Стамболийси Приемна сграда на един етаж 24/28.02.20
2020-025 МОНИ МЕС - ЕООД м.Къс чешма 4.21 Разширение на съществуващо предприятие за месодобив и месопреработка 25/28.02.20
2020-026 ТОДОР БОРИСОВ ТАКОВ бул.Васил Левски 32 709.39 Игрална зала за хазартни игри 26/06.03.20
2020-027 БЕЛЧИН МЛАДЕНОВ ЙОРДАНОВ; ЕТ УНИВЕРС - ПТН 710.111 І-650 Гаражи №1; №2; №3 и сервиз за гуми 27/06.03.20
2020-028 АЙТИ 9 - ЕООД ул.Вършец 8 735.66 ІV-527 Жилище 28/09.03.20
2020-029 ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ВЕЛИКА ДЕЛЧЕВА ПЕТКОВА; НЕДЯЛКА ТЕНЕВА СТАНЕВА бул.България 751.21 І-738 Заведение за бързо хранене 29/09.03.20
2020-030 СД ФЕРО ФОС - ИЛИНСКИ И СИЕ бул.Съединение 2 723.34 Жилище 30/11.03.20
2020-031 ИВАН ДИМИТРОВ ФИЛИПОВ ул.св.св.Кирил и Методий 706.259 Двуфамилно жилище и пристройка за оформяне на вход 31/11.03.20
2020-032 НЕДЯЛКА ЯНКОВА СУСУРКОВА ж.р.Куба І 706.206 Еднофамилна жилищна сграда 32/23.03.20
2020-033 ШЕНОЛ МЕХМЕД МЕХМЕД м.Дерекьой топра 127.26 Еднофамилна жилищна сграда 33/25.03.20
2020-034 НИХАТ МЮМЮН МЮСЛЮМ; ХАФИЗЕ АПТИЛЯТИФ МЮСЛЮМ ул.Пещера 78а 739.397 Еднофамилна жилищна сграда на два етажа 34/25.03.20
2020-035 1. АКВА - 3 ООД; 2. АНЕТА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА; 3. АНДОН ИВАНОВ КАЛЧЕВ; 4. ДЖЕМАЛ САРЪ; 5. ТАНЯ АНДОНОВА ХАДЖИЙСКА; 6. БОРИСЛАВ ХРИСТОВ МАРИНОВ; 7. ИВАН АНДОНОВ КАЛЧЕВ; 8. ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА; 9. ЗЛАТКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА ул.Таню войвода 8 716.552 Х-229 Многофамилна жилищна сграда с магазини и подземени гаражи 35/27.03.20
2020-036 АХМЕД ЕМИН АХМЕД м.Идимирли 429.133 ХІ-884 Кафе - клуб 36/27.03.20
2020-037 ШЕНОЛ МЕХМЕД МЕХМЕД м.Дерекьой топра 127.26 Навес - гараж 37/01.04.20
2020-038 ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА бул.Васил Левски 709.39 Гараж № 10 38/02.04.20
2020-039 ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА бул.Васил Левски 709.39 Гараж № 7 39/02.04.20
2020-040 АНТИВО АРТ - ЕООД ул.Пловдивска 707.135 ІІ-5 Цех за изработка на мебели 40/03.04.20
2020-041 ФЕРДУАС ГАБИДУЛЛОВНА МУСТАФОВА ж.к.Орфей 710.31 І-648 Гараж № 3 41/03.04.20
2020-042 В и К БУНАР - ЕООД ул.Лестър 3 717.15 Апартамент 42/13.04.20
2020-043 ЕСКОМ - ООД ж.р.Кенана Оптична кабелна мрежа на гр.Хасково за ж.р.Кенана 43/14.04.20
2020-044 ДЕЧКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ; МАРИЙКА ДЕЛЧЕВА АТАНАСОВА ул.Георги Кирков 1 723.126 І-394а Търговски обект 44/21.04.20
2020-045 ЛАЛЕТО - ЕООД с.Козлец Еднофамилна жилищна сграда на три етажа с шивашко ателие 45/22.04.20
2020-046 ЛЪКИ ДЖИ - ООД бул.България 198 734.291; 734.26 Сградно водопроводно отклонение за обект: Заведение за обществено обслужване 46/23.04.20
2020-047 ЛЪКИ ДЖИ - ООД бул.България 198 734.291; 734.26 Сградно канализационно отклонение за обект: Заведение за обществено обслужване 47/23.04.20
2020-048 ЛЪКИ ДЖИ - ООД бул.България 196 734.291 Заведение за обществено хранене и магазин за риба, ЕТАПІ: кота -3,00 И кота ±0,00 с временен покрив Заведение за обществено хранене и магазин за риба, ЕТАПІ: кота -3,00 И кота ±0,00 с временен покрив Заведение за обществено хранене и магазин за риба, ЕТАПІ: кота -3,00 И кота ±0,00 с временен покрив Заведение за обществено хранене и магазин за риба, ЕТАПІ: кота -3,00 И кота ±0,00 с временен покрив Заведение за обществено хранене и магазин за риба, ЕТАПІ: кота -3,00 И кота ±0,00 с временен покрив Заведение за обществено хранен 48/28.04.20
2020-049 КРАСИМИР ВЕЛИНОВ БАЛКАНСКИ ул.Ясна поляна 29 748.233 Еднофамилна жилищна сграда 49/28.04.20
2020-050 1. КАЛОЯНИ - ЕООД; 2. ЯНИМАКС - ЕООД; 3. ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА; 4. КРАСИМИРА ПАВЛОВА ПАВЛОВА; 5. МИЛЕНА ТОНЧЕВА РУСЕВА и РУСИ МИТКОВ РУСЕВ; 6. ПЕДРИЕ ЮСЕИН ХАШИМ ул.Мургаш 8 711.188 ХІІ-363 Многофамилна жилищна сграда 50/29.04.20
2020-051 1. ТОДОРКА АНГЕЛОВА ПЕХЛИВАНОВА; 2. ГАЛИНА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА; 3. АНТОНИЯ НИКОЛАЕВА КАЛАЙДЖИЕВА бул.Освобождение 142 744.132 Търговски обект - пристройка и преустройство на снек бар 51/12.05.20
2020-052 КОСТАДИН АНГЕЛОВ КАЛИНЧЕВ; МАРИЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВ м.Казан топра 185.54 Еднофамилна жилищна сграда 52/27.05.20
2020-053 БАРСА ТРАНС - ЕООД м.Дерекьой топра 20.125 Работилница за производство на хляб и тестени изделия 53/28.05.20
2020-054 СТИЛ-96 - ООД м.Бюкя 333.7 Складова база 54/28.05.20
2020-055 АЙШЕ ЕМИН МЮМЮН ж.р.Каменец 744.13 Жилищна сграда 55/29.05.20
2020-056 ЕЛИНА - ООД ул.Мургаш 18 711.232 ІІІ-364 Пет жилища 56/29.05.20
2020-058 БИРДЖАН ИСМАИЛ ХАБИБ ж.р.Изгрев 730.277 Работилница за сглобяване на мебели 58/29.05.20
2020-059 МИТКО ИВАНОВ ЗАПРЯНОВ ул.Георги Кирков 91а 713.215 Пристройка към жилищна сграда и преустройство 59/02.06.20
2020-060 ПЕТЪР ХРИСТОВ АНГЕЛОВ м.Куба І 706.9 Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда 60/02.06.20
2020-061 1. ВАНЯ 2004 - ЕООД; 2. ВАНЧО ПЕТРОВ КОЛЕВ и ТЯНКА ПЕТЕВА КОЛЕВА; 3. ГЕРГАНА НАЙДЕНОВА РАЙЧЕВА; 4. МИНКА РАЙЧЕВА БАКОВА. 5. ЙОРДАНКА РАНИНОВА ТИМОНОВА; 6. РУМАНА ДИМИТРОВА БРАТАНОВА и КИРЧО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ; 7. ДИМИТРИНА ТАШЕВА ЦВЕТКОВА; 8. СЕВДЖАН РАФЕТ МЕХМЕД; 9. СОНЯ БАЙЧЕВА ЙОРДАНОВА; 10. ДАНЕТ 1-ООД; 11. АТАНАСКА ВЕНКОВА ЙОРДАНОВА и ЙОРДАН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ; 12. ПЕТКО ВАНЧЕВ КОЛЕВ ул.Георги Кирков 6 723.138 I-306 Многофамилна жилищна сграда 61/04.06.20
2020-062 СЕЛИМЕ СМАИЛ НАЛБАНТ ул.Бояна Войвода 9 519.64 Еднофамилна жилищна сграда 62/05.06.20
2020-063 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ -ЕООД бул.България 725.51 І-366 Вътрешно преустройство на супермаркет ЛИДЛ с помещение за хляб и хлебни изделия 63/08.06.20
2020-064 ЕКРЕМ МЮМЮН АЛИ; ЗЕЙНЕП ХАЛИБРЯМ АЛИ; МЕТИН МЮМЮН АЛИ ул.Славянска 51 736.187 VІІ-166 Обществена пералня 64/09.06.20
2020-065 ЕЛЕКТОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД 747.44 Изграждане на въздушно отклонение от мрежа НН за присъединяване на обект: ПОМПА в ПИ 77195.747.44 по КК на гр.Хасково 65/10.06.20
2020-066 ЕЛЕКТОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД 716.212 Външно ел.захранване на ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗЕАДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИНИ в ПИ 77195.716.212 по КК на гр.Хасково 66/10.06.20
2020-067 ЕЛЕКТОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД 719.193; 718.102 Външно ел.захранване на еднофамилна жилищна сграда 67/11.06.20
2020-068 ЕЛЕКТОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД 721.342 Външно ел.захранване на гараж № 11 с идентификатор 77195.721.342.22 по КК на гр.Хасково 68/11.06.20
2020-069 ЕЛЕКТОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД м.Дерекьой топра 20.2 Външно ел.захранване на селскостопанска сграда в ПИ 77195.20.2 по КК на гр.Хасково 69/15.06.20
2020-070 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ АРХИВИ ул.Панорама 2 719.68 Архивохранилище 70/17.06.20
2020-071 ЕЛЕКТОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД Външно ел.захранване на складова база в ПИ 77195.735.44 по КК на гр.Хасково 71/19.06.20
2020-072 ПЕТЪР КОЛЕВ ИВАНОВ; ГРОЗДАНКА СИМЕОНОВА ИВАНОВА ул.Драва Соболч 27 519.373 ІІІ-47 Еднофамилна жилищна сграда 72/24.06.20
2020-073 ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 735.196 ХІІІ-545 Гараж за автомобил 73/24.06.20
2020-074 ЕЛЕКТОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД 703.604 ХІ-203 Кабел НН от ТП № 199 ЛУНА до УПИ ХІ, кв.203 по плана на гр.Хасково /ПИ 77195.703.604 по КК на гр.Хасково/ 74/24.06.20
2020-075 БОМАКС - ООД ул.Лом 739.41 ІV-656 Пансион 75/26.06.20
2020-076 БИСЕР САБИНОВ ЙОСИФОВ ул.Акация 726.216 І-8 Магазин за хранителни стоки и дюнер 76/01.07.20
2020-077 ПЕНКА ЦВЕТКОВА ТОДОРОВА; ИВАНКА ЦВЕТКОВА ПАЗАИТОВА бул.Илинден 45 736.24 ХVІІ-159 Жилищна сграда 77/03.07.20
2020-078 ЯНЧО ГЕНОВ ГЕНОВ ул.Св.Харалампий 26а 518.386 І-14 Гараж 78/03.07.20
2020-079 ОРФЕЙ 2008 - ООД пл.Веспрем 1 710.95 ІІІ-651 Кафе-клуб с тераса градина 79/07.07.20
2020-080 СЕБАХАТИН ЕМИН АДЕМ с.Маслиново Еднофамилна жилищна сграда 80/10.07.20
2020-081 ИВАН ДЕЛЧЕВ ПАРАДОВ; ГАЛИНА ДИМИТРОВА ПАРАДОВА м.Казан топра 185.58 Жилищна сграда, ротонда, външен басейн и помощна сграда 81/13.07.20
2020-082 ОБЩИНА ХАСКОВО ул.Видин 1 703.277 ІІ-203 Газификация на котелно на ЕГ проф.Ас.Златаров 82/17.07.20
2020-083 КРИСТИНА ИВАНОВА КЪНЧЕВА м.Казан топра 185.53 Еднофамилна жилищна сграда 83/17.07.20
2020-084 РОСЕН НИКОЛАЕВ РУСЕВ ж.р.Куба І 705.819 Еднофамилна жилищна сграда 84/20.07.20
2020-085 РЕДЖЕБ НЕШАД МЕХМЕД ул.Вакарел 18а 738.385 Еднофамилна жилищна сграда 85/23.07.20
2020-086 ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ТОНЕВ м.Кенана 7002.339 ІХ-1028 Жилищна сграда 86/28.07.20
2020-087 НЕДЯЛКО ИВАНОВ ТОДОРОВ бул.Н.Радев 118.26 Шивашко ателие и офиси 87/29.07.20
2020-088 ВИЗИЯ МАКС - ООД ул.Ал.Стамболийски 2 724.12 І-308 Хотел 88/29.07.20
2020-089 АЛЕКСАНДЪР ЗАРКОВ КОТЕТЕРОВ м.Каменец 748.205 ХХХІХ-1128 Еднофамилна жилищна сграда 89/05.08.20
2020-090 ВЕСЕЛИН ЯНКОВ ПАЛАБОЙКОВ ул.Кн.Борис І 3 714.247 ІІ-291 Магазин за промишлени стоки 90/10.08.20
2020-091 ИВАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ ул.Банска 716.465 Жилище 91/10.08.20
2020-092 НАДЯ ПАСКАЛЕВА КАРАГЬОЗОВА; ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ГОГОВА; НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА ул.От.Паисий 23-25 723.243 Магазин за промишлени стоки - А1 магазин Отец Паисий 92/13.08.20
2020-093 ТЕРА ТРЕЙД - ООД м.Халилово 336.15 Цех за производство на пелети 93/14.08.20
2020-094 РАЙЧО ЯНКОВ РАЙЧЕВ ж.р.Казан топра 187.33 Еднофамилна жилищна сграда 94/14.08.20
2020-095 ОБЩИНА ХАСКОВО ул.Пещера 5 739.43 ХХVІІ-656 Ремонт на детска гардина ЯН БИБИЯН 95/14.08.20
2020-096 ЕЛЕНА АТАНАСОВА АНДРЕЕВА ул.Драва Соболч 19 518.22 VІІ-9 Реконструкция на съществуваща сграда и преустройство на лятна кухня в жилищна сграда 96/17.08.20
2020-097 ТЕНЧО ПАНЧЕВ ДАНЕВ ж.р.Кенана 703.274 Два броя еднофамилни къщи 97/18.08.20
2020-098 СОНЕР ХИКМЕТОВ АДЕМОВ ул.св.св.Кирил и Методий 18а 714.285 Жилище 98/19.08.20
2020-099 МУСТАФА ЮСУФ ИДРИЗ ул.Ком 15 710.114 І-650 Пансион за служители към казино 99/26.08.20
2020-100 ТАНЧО АТАНАСОВ КОЛЕВ; СВЕТЛА АТАНОСАВА ИВАНОВА ул.Вяра 11 519.362 ХХІІ-26 Жилищна сграда 100/01.09.20
2020-101 ЕВГЕНИ БОЯНОВ МАНАХИЛОВ м.Кенана 702.34 Жилищна сграда с гараж 101/01.09.20
2020-102 ЕЛЕКТРОМАТ-КОРДОВ - ЕООД ул.Ген.Колев 12 711.132 Жилище 102/02.09.20
2020-103 МАРИЯ АТАНАСОВА РАЙЧЕВА; СТАНИСЛАВА МИЛКОВА РАЙЧЕВА ул.Хаджи Димитър 2 723.139 Зала за консултации и очен тест към оптика 103/02.09.20
2020-104 АТАНАС ЯНКОВ ЗАПРЯНОВ ул.Червена стена 18 720.361 Производствен цех за хранителни добавки-закваски 104/02.09.20
2020-105 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД 709.28 Външно електрозахранване на магазин за пакетирани хранителни стоки, магазин за промишлени стоки и кафе-аперитив за ПИ 77195.709.28 по КК на гр.Хасково 105/03.09.20
2020-106 ХРИСТО СТЕФАНОВ МАРУКОВ ул.Дуган Хисар 28 735.154 ХІV-538 Преустройство на складови помещения в жилище 106/04.09.20
2020-107 ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ТАШЕВА; НАДЕЖДА ТЕНЧЕВА ПИЕТРОН ж.р.Куба І 706.162 Пристройка към съществуваща жилищна сграда 107/08.09.20
2020-108 Заповед за факт.грешка м.Казан топра 737.79 към РС 10/11 г. 108/14.09.20
2020-109 ЛИДИЯ МАРИНОВА АПОСТОЛОВА м.Кекличево стопанство 112.36 Екпериментален център и микровинарна 109/15.09.20
2020-110 1. ПЛАМЕН ВЪЛЧЕВ ШЕНКОВ и НАСЕНКА ПАВЛОВА ШЕНКОВА; 2. ГОСПОДИНКА АТАНАСОВА НЕСТОРОВА и НЕСТОР ПАНАЙОТОВ НЕСТОРОВ; 3. ВАСИЛЕНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА-ИВАНОВА бул.Съединение 26 724.50.9 І-374а Надстройка на жилищна сграда 110/16.09.20
2020-111 ГЮЛТЕН ЮСЕИН АХМЕД ж.р.Кенана 704.571 ХІІІ-1056 Еднофамилна жилищна сграда 111/17.09.20
2020-112 ДЕНИСЛАВ ДАНИЕЛОВ РАШЕВ м.Кемера 556.4 Склад и магазин за авточасти 112/25.09.20
2020-113 ЗДРАВКО ВЪЛЧЕВ ЗАПРЯНОВ ж.р.Куба І 705.379 Жилищна сграда 113/25.09.20
2020-114 КРАСИМИР КРАСИМИРОВ ВЕСЕЛИНОВ ул.св.св.Кирил и Методий 706.357 Основен ремонт на покрив 114/30.09.20
2020-115 АТАНАС ТЯНКОВ ЯНЧЕВ; РАШКА МАРИНОВА ВАКРИЛОВА ул.Белмекен 13 724.173 V-370б Многофамилна жилищна сграда с обект за обществено обслужване в партерния етаж 115/05.10.20
2020-116 А 1 БЪЛГАРИЯ - ЕООД с.Клокотница Изграждане на физическа инфраструктура-отклонение от опорна мрежа на А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД до ПИ 059012 /ЕЛЕС/ в землището на с.Клокотница, общ.Хасково 116/09.10.20
2020-117 МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО - МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ - ХАСКОВО с.Стамболийси ХV-14 Молитвен дом 117/07.10.20
2020-118 ЕРОЛ САФЕТ ИСКЕНДЕР ж.р.Каменец 743.55 Пристройка към склад за платове 118/15.10.20
2020-119 ЕМИЛ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ; ТЕМЕНДУЖКА МАРКОВА НИКОЛОВА кв.Болярово 518.48 ХХ-13 Жилищна сграда 119/23.10.20
2020-120 ЕРГЮН ЕМИН МУСТАФА ул.Бачо Киро 22.14 І-778 Еднофамилна жилищна сграда 120/23.10.20
2020-121 РОСИЦА ДИНКОВА НОЧЕВА ж.р.Кенана 702.553 Еднофамилна жилищна сграда 121/26.10.20
2020-122 ОБЩИНА ХАСКОВО ул.Болярска 2 518.192 ІV-42 Център за грижа за лица с психични разстройства 122/27.10.20
2020-123 АЛФА Д - ЕООД м.Бюкя 334.36 Обслужваща сграда 123/28.10.20
2020-124 КРАСИМИР ЖЕКОВ ТОДОРОВ СИЗ 707.111 ІХ-5 Автобаза със сервиз за обслужване 124/03.11.20
2020-125 СЛАВЧО МАРЧЕВ АНГЕЛОВ с.Клокотница VІІ-16 Покрит басейн 125/06.11.20
2020-126 ОБЩИНА ХАСКОВО ул.Кресна 1 736.193 І-171 Подобряване на социалната инфраструктура чрез основен ремонт на прилежащи външни простраства към СУ св.Паисий Хилендарски 126/10.11.20
2020-127 ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ - ЕАД ЮИЗ 29.9 Сградно канализационно отклонение 127/11.11.20
2020-128 МАРИН ДИМИТРОВ РАЙЧЕВ ул. Анг.Кънчев 12 716.444 ХІ-425 Многофамилна жилищна сграда 128/13.11.20
2020-129 ТОНКА ГЕОРГИЕВА БЯЛКОВА ул.Клокотница 25 715.151 І-220 Еднофамилна жилищна сграда 129/19.11.20
2020-130 ДС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ - ЕООД ул.Стефан Караджа 12 724.69 Хотел 130/23.11.20
2020-131 ДИЯН ЙОРДАНОВ ДОЙЧЕВ с.Въгларово VІІ-37 Търговски обект-заведение за хранене 131/24.11.20
2020-132 АНТОН РУМЕНОВ МУСЪРЛИЕВ ж.р.Каменец 747.545 Двуфамилна жилища сграда 132/26.11.20
2020-133 ЕЛ ТИМ - ООД 717.103 VІІ-849 Индустриална пералня 133/01.12.20
2020-134 МИНКО ДЕЛЧЕВ ДИМОВ; ДЕЛЧО МИНКОВ ДИМОВ ул.Бузлуджа 6 735.157 ІІІ-538 Студио за творческа дейност 134/01.12.20
2020-135 ЕМИЛ ХРИСТОВ МИХОЙЛОВ бул.Васил Левски 709.39 І-9 Гараж 135/01.12.20
2020-136 ОБЩИНА ХАСКОВО ул.Панорама 737.1 ІІ-792 Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент Св.Богородица 136/03.12.20
2020-137 ХИП КОМЕРС 1 - ЕООД с.Малево Млекопреработвателно предприятие 137/04.12.20
2020-138 БТК - ЕАД Изграждане на оптична кабелна мрежа /FTTP/гр.Хасково - GRON-16 клъстера- етапно 138/07.12.20
2020-139 СТАНИМИР ХРИСТОВ ЕВТИМОВ; ГАЛИНА ТОДОРОВА ЕВТИМОВА ж.р.Куба І 706.48 Обособяване на сутерен със складово помещение в скрада със смесено предназначение 139/07.12.20
2020-140 АЙФЕР РАМАДАН ЮСЕНИ ул.Единство 731.3 Гараж 140/07.12.20
2020-141 МИТКО МИТКОВ САМУИЛОВ м.Куба ІІ 705.197 Еднофамилна жилищна сграда 141/07.12.20
2020-142 БТК - ЕАД м.Каменец 750.295 Изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа за базова станция на ВИВАКОМ PD2289а, местност КАМЕНЕЦ 142/10.12.20
2020-143 НИКОЛА ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ ул.Драва Соболч 518.165 VІ-41 Зъботехническа работилница-пристройка 143/10.12.20
2020-144 ГЕОРГИ АТАНАСОВ ФОТЕВ ул.Първи май 2 711.36 Книжарница 144/14.12.20
2020-145 ЕКО ТРАФИК - ЕООД с.Узунджово 90 Гараж 145/14.12.20
2020-146 РУСКА АНТОНОВА МУСЪРЛИЕВА ж.р.Каменец 747.546 Жилищна сграда 146/17.12.20
2020-147 СЕВАЛ НУРИ ХАСАН ул.Ком 710.112 І-799 Многофамилна жилищна сграда с магазин за промишлени стоки 147/18.12.20
2020-148 АНТОН МАРИНОВ БЪЧВАРОВ ул.Тимок 33 714.172 Пристройка на жилищна сграда 148/18.12.20
2020-149 АПТЕЧНО-ХАСКОВО АД бул.Васил Левски 13 734.306 ІІ-178а Цех за преработка на месо и месни продукти-бели и червени меса 149/22.12.20
2020-150 СЕ ЛА ВИ 7 - ЕООД с.Войводово ІІІ-12 Реконструкция и основен ремонт на складова база 150/29.12.20
2020-151 МИШЕЛ ЕЙМАНН - ЕООД с.Тракиец Работилница за дървени и метални заготовки 151/29.12.20
2020-152 ЮЛИ ВАСИЛЕВ КАРАИЛИЕВ с.Моливж ІІ-81 Външно ел.захранване за УПИ І, кв.81 по плана на с.Малево, общ.Хасково 152/31.12.20
2020-153 ИСКРЕН НИКОЛАЕВ РАДОЕВ; АНИТА МИЛКОВА РАДОЕВА ул.Драма 712.91 ІV-326 Еднофамилна жилищна сграда на три етажа 153/31.12.20
2021-001 ТИВА 85 - ООД м.Дерекьой топра 20.118 Цех за производство на мебели 1/11.01.21
2021-002 ВАЛЕНТИН НЕДЕВ ГЕОРГИЕВ м.Кекличево стопанство 112.347 Еднофамилна жилищна сграда и гараж 2/11.01.21
2021-003 ЯВОР СТЕФАНОВ ДОЧЕВ; ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ДОЧЕВ бул.Съединение 22а 724.24 ІІ-387а Комплексна сграда 3/15.01.21
2021-004 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД 712.49 Външно електрозапранване на гараж № 21 с идентификатор 77195.49.46 по КК на гр.Хасково 4/18.01.21
2021-005 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД 707.99 Външно електрозапранване на нов потребител в ПИ 77195.707.99 по КК на гр.Хасково 5/21.01.21
2021-006 ДИМИТЪР ЗАПРЯНОВ ШУБЕЛИЕВ; РОДОСТИНА СТОЙЧЕВА ШУБЕЛИЕВА м.Казан топра 187.42 Еднофамилна жилищна сграда 6/26.01.21
2021-007 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ с.Гарваново 274 Реконструкция и медернизация на кантон КЛОКОТНИЦА-център за преквалификация на кадри 7/01.02.21
2021-008 СЕЙХАН МЕХМЕД АЛИ с.Козлец 42003 Ракиен казан 8/001.02.21
2021-009 ВЕЛКО ГЕОРГИЕВ СТАЛЕВ 710.203 ХV-51а Автомивка 9/04.02.21
2021-010 СТАНИМИР ЯНКОВ СТОЙЧЕВ ж.р.Кенана 702.512 Еднофамилна жилищна сграда 10/05.02.21
2021-011 МИЛЕН НАСКОВ ДИМИТРОВ ж.к.Орфей 710.14 Магазин за музикални инструменти 11/05.02.21
2021-012 ИВАН КИРЕВ ЖЕЛЕВ бул.България 718.8 V-457 Жилище 12/05.02.21
2021-013 ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ - ЕООД ИИЗ 732.54 V-7 Захранващо кабелно трасе /площадково/ на тролейбусно депо 13/05.02.21
2021-014 ВМ+К ИНВЕСТ - ЕООД с.Николово ІІІ-43 Хотел 14/17.02.21
2021-015 РАФИЕ БЕХЧЕДОВА МЮМЮНОВА ул.Дервент 15 740.138 ХІІ-127 Жилищна сграда 15/17.02.21
2021-016 ВЪЧО ДЕЛЧЕВ ВЪЧЕВ 716.328 І-630а Работилница за мотоциклети 16/17.02.21
2021-017 АВСД ИНЖЕНЕРИНГ - ООД ИИЗ 752.162 ХХХV-16 Автотенекеджийска работилница-преустройство и пристройка към съществуваща сграда 17/17.02.21
2021-018 ГЕНАДИЙ ТЕНЧЕВ КОСТАДИНОВ; ТЕНЧО ГОСПОДИНОВ КОСТАДИНОВ ул.Пионер 729.115 Жилище 18/17.02.21
2021-019 РАМЗИЕ МЕЖИТ ПАРАПАН; МЕЖИТ ОСМАН ПАРАПАН; РАМАДАН ОСМАН ПАРАПАН м.Казан топра 184.6 Еднофамилна жилищна сграда 19/17.02.21
2021-020 ЯНКА СЕРАФИМОВА СЕРАФИМОВА законен представител на СТЕФАНИ ЕМИЛОВА АРАБАДЖИЕВА бул.България 40 718.184 ІV-444 Реконструкция и преустройство на магазин за промишлени стоки с пристройка и надстройка за еднофамилно жилище към съществуващ магазин 20/17.02.21
2021-021 ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ м.Идимирли 429.71 VІІ-796 Сграда за търговия с девет самостоятелни търговски помещения 21/19.02.21
2021-022 ТИМС ФУУДС - ЕООД ул.Дунав 732.374 ХVІІ-746 Присторйка за складове и санитарно-битови помещения към предприятие за производство на тестени изделия 22/24.02.21
2021-023 СМАИЛ ЮЗЕИР АХМЕД ул.Плодородна 31 708.44 ХХІІІ-908 Еднофамилна жилищна сграда 23/26.02.21
2021-024 РАЙЧО КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ ж.р.Кенана 113.178 ХХІІ-1004 Еднофамилна жилищна сграда 24/26.02.21
2021-025 ЮКСЕЛ ЮСУФ МУСТАФА ж.р.Изгрев 730.429 Еднофамилна жилищна сграда 25/26.02.21
2021-026 ТРОЯНОВ И СИН - ЕООД м.Халилово 375.307 Склад и заведение за бързо хранене 26/02.03.21
2021-027 БИОТЕРМ - ЕООД ж.р.Кенана 504.7 Магазин за хранителни стоки и топла точка 27/10.03.21
2021-028 ДЖЕМАЛ МЮМЮН АКИФ; МЮРИФЕ КЕРИМ АКИФ; РАМАДАН ФЕЙЗУЛА МЮМЮН ул.Брод 1 716.399 V-429 Присторйка и надстройка към жилищна сграда 28/10.03.21
2021-029 РОДИНА ХАСКОВО - АД бул.Илинден 752.78 ІІ-18 Заваръчно-монтажен корпус 2 към МЗ Родина Хасково 29/10.03.21
2021-030 ЗАФИР АСЕНОВ МЪРШОВ ул.Тракия 37 719.299 ІV-453 Еднофамилна жилищна сграда 30/12.03.21
2021-031 СИМЕОН ПАВЛОВ ПЕТКОВ с.Войводово Пристройка и реконструкция на съществуваща жилищна сграда 31/15.03.21
2021-032 ИДА 2006 - ЕООД с.Козлец Шивашко атели 32/16.03.21
2021-033 АСЕН СТОЯНОВ УЗУНОВ ж.р.Каменец 746.535 Гараж със склад за сондьорски изделия/инвентар 33/17.03.21
2021-034 СТЕФАН ИВАНОВ КЮМЮРДЖИЕВ ул.Македония 104а 734.22 ХХVІІІ-188 Гаражи 34/17.03.21
2021-035 ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ СТАНЧЕВ ж.р.Каменец 746.427 Еднофамилна жилищна сграда 35/17.03.21
2021-036 МИНЧО САШЕВ КАДИЕВ; ЕВЕЛИНА ЕМИЛОВА КАДИЕВА м.Казан топра 187.41 Еднофамилна жилищна сграда 36/19.03.21
2021-037 ВАЛЕНТИН БОГДАНОВ ШЕКЕРОВ ул.Ветрен 8 736.132 Боксониера 37/22.03.21
2021-038 1. СТРОЙ ТИМ - ЕООД; 2.КОЛЮ ГЕОРГИЕВ САПУНДЖИЕВ; 3.МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА; 4.ИВАН КРАСЕНОВ КОСТОВ и НЕЛИ СТОИЛОВА КОСТОВА; 5. МЕХМЕД ЮСЕИН РАКИФ и БАХАР АЛИЕВ РАКИФ; 6.ШАЗИЕ САЛИФ МЕХМЕД ул.Слънчев бряг 737.2 ІV-90а Многофамилна жилищна сграда 38/30.03.21
2021-039 МЕПА - ООД ул.Банска 24 716.192 VІІІ-226 Жилищна сграда 39/30.03.21
2021-040 БТК - ЕАД Изграждане на оптична кабелна мрежа /FTTP/, гр.Хасково-GRON-16 клъстера-етапно 40/01.04.21
2021-041 ПЕТРАНКА КИРЕВА СТОЙКОВА ж.р-Кенана 702.162 LІІ-1030 Еднофамилна жилищна сграда 41/02.04.21
2021-042 ДОТО АГРО - ЕООД с.Узунджово Х-92 Склад за селскостопанска продукция 42/06.04.21
2021-043 ХРИСТО КРАСИМИРОВ ХРИСТОВ м.Дерекьой топра 118.24 Автосервиз и жилище 43/06.04.21
2021-044 БИНКА БОЙЧЕВА КИСИМОВА; ФИЛИП ЕМИЛОВ КИСИМОВ м.Казан топра 187.37 Еднофамилна жилищна сграда 44/07.04.21
2021-045 БОЛИД - ООД бул.Съединение 731.28 Сграда за търговия 45/09.04.21
2021-046 1. ПРИМА ПЛЮС - ООД; 2.РУМЯНА ДИМИТРОВА БРАТАНОВА и КИРЧО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ; 3.СВЕТЛА КАНЕВА КОЛЕВА и СТОЯН МИТКОВ ДЕЛЧЕВ; 4.МИЛЕНА АСЕНОВА ЦВЕТКОВА; 5.ЛАТКО ГЕОРГИЕВ ЛАТЕВ; 6.АПТУЛА ЮСЕИН ХАЛИЛ; 7.РОДСТИНА СЕРГЕЕВА СТОЯНОВА; 8.БОНКА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА; 9.РАЙНИЧКА СТЕФАНОВА СТАМЕНОВА; 10.АЙХАН АДЕМ ХАСАН; 11.МУСТАФА НЕДЖАТ ШЕРФ; 12.ИБРАХИМ ФАРИТИН МУСТАФА ул.Бузлуджа 69 734.301 ІІІ-178 Многофамилна жилищна сграда с гаражи 46/09.04.21
2021-047 МАРИЯ ИЛИЕВА ШИБИЛЕВА с.Мандра ІV-38 Еднофамилна жилищна сграда 47/09.04.21
2021-048 ЕРГЮН РИДВАН РЕДЖЕБ с.Големанци Еднофамилна жилищна сграда на два етажа 48/13.04.21
2021-049 АНКО - ЕООД м.Дерекьой топра 131.34 Пристройка на гаражне клетки към съществуваща сграда 49/14.04.21
2021-050 МИЛЕН ЗАХАРИЕВ СТЕФАНОВ ул.Шейново 5 718.132 V-439 Многофамилна жилищна сграда 50/15.04.21
2021-051 МЕРТИН ЮСЕИН МЕХМЕД ж.р.Кенана 704.585 XLXL-1049 Жилищна сграда на два етажа 51/19.04.21
2021-052 МЕРТИН ЮСЕИН МЕХМЕД ж.р.Кенана 704.586 XLVІІІ-1049 Жилищна сграда на два етажа 52/19.04.21
2021-053 МУДИН АХМЕД АЛИ ж.р.Орфей 708.392 ІХ-918 Гараж 53/21.04.21
2021-054 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ СТАВРЕВ ул.Аида 13 721.447 ХІІІ-497 Еднофамилна жилищна сграда 54/21.04.21
2021-055 ДИМЧО КОСТАДИНОВ НЕДЕВ ул.Балатон 738.72 VІІ-98а Пристройка и надстройка към съществуваща жилищна сграда 55/26.04.21
2021-056 НИКОЛАЙ ТОШЕВ НЕДЕВ; ПЕТЪР ТОШЕВ НЕДЕВ с.Узунджово Надстройка с един етаж за жилище 56/27.04.21
2021-057 ИВАН ВЪЛКОВ ИВАНОВ ул.Жасмин 20 703.292 Еднофамилна жилищна сграда 57/05.05.21
2021-058 ИВАН ВЪЛКОВ ИВАНОВ ул.Жасмин 20 703.292 Гараж 58/05.05.21
2021-059 СЕВДА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА ул.Подвиг 1 728.105 VІІІ-65 Пристройка за гараж към жилищна сграда 59/05.05.21
2021-060 ИВО САМУИЛОВ ИЛИЕВ ул.Стефан Стамболов 22а 711.45 І-59 Пристройка и надстройка за бръснаро-фризьорски салон към сграда за обществено обслужване 60/05.05.21
2021-061 МЕРБАЛ - ООД ИИЗ 731.288 V-10 Търговски обект с мострена зала и склад 61/10.05.21
2021-062 КРАСИ-2000 - ООД м.Бюкя 333.73 Складово - търговска сграда 62/12.05.21
2021-063 1. ГЕОПЕН - ООД; 2. НЕДКО НИКОЛОВ НИКОЛОВ; 3. ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛО; 4. ДЯНКО ПРОДАНОВ ДЕЧЕВ; 5. ФИЛИП ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ; 6. ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА; 7. ИВАНКА ДЕЛЧЕВА ДЕЛЧЕВА; 8. ЕЛЕНА ВЕНИАМИНОВА АНДРЕЕВА-БЕЛЕВСКА; 9. АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ; 10. СЕВЕРИН СВЕТЛИНОВ ЧОЛАКОВ; 11. АЛЕКСАНДЪР ЮРИЕВИЧ ФРОЛОВ; 12. ТОДОР ИВАНОВ КАРТАЛОВ; 13. АЛЕКСЕЙ КИРИЛОВ КИРОВ; 14. ИВАН СТОЙЧЕВ ИВАНОВ1. ГЕОПЕН - ООД; 2. НЕДКО НИКОЛОВ НИКОЛОВ; 3. ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛО; 4. ДЯНКО ПРОДАНОВ ДЕЧЕВ; 5. ФИЛИП ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ; 6. ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА; 7. ИВАНКА ДЕЛЧЕВА ДЕЛЧ ул.Стара планина 37 715.85 X-210 Многофамилна жилищна сграда с обекти за търговска дейност, обществено хранене и гаражи 63/18.05.21
2021-064 ЕТ ЛЮДМИЛА ИЛИНСКА - АИПСМП бул.Г.С.Раковски 16 712.174 ІХ-311 Жилище 64/20.05.21
2021-065 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД 721.172 Външно електрозахранване на Гараж №3 с идентификатор 77195.721.173.5 по КК на гр.Хасково 65/25.05.21
2021-066 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД 718.7 Външно електрозахранване на Многофамилна жилищна сграда в ПИ 77195.718.7 по КК на гр.Хасково 66/25.05.21
2021-067 ОБЩИНА ХАСКОВО ул.Видин 1 703.277 ІІ-203 Газификация на котелно помещение ТТ 20/03.00.00 на ОУ Л.Каравелов 67/25.05.21
2021-068 АНГЕЛ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ ул.Г.Бенковски 15 715.134 VІ-220 Основен ремонтна жилищна сграда 68/27.05.21
2021-069 ТОНЧО ТОДОРОВ ТОНЕВ ул.Кн.Борис І 33 713.254 VІ-15 Еднофамилна жилищна сграда 69/27.05.21
2021-070 ФАТМЕГЮЛ САЛИМ МЕХМЕД ул.Латинка 13 704.406 Жилищна сграда 70/03.06.21
2021-071 ТАСИМ АЛИ АЛИОСМАН; СЕВГИ МЕХМЕД АЛИОСМАН ул.Житница 740.133 VІІ-127 Реконструкция и преустройство на еднофамилна жилищна сграда 71/04.06.21
2021-072 БТК - ЕАД Изграждане на оптична кабелна мрежа /FTTP/, гр.Хасково-GRON-16 клъстера-етапно 72/04.06.21
2021-073 ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ м.Гробищата 526.1 Работилница за производство, съхранение и дегустация на боза 73/07.06.21
2021-074 БОРЯНА СПАСОВА ЗАРКОВА ул.Жасмин 703.729 VІІ-1065 Еднофамилна жилищна сграда 74/07.06.21
2021-075 ХАЛИЛ ШАБАН ТАСИМ; ЗЕЙРА РАМАДАН ТАСИМ ул.Ихтиман 2 719.82 ІІІ-467а Ателие за шивашки услуги 75/09.06.21
2021-076 АДРИАНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА бул.Освобождение 12 722.116.4 VІІ-521 Офис на ДЗИ Животозастраховане ЕАД 76/10.06.21
2021-077 БТК - ЕАД ул.Индже войвода 1 Изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа за базова станция на ВИВАКОМ PD 77/15.06.21
2021-078 ДАНАИЛ ЦВЕТКОВ ДЕЛЧЕВ с.Узунджово ІХ-32 Еднофамилна жилищна сграда 78/17.06.21
2021-079 ХРИСТО СТОЯНОВ АТАНАСОВ с.Конуш ІІІ-94 Еднофамилна жилищна сграда 79/18.06.21
2021-080 БАРСА ТРАНС - ЕООД м.Дерекьой топра 20.125 Складове за промишлени стоки 80/22.06.21
2021-081 ОБЩИНА ХАСКОВО ул.Съгласие 728.147 ІІ-798 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - гр.Хасково 81/22.06.21
2021-082 СИМЕОН БОЯНОВ АТАНАСОВ бул.Васил Левски 709.39 І-9 Сграда за обществено обслужване №2 82/25.06.21
2021-083 ЮРИЙ НИКОЛАЕВ АЛЕКСИЕВ; ТЕОДОР ДИМИТРОВ ИВАНОВ; АЛИНА ДАНЧЕВА ИВАНОВА ж.р.Орфей 710.61 ІХ-642 Търговски обект №4 /сграда за обществено обслужване с магазини, офиси и жилища/ 83/25.06.21
2021-084 БИНКА МИНКОВА КИРЯКОВА ул.Ст.Заимов 44684 720.128 Жилище 84/29.06.21
2021-085 МАРИН МАРКОВ МАРЧЕВ ж.р.Кенана 702.34 ХХХVІІІ-1030 Преустройство и реконструкция на съществуваща жилищна сграда 85/29.06.21
2021-086 ПЛАМЕН МАРКОВ МАРЧЕВ ж.р.Кенана 701.563 ХІІІ-1018 Два броя гаражи 86/29.06.21
2021-087 АРМАТРОН-ООД м.Дерекьой топра 20.117 Склад за строителни материали 87/07.07.21
2021-088 ПЕТЪР ТЕНЧЕВ ПЕТРОВ ул.Дунав 28Б 712.37 І-51 Двуетажна жилищна сграда с магазин за авточасти 88/08.07.21
2021-089 СИ ЕНД СИ ТЕКСАЙЛС - ООД ИИЗ 752.179 Склад за строителни материали 89/15.07.21
2021-090 АГРО МЕХМЕДАЛИЕВИ - ЕООД с.Тракиец Навес заселскостопански инвентар 90/20.07.21
2021-091 СЕВДАЛИНА СЛАВЧЕВА ЯМБОЛИЕВА с.Войводово ХІІІ-497 Жилищна сграда на един етаж 91/20.07.21
2021-092 БТК - ЕАД Изграждане на оптична кабелна мрежа /FTTP/, гр.Хасково-GRON-16 клъстера-етапно 92/30.07.21
2021-093 ЮЗГЮР РАМАДАН ИБРЯМ; МУСТАФА СЕЛЯТИН ХАДЖЕН; МЕРИАН МУСТАФА ИБРЯМ ул.Места 3 717.143 ХІ-613 Сграда със смесено предназначение 93/05.08.21
2021-094 ГЕРГАНА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА; ЕВГЕНИ АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ ул.Драва Соболч 15 518.216 ІV-9 Пристройка на един етаж към съществуваща жилищна сграда 94/10.08.21
2021-095 НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ БЯЛКОВ-ЕТ ВИК НЕДЯЛКО БЯЛКОВ ул.Пловдивска 707.85 VІ-5 Гараж за строителна техника 95/12.08.21
2021-096 КОСТАДИН ХУБЕНОВ АТАНАСОВ; АНГЕЛИН ХУБЕНОВ АТАНАСОВ ул.Екз.Йосиф 30 715.251 Х-258 Жилищна сграда 96/13.08.21
2021-097 НЕДКО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ ж.р.Изгрев 729.446 ІІІ-806 Допълващо застрояване - гараж 97/19.08.21
2021-098 КОНТРАСТ АС - ООД ж.к.Орфей 709.36 Х-1 Производствено-търговска сграда 98/23.08.21
2021-099 КРИСТИЯН КИРИЛОВ СТАЛЕВ; МАКСИМИЛИЯН СТАЛЕВ ж.р.Каменец 750.25 VІІ-1187 Еднофамилна жилищна сграда 99/23.08.21
2021-100 АРИВА ГМБХ - ООД ул.Добруджа 58-60 721.448 ХХІ-473 Магазин за промишлени стоки 100/26.08.21
2021-101 СТАМЕН ДИМИТРОВ НАЗЪРОВ с.Стамболийски Х-24 Винарнска изба и пристройка към нея 101/26.08.21
2021-102 ГАЛЯ ДИМИТРОВА ЕМИЛОВА ул.Република 16 728.53 Пристройка и надстройка на жилищна сграда и преустройство на първи етаж в търговски обект 102/30.08.21
2021-103 МАРТИН БОЯНОВ УЗУНОВ; ДИЯН БОЯНОВ УЗУНОВ с.Клокотница ХІХ-31 Работилница за почистване и смесване на суровини за храна на домашни любимци с търговска част /преустройство на част от жилищна сграда и склад/ 103/31.08.21
2021-104 1.ТОДОР ЯНЧЕВ ЯНЕВ; 2. ИВАН ЙОРДАНОВ КАМБУРОВ; 3. РАДИНА МАРИНОВА МАРТИНОВА; 4. ЙОАНА ИВАНОВА КАМБУРОВА-МИЛЕВА ул.Градинска 716.253 І-786 Четири броя гаражи 104/02.09.21
2021-105 ГЕРГИНОВ И КО - ООД бул.Съединение 78 732.11 ІХ-7 Пристройка към съществуващ склад за метали 105/17.09.21
2021-106 БУРТЕКС - ЕООД м.Дерекьой топра 20.119 Сграда със смесено предназначение /складове за промишлени стоки, шоурум, офиси и жилище/ 106/23.09.21
2021-107 ДАРИНА СТОЕВА ГЕЧКОВА ул.Ерма 22 713.78 ХХVІІІ-23 Жилищна сграда с гараж 107/29.09.21
2021-108 РУМЯНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА ж.р.Куба І 706.5 Еднофамилна жилищна сграда 108/04.10.21
2021-109 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД 709.19 Външно електрозахранване на гараж за два автомобила в ПИ 77195.709.190 по КК на гр.Хасково 109/13.10.21
2021-110 СТАНКО ХРИСТОВ СТАНКОВ с.Николово ІХ-29 Еднофамилна жилищна сграда на един етаж 110/14.10.21
2021-111 СТАТИ ТОДОРОВ ЗАПРЯНОВ; ГЕРГАНА БОНЧЕВА ЗАПРЯНОВА ж.р.Кенана 702.245 ІІ-1027 Пристройка към жилищна сграда 111/18.10.21
2021-112 МАГДАЛЕНА МИТКОВА КОТЕТЕРОВА ул.Ст.Заимов 12 720.79 ХІ-468а Пристройка към съществуваща жилищна сграда и реконструкция 112/19.10.21
2021-113 ЗЛАТКА ИЛИЕВА ИВАНОВА-НИШЕВА ул.Жасмин 10 703.285 Еднофамилна жилищна сграда 113/20.10.21
2021-114 САБРИЕ РАСИМ ЕМИНЧАУШ ж.р.Каменец 747.522 ХLVІІІ-1115 Еднофамилна жилищна сграда 114/21.10.21
2021-115 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ СКЕРЛЕВ м.Казан топра 187.35 Еднофамилна жилищна сграда 115/21.10.21
2021-116 ЕН СТРОЙ ХАСКОВО - ЕООД ул.Брегалница 41974 714.306 ХVІІІ-251 Сграда за многофункционално ползване-обекти за обществено обслужване, ателиета и жилища 116/22.10.21
2021-117 МИЛКИ ГРУП БИО - ЕАД м.Бюкя 334.39 Външен хладилен склад към предприатие за млекопреработка 117/25.10.21
2021-118 1. ПРИМА ПЛЮС - ООД; 2.ДЕЛЯН ДЕЛЯН ДЕЛЧЕВ; 3.ИРИНА ИЛИЕВА БОРИСОВА; 4.ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ; 5. РУМЕН СТОЯНОВ БОГДАНОВ; 6. ЙОРДАНКА ТЕМЕЛКОВА МАНОЛОВА; 7. АТАНАС ИЛИЕВ ЯНАДЖИЕВ и НАДЕЖДА ПЕТРОВА ЯНАДЖИЕВА; 8. СТАНИМИР ДИМИТРОВ ДИМЧЕВ; 9. НИКОЛАЙ ЗАПРЯНОВ ЗГУРОВ; 10. ДИМИТИНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКАНОВА и ВЛАДИМИР КОЛЕВ ВЪЛКАНОВ; 11. СТЕФКА НИКОЛАЕВА БАКЪРДЖИЕВА; 12. МИТКО НИКОЛАЕВ БАКЪРДЖИЕВ; 13. ДИМИТЪР КОЛЕВ НАЧЕВ; 14. ТАТЯНА ЙОРДАНОВА ДЕЛЧЕВА и ПЕТЬО СТЯНОВ ДЕЛЧЕВ; 15. ВАЛЕНТИН ВИЧЕВ КАВАРДЖИЕВ; 16. МАРИАНА СТРАТЕВА ПЕТРОВА ул.Аида 8 721.378 V-756 Многофамилна жилина сграда 118/27.10.21
2021-119 ЕСКОМ -ООД Трасе оптиченкабел гХасково - ЮГ 1 119/03.11.21
2021-120 ВАНЯ ТОШКОВА ДАВЧЕВА-КАВРЪКОВА ул.д-р Георги Китов 106 702.481 Еднофамилна жилищна сграда 120/03.12.21
2021-121 1.ИМПЕРИАЛ ХАУС И КО - ООД; 2.ЯНКА ПЕТРОВА ПЕНЕВА; 3.МАРИАНА АТАНАСОВА ПАНЧЕВА; 4.ДУРАН МЕХМЕД ЮСЕИН и ХАКИМЕ ИЛЯЗ ЮСЕИН; 5.ТЕНЧО ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ и ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА; 6.ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ и НЕВЕНА КОСТОВА ПЕТРОВА; 7.ГИНКА ЗАПРЯНОВА АНГЕЛОВА и МАРТИН РОСЕНОВ АНГЕЛОВ; 8.НЕДЯЛКА ПЕТЕВА ПАЛАЗОВА; 9.ВЕСЕЛА ИВАНОВА ХРИСТОВА и СТАМЕН ТЕНЕВ ХРИСТОВ ул.Тимок 22 713.283 V-287а Многофамилна жилищна сграда 121/05.11.21
2021-122 КАЛИПСО-555 - ЕООЗ м.Идимирли 429.13 Ограда и подпорни стени 122/10.11.21
2021-123 АТАНАС НИКОЛЕВ АТАНАСОВ ж.р.Кенана 113.16 ХVІ-1001 Еднофамилна жилищна сграда 123/17.11.21
2021-124 МЕТИН ИЛЯЗОВ ФЕРАДОВ; НЕФИЗЕ ЕМИН ФЕРАДОВА ул.Герлово 23 738.439 Два броя жилищни сгради на два етажа 124/17.11.21
2021-125 ВАЛЕНТИН ДАНЧЕВ ДАМЯНОВ м.Казан топра 737.65 Еднофамилна жилищна сграда 125/17.11.21
2021-126 ТОНЧО НЕДЯЛКОВ ТОНЧЕВ ул.полк.Веселин Вълков 69 703.189 ХХХІХ-1063 Еднофамилна жилищна сграда 126/18.11.22
2021-127 ХРИСТО АТАНАСОВ ГРОЗЕВ ул.Хан Кардам 13 518.277 ХІ-11 Сграда с обслужващо предназначение-работилница 127/22.11.21
2021-128 СТАНКА ЯНЧЕВА ТРЕНДАФИЛОВА ул.Драва Соболч 29 519.374 VІ-47 Еднофамилна жилищна сграда 128/22.11.21
2021-129 1.РАМАДАН ЕРЕДЖЕБ МЕХМЕД; 2.САМИ ЕРЕДЖЕБ МЕХМЕД; 3.МЮМЮН ЕРЕДЖЕБ МЕХМЕД; 4.МЕХМЕД ЕРЕДЖЕБ МЕХМЕД ул.Банска 84а 717.147 ХV-614 Многофамилна жилищна сграда 129/24.11.21
2021-130 ЕМИЛ АСЕНОВ ЧАЛЕВ ул.Тракия 10 720.336 ІІ-7483 Жилищна сграда с гараж-първи етап 130/26.11.21
2021-131 ВЛАДИМИР МИТКОВ ЧИЛИКОВ м.Дерекьой топра 117.46 Еднофамилни жилищни сгради ПЪРВИ ЕТАП: Срада А 131/30.11.21
2021-132 СТАНИМИРА МИХАЙЛОВА НЕДЕВА ж.р.Кенана 701.425 Жилищна сграда 132/30.11.21
2021-133 ФЕИМ ТЕФИК АХМЕД ж.к.Орфей 709.33 645 Магазин 133/06.12.21
2021-134 ИНДЖОВСТРОЙ - ЕООД ИИЗ 731.299 VІІІ-226 Шоурум и супермаркет 134/07.12.21
2021-135 СВЕТЛА МИТКОВА ТЕНЧЕВА; ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ КОЙНАРСКИ ул.Бяла ружа 66 113.71 LХVІІІ-1001 Еднофамилна жилищна сграда 135/08.12.21
2021-136 СОТИР БАНЧЕВ КЬОРОВ с.Любеново ІІ-16 Еднофамилна жилищна сграда 136/08.12.21
2021-137 ДОБРИНКА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА-ШУФОРД ж.р.Кенана 701.5 Еднофамилна жилищна сграда 137/08.12.21
2021-138 АРСЕН БИСЕРОВ ХАДЖИЕВ и ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ИГЛЕВА; АРСЕН БИСЕРОВ ХАДЖИЕВ и ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА РУСОВА м.Казан топра 31.35 Двуфамилна жилищна сграда 138/08.12.21
2021-139 НИАЗИ САЛИБРЯМ САЛИ ул.Битоля 10 718.102 VІІ-434 Еднофамилна жилищна сграда 139/08.12.21
2021-140 АХМЕД ЯШАР АХМЕД; РОЗА АНКОВА ХРИСТОВА ул.Явор 3 711.42 ІІ-344б Магазин за битова техника и офис 140/10.12.21
2021-141 СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ ул.Одрин 712.126 ІІ-329а Сграда за обществено обслужване 141/10.12.21
2021-142 ВЕГА-96 ЕООД ИИЗ 732.178 ХІХ-9 Административни и санитарно-битови помещения 142/14.12.21
2021-143 ТОСКА - ООД ж.р.Каменец 18902 ХХІІ-1221 Складова база ТОСКА 143/14.12.21
2021-144 1. АТАНАС ДЕЛЧЕВ - ЕООД; 2.КОНСТАНИТН ДИМИТРОВ МАНОЛОВ; 3. МАРИЙКА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА; 4.АТАНАС ДЕЛЧЕВДЕЛЧЕВ; 5.НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТОЕВ; 6.ТАСИМ ОРХАН ДУРАН; 7.АЛЕКСАНДЪР ИЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ; 8.АНГЕЛИНА ТОНЧЕВА ДИКЛИЕВА; 9.НАДЕЖДА СТРАТЕВА НЕДЯЛКОВА; 10.ДАРИН ЛОЗЕВ ГЕОРГИЕВ; 11.СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА СЕВОВА; 12.СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ТАШЕВА; 13.МАРИЯ ГРИГОРОВА ДИМИТРОВА; 14.ЛИДИЯ ИВАНОВА АЙВАЗОВА; 15.КРИСТИНА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА; 16.МАРИАНА АСЕНОВА ХУБЕНОВА ул.Видин 703.615.1 ХІІ-203 Многофамилна жилищна сграда 144/15.12.21
2021-145 ИВАН ЯНЧЕВ ИВАНОВ ж.р.Кенана 113.55 LІІІ-1001 Eднофамилна жилищна сграда 145/15.12.21
2021-146 КООПЕРАЦИЯ ЗКПУ ДРУЖБА м.Чирния камък 541.6 Склад за селскостопанска продукция 146/15.12.21
2021-147 БАСРИ БАХРИ НЕДЖИБ; СЕЙЖАН АПТУЛА НЕДЖИБ ул.Панорама 719.346 ХІV-473 Жилищна сграда 147/20.12.21
2021-148 БАСРИ БАХРИ НЕДЖИБ; СЕЙЖАН АПТУЛА НЕДЖИБ ул.Панорама 719.346 ХІV-473 Гаражи - 2 броя 148/20.12.21
2021-149 ВЛАДИСЛАВ НАСКОВ ДИКОВ ул.Дилянка 4 703.656 Двуетажна еднофамилна жилищна сграда 149/22.12.21
2021-150 СТОЙЧО ТРЕНДАФИЛОВ ИВАНОВ; СВЕТЛА ЙОВЧЕВА ИВАНОВА м.Кемера 556.47.1 Автосервиз 150/23.12.21
2021-151 НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЩЕРЕВ бул.В.Левски 709.39 І-9 Гараж 151/23.12.21
2021-152 ВЕСЕЛИН ЕВТИМОВ КЪРКЕЛАНОВ с.Мандра VІ-6 Еднофамилна жилищна сграда 152/23.12.21
2021-153 ФИЛСОН МИЛК - ООД с.Клокотница І-41 Склад с офис и жилищна част 153/23.12.21
2022-001 ЕМИЛ ЗЛАТКОВ АЛЕКСАНДРОВ ж.к.Орфей 709.19 V-644 Гараж за два автомобила 1/05.01.22
2022-002 МИХАИЛ МИТКОВ АНГЕЛОВ ж.р.Кенана 701.2 І-1006 Едноетажна еднофамилна жилищна сграда 2/06.01.22
2022-003 1.ТАМАРА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА; 2.САБИН АНГЕЛОВ САБИНОВ; 3.ЗВЕЗДЕЛИНА СЕВДАЛИНОВА АСЕНОВА; 4.МИХАИЛ ЗЛАТКОВ АЛЕКСАНДРОВ; 5.ЕМИЛ СНЕЖЕВ ЩЕРЕВ 709.39 І-9 Търговски обекти: магазини за промишлени стоки /обекти №1, №2 и №4/и кафе-аперитив /обект №3/ 3/06.01.22
2022-004 ДИАНА КОЛЕВА ЖЕЛЯЗКОВА ж.р.Куба І 706.88 Еднофамилна жилищна сграда 4/10.01.22
2022-005 ОБЩИНА ХАСКОВО ул.Добруджа 59 721.345 І-491 Газификация на котелно помещение ТТ 20/04.00.00 на ДГ Зорница-сграда Незабравка 5/10.01.22
2022-006 ЙОРДАН ДОЙЧЕВ ХРИСТОЗОВ ул.Каменна 718.233 VІІІ-457 Магазин за плодове и зеленчуци с фреш бар 6/13.01.22
2022-007 АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ КИРЯКОВ; МАРИЯНА БОЯНОВА КИРЯКОВА м.Ямача 737.435 ХХVІІ-751 Еднофамилна жилищна сграда с външен басейн 7/17.01.22
2022-008 НЕВЕНА АЛЕКОВА БАНЧЕВА-СТАЙКОВА ж.р.Каменец 746.614 XLV-1120 Едноетажна еднофамилна жилищна сграда 8/20.01.22
2022-009 ПЛАМЕН ВАСКОВ ПЕТКОВ ж.р.Кенана 113.458 І-1001 Едноетажна жилищна сграда 9/20.01.22
2022-010 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД 707.27 Изграждане на кабелна линия нн за присъединяване на ПИ 77195.707.27 по КК на гр.Хасково 10/25.01.22
2022-011 ОБЩИНА ХАСКОВО ул.Ст.Стамболов 19 711.75.1 V-350а Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с администратиев адрес: гр.Хасково, ул.Ст.Стамболов № 19 по ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 11/26.01.22
2022-012 ИВАН ВЪЛКОВ ВАНЧЕВ с.Въгларово І-21 Гараж 12/07.02.22
2022-013 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД ул.Дунав Външно електрозахранване на АВТОМИВКА в ПИ 77195.710.203 по КК на гр.Хасково 13/09.02.22
2022-014 ММ ИНЖЕНЕРИНГ - ЕООД; ВЕНЕТА МИТКОВА РАЙКОВА; СТЕФКА ДОБРЕВА ХРИСТОВА ул.Ат.Узунов 721.77.1 ХІ-418 Многофамилна жилищна сграда с обеществено обслужване на първия етаж 14/10.02.22
2022-015 ИВАН ТОЧЕВ ИВАНОВ ул.Розова долина 706.552 ХХV-250а Еднофамилна жилищна сграда 15/11.02.22
2022-016 РЕДЖЕБ АЛИ ХАЛИЛ; ГЮЛТЕН ХАЛИБРЯМ ХАЛИЛ; ЕРГЮН РЕДЖЕБ ХАЛИЛ 744.533 І-619 Два брой жилищни сгради 16/11.02.22
2022-017 ИСМАИЛ САЛИМ СЮЛЕЙМАН ж.р.Изгрев 730.314 І-825 Еднофамилна жилищна сграда 17/15.02.22
2022-018 БЕЙТУЛА ТАХИР АДЕМ бул.България 22 718.177 І-443 Жилищна сграда 18/16.02.22
2022-019 ОБЩИНА ХАСКОВО ул.Единство 21 726.33 ХV-63 Изграждане на площадков газопровод и газификация на котел в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания-гр.Хасково ТТ 20/05.00.00 19/16.02.22
2022-020 1.МИНИСТРЕСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ; 2.БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД; 3.СК ТЕМИДА; 4.МИРОСЛАВ ИВАНОВ МИЛЕВ ул.Добруджа 14 722.33.1 VІ-509 Газификация на котелно в сграда с идентиф.77195.722.33.1 по КК на гр.Хасково 20/17.02.22
2022-021 АПТЕКИ ГАЛЕН ЕООД бул.България 116 721.66.1.70 І-794 Промяна предназначението на офис в приемна/експедиция и складове към съществуваща аптека 21/18.02.22
2022-022 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ул.Нов живот 2 734.135 VІ-184 Ателие и склад 22/18.02.22
2022-023 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ул.Нов живот 2 734.135 VІ-184 Две жилища 23/18.02.22
2022-024 АКЦЕНТИ - ЕООД м.Дерекьой топра 20.37 Автокомплекс-авторемонтна работилница, магазин за бои на водна основа и автомивка за комплекса 24/22.02.22
2022-025 ДЖЕМАЛ ЮСЕИН ЧОЛАК; КАЛБИЕ РАХИМ ЧОЛАК с.Текето ІІ-1 Еднофамилна жилищна сграда 25/22.02.22
2022-026 СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ с.Войводово ІV-4 Жилищна сграда 26/25.02.22
2022-027 ЕФ-АУТО 2016 -ООД м.Дерекьой топра 130.10.1 Контролно-диагностичен пунк /без ремонт на двигатели/ 27/25.02.22
2022-028 ЗАПОВЕД ЗА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА към УВЕС 7/22 г. 28/28.02.22
2022-029 1. АНТОН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ; 2. ДЕЛЯНА АНТОНОВА ПАНАЙОТОВА; 3. БИЛД ИНВЕСТ - ООД ул.Ген.Радецки 25 716.93 ІV-206а Многофамилна жилищна сграда с гаражи 29/28.02.22
2022-030 СЕРДАР АЛИ ЗАФЕР ул.Ас.Златаров 17 721.255 ІІ-476 Нандстройка и реконструкция на жилищна сграда 30/02.03.22
2022-031 1. МИСТЪР МЮЗИК - ЕООД; 2. ДЕСИСЛАВА МИТЕВА ТЕНЧЕВА; 3. ДИМО САБИНОВ АТАНАСОВ ул.Заря 737.403 ХХV-90б Многофамилна жилищна сграда 31/02.03.22
2022-032 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ул.Екз.Йосиф 17 715.267 Жилище 32/02.03.22
2022-033 ЧАВДАР АСЕНОВ МОЧУКОВ м.Казан топра 185.41 Жилищна сграда с магазин 33/02.03.22
2022-034 АЙХАН ХАЛИЛ ЯКУБ с.Тракиец VІІ-27 Пристройка и надстройка към едноетажна жилищна сграда 34/02.03.22
2022-035 БУЛТЕМ - ООД м.Бюкя 12.2 Склад за РVС дограма 35/07.03.22
2022-036 ИВАН ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ м.Балакли 10.2 Двуетажна жилищна сграда 36/07.03.22
2022-037 1. ТЕОДОР РУМЕНОВ РЪЖЕВ; 2. ВИОЛЕТА ЗДРАВКОВА КРАЛЕВА; 3. ЕМИЛ БОЯНОВ РОМАНОВ ж.р.Каменец 730.58 Многофамилни жилищни сгради 37/14.03.22
2022-039 САБЕТ СЕИД ЧАУШЕВ; ШЕЗИЕ САЛИФ МЕХМЕД ул.Персенк 63 738.351 Еднофамилна жилищна сграда 39/17.03.22
2022-040 ШАБАН ЕРДЖАН ШАБАН м.Казан топра 187.44 Жилищна сграда с гараж 40/17.03.22
2022-041 РАМАДАН МЮМЮН РАМАДАН ул.Бъндерица 26 739.477 Еднофамилна жилищна сграда 41/18.03.22
2022-042 ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ СКЕРЛЕВ ж.р.Кенана 702.36 Еднофамилна жилищна сграда 42/22.03.22
2022-043 СТЕФАН АВРАМОВ АВРАМОВ м.Куба І 706.116 Еднофамилна жилищна сграда 43/22.03.22
2022-044 ЛЪКИ ДЖИ - ООД бул.България 196 734.291 V-178а Заведение за обществено хранене и магазин за риба 44/25.03.22
2022-045 АРТ БИЛД 99 - ЕООД ул.Добруджа 20 721.311 VІІІ-506 Обществена сграда с аптека, офис и амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ-дентална 45/28.03.22
2022-046 ДОРИНА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА ул.Ген.Карцов 10 715.396 ХVІІІ-875 Пристройка към съществуваща жилищна сграда на два етажа 46/29.03.22
2022-047 ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА НАЙДЕВА; ПЕТЪР НАЙДЕНОВ ПЕТРОВ бул.Никола Радев 31 130.17 Жилищна сграда с авторемонтна работилница и гаражи 47/30.03.22
2022-048 МАРЧЕВА ТРЕЙДИНГ - ООД бул.Васил Левски 752.19 V-15 Хотел 48/01.04.22
2022-049 ИВО САМУИЛОВ ИЛИЕВ ул.Пролетарска 711.294 І-340 Бистро с детски кът 49/04.04.22
2022-050 КИЧКА ГОСПОДИНОВАПЕТЕВА; ДЕЯНА ПЕТЕВА ПАНЕВА; РОСЕН ПЕТЕВ ПАНЕВ ул.Граф Игнатиев 15 721.217.2 І-420б Ателие 50/08.04.22
2022-051 АННА ИВАНОВА ДАЧЕВА; ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ИЛИЕВ; МИЛЕН КИРИЛОВ ИЛИЕВ ул.Македония 722.103.1 Два броя жилища 51/08.04.22
2022-052 МИНИСТЕРСВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ул.Видин 14 703.367 ІV-203 Център за здравно-социална грижа за деца с увруждания с потребност от постоянни медицински грижи с капацитет 8 /осем/ места - ЦСЗГДУППМГ 52/18.04.22
2022-053 ЕТАЛОН ГРУП - ЕООД бул.България 2 718.58 V-609 Складова сграда 53/18.04.22
2022-054 СЛАВКА ЕМИЛОВА МИЛКОВА ж.р.Кенана 702.3 І-825 Еднофамилна жилищна сграда 54/18.04.22
2022-055 ЛЕМАН АХМЕД ХАЛИЛ; СЕВАЛ СМАИЛ ХАЛИЛ ул.Кричим 1 729.143 ІІІ-77 Еднофамилна жилищна сграда с магазин за хранителни стоки 55/26.04.22
2022-056 АТАНАС ГЕОРГИЕВ КЕДИКОВ ж.р.Куба І 705.796 V-1333 Еднофамилна жилищна сграда 56/04.05.22
2022-057 ЕВРОПЪТ 2005 - ООД м.Сучукмаз 451.46 Изграждане на площадков газопровод, присъединен към СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ - ЕАД 57/05.05.22
2022-058 ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ТЕНЕВ ж.р.Кенана 702.638 ХХVІІІ-1025 Жилищна сграда 58/05.05.22
2022-059 МАРИЯНА ВЪЛЧЕВА УШЕВА ул.Цар Симеон Великов 18 737.108 І-92 Пристройка, надстрокй и реконструкция на жилищна сграда 59/05.05.22
2022-060 СЛАВЧО ВЕЛКОВ СТЕФАНОВ с.Корен Еднофамилна жилищна сграда 60/13.05.22
2022-061 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОЗОВ; ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ХРИСТОЗОВА ул.Георги Кирков 7 723.68 V-302 Надстройка, пристройка и гараж към жилищна сграда 61/16.05.22
2022-062 РОДИНА - ХАСКОВО-АД бул.Илинден 752.78 ІІ-18 Заваръчно-монтажен корпус 2, към МЗ Родина Хасково 62/17.05.22
2022-063 ЕЛИСЕ - ООД м.Дерекьой топра 127.14 Гараж за автомобили 63/19.05.22
2022-064 ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ ж.р.Куба 706.46 ХХХVІІ-1314 Склад за промишлени стоки 64/19.05.22
2022-065 ВАНЯ НЕЛЕЧЕВА ГЕОРГИЕВА ж.р.Куба І 705.76 Еднофамилна жилищна сграда 65/30.05.22
2022-066 ЮЛИЯНА БОРИСОВА ВАСИЛЕВА; ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ м.Кекличево стопанство А 112.197 Еднофамилна жилищна сграда 66/31.05.22
2022-067 РОСАНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА бул.Илинден 99 734.255 ІХ-182 Магазин за плодове и зеленчуци 67/31.05.22
2022-068 АНГЕЛ БЛАГОЕВ АВРАМОВ с.Гарваново І-46 Пристройка №1 и №2 към съществуваща жилищна сграда 68/31.05.22
2022-069 ЕКАТЕРИНА ГРИГОРОВА СТОЯНОВА ул.Петър Берковски 40 716.177 V-227 Пристройка - стълбище и навес 69/03.06.22
2022-070 ТОДОР БОРИСОВ ТАКОВ ул.Перперек 720.311 Х-485 Надстройка - покриване на тераса със слънцезащитен покрив 70/03.06.22
2022-071 ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ ул.Единство 731.3 VІІ-597 Гараж 71/07.06.22
2022-072 ЕКАТЕРИНА ГРИГОРОВА АТАНАСОВА ул.Петър Берковски 40 716.177 V-227 Надстройкана жилищен етаж над работилница за закуски 72/08.06.22
2022-073 1.КДМ ПРОЕКТ - ЕООД; 2.СОТИР ИВАНОВ СОТИРОВ и ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА СТОТИРОВА; 3.МАРИЯ АТАНАСОВА КРУШЕВА; 4.АХМЕД МЕХМЕД АХМЕД; 5.ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ БОГОЕВ; 6. ГЕРГАНА НАЙДЕНОВА РАЙЧЕВА; 7.ШЕНОЛ БЕХАТИН РАСИМ ул.Ген.Радецки 19 716.96 VІІ-206А Многофамилна жилищна сграда с гааржи 73/10.06.22
2022-074 НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЪЛКОВА; РУМЕН ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ ж.р.Кенана 109.65 1075 Еднофамилна жилищна сграда 74/10.06.22
2022-075 БТК - ЕАД ж.р.Кенана Изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на кабелна електронна съобщителна мрежа за базова станция на Виваком РD 2226 А, ж.р.Кенана, гр.Хасково 75/13.06.22
2022-076 ИВАН КОСТАДИНОВ МИХОВ; БОЯНА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА ж.р.Кенана 704.512 1049 Еднофамилна жилищна сграда 76/13.06.22
2022-077 ЦВЕТА ФИДАНОВА КОКОШАРОВА; ХРИСТО ТОДОРОВ КОКОШАРОВ с.Клокотница ХV-10 Еднофамилна жилищна сграда 77/13.06.22
2022-078 РОСИЦА ВАСИЛЕВА ГАРГОВА; ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ ж.р.Кенана 701.596 Еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване - гараж и склад 78/13.06.22
2022-079 КОСТАДИНОВ - ООД ул.Ст.Стамболов 8 725.77 Склад и офиси 79/15.06.22
2022-080 ЕТ ЗДРАВКО ГЪЛЪБОВ м.Дерекьой топра 118.244 Работилница за ремонт на транспортна техника и навес 80/15.06.22
2022-081 ЕНВЕР ОСМАН ОСМАН ул.Фрезия 135 702.241 Еднофамилна жилищна сграда 81/21.06.22
2022-082 КРАСИМИР КОЛЕВ 1- ЕООД м.Халилово 375.307 Заведение за бързо хранене 82/22.06.22
2022-083 НЕСТЕКС - ООД; МАКСЧИП - ООД бул.България 196 734.304 ІХ-178а Цех за производство на пасмантерийни изделия и склад към него 83/22.06.22
2022-084 ИВАН АТАНАСОВ КАВАЛДЖИЕВ ул.Лилия 14 703.614 ХV-1066 Гараж за два автомобила 84/22.06.22
2022-085 МАРИЯ РАЙКОВА ПЕТРОВА ж.р.Кенана 701.363 Пристройка към жилищна сграда 85/27.06.22
2022-086 АНТИМ АСЕНОВ ПАРУНОВ; НЕДКА ЗАФИРОВА ПАРУНОВА ул.Панорама 6 720.38 VІІ-458 Жилищна сграда 86/28.06.22
2022-087 ТОШКО КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ; СТЕФКА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА ж.р.Каменец 744.573 ХVІ-1201 Еднофамилна жилищна сграда 87/01.07.22
2022-088 КАЛЕ 2006 - ООД ул.Асенова крепост 1 713.108.5 ІV-22 Жилище 88/01.07.22
2022-089 АТАНАС ЕМИЛОВ АСЕНОВ; ГАЛЯ АТАНАСОВА ХАРАЛАНОВА ул.Ястреб 20 726.7 ХІІІ-38 Надстройка втори етаж на жилищна сграда и реконструкция 89/06.07.22
2022-090 БЮРХАН ИДРИЗ ИБРЯМ ул.Чинар 9 704.468 ХLVІ-1048 Жилищна сграда 90/06.07.22
2022-091 ОБЩИНА ХАСКОВО ж.к.Орфей 709.33 V-645 ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ЖИТЕЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ УАЗВИМИ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА - 3 /ТРИ/ БРОЯ ПОДОБЕКТИ: БЛОК 45; БЛОК 46 И БЛОК 47 91/07.07.22
2022-092 МЕКС ГРУП - ЕООД ул.Бузлуджа 735.165 ІІІ-536 Многофамилна жилищна сграда 92/08.0722
2022-093 КАЛЕ 2006 - ООД ул.Асенова крепост 3 713.112 ІІІ-22 ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НАСКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОСОБЯВАНЕ НА ДВЕ ЖИЛИЩА НА КОТА +16.8 93/08.07.22
2022-094 ЩЕРЮ СТОЯНОВ КРЪСТЕВ ул.Ихтиман 718.41 Сграда за обществено обсулжване 94/08.07.22
2022-095 АНДОН СТОЯНОВ АНДОНОВ ул.Л.Каравелов 1 716.534 ХVІ-431 Магазин и жилище 95/08.07.22
2022-096 ГЮНЕР ЗИНАЛ АРИФ бул.България 34 718.318 ІХ-444 Гараж 96/13.07.22
2022-097 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД ул.Розова долина Външно електрозахранване на ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в ПИ 77195.706.536 по КК на гр.Хасково 97/13.07.22
2022-098 ШАБАН ТАСИМ СЮЛЕЙМАН ул.Зеленика 38 128.28 Жилищна сграда с контролно-диагностичен пункт 98/13.07.22
2022-099 КАПИТОНЕ - ООД м.Кемера 515.31 Сграда за производство и търговия на полиестерна вата и изделия от нея 99/13.07.22
2022-100 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД 731.305 Външно електрозахранване на ЧЕТИРИЕТАЖНА АДМИНИСТРАТВНА СГРАДА в пи 77195.731.305 по КК на гр.Хасково 100/19.07.22
2022-101 ИЛИЯ АТАНАСОВ ИЛИЕВ; ТАНЯ ДЕЛЧЕВА ИЛИЕВА; АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ; МАРИЯ ТЕНЧЕВА АТАНАСОВА ул.Руен 8 716.342 Х-630а Многофамилна жилищна сграда с ателие за бродерии 101/20.07.22
2022-102 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД ж.к.Орфей 710.28 Външно ел.захранване на магзаин за хранитлени стоки с офис в ПИ 710.28 по КК на гр.Хасково 102/21.07.22
2022-103 МОЯ ЗЕМЯ - ЕООД м.Бюкя 334.38 Навес за складиране на едри строителни материали към строителен хипермаркет ПРАКТИС 103/21.07.22
2022-104 ЗЛАТКО ТЕНЕВ ДЕЛЧЕВ; ВАЛЯ КИРИЛОВА ДЕЛЧЕВА ж.р.Кенана 104.12 Многофамилна жилищна сграда 104/21.07.22
2022-105 ГАБРИЕЛА РУМЕНОВА ТОПАЛОВА ж.р.Кенана 701.245 Еднофамилна жилищна сграда 105/21.07.22
2022-106 ЗВЕЗДЕЛИНА СЕВДАЛИНОВА АСЕНОВА 709.39.54 І-9 Магазин за промишлени стоки и обект за бързо хранене - дюнер 106/22.07.22
2022-107 АНТОН ГОСПОДИНОВ ТОНЧЕВ ж.р.Кенана 702.359 ХХІV-1028 Еднофамилна жилищна сграда 107/25.07.22
2022-108 АРЕА - ООД ИИЗ 732.77 ХV-11 Производтвена сграда АРЕА 108/25.07.22
2022-109 НЕФИЕ НАИМ АЛИ ул.Болярска 60 518.22 VІІ-36 Еднофамилна жилищна сграда 109/04.08.22
2022-110 ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ м.Каменец 744.268 Цех за алуминиевадограма и офиси 110/08.08.22
2022-111 ИВАН МАРИНОВ ЖЕКОВ кв.Болярово 519.100 ХІІІ-20 Жилищна сграда 111/11.08.22
2022-112 АТАНАС РАЙКОВ НАЧЕВ ж.р.Кенана 702.535 Жилищна сграда 112/11.08.22
2022-113 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД ул.Шипка 518.481 Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нов потребител вгр.Хасково, кв.Болярово, ул.Шипка №2, ПИ 518.481 по КК на гр.Хасково 113/19.08.22
2022-114 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ - ЕАД 526.1 Външно ел.захранване на работилница за производство, съхранение и дегустация на боза в ПИ 526.1 по КК на гр.Хасково 114/19.08.22
2022-115 ОБЩИНА ХАСКОВО ул.Ст.Стамболов 11 711.120.1 V-350б Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с администратиев адрес: гр.Хасково, ул.Ст.Стамболов № 11 по ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020 г. 115/22.08.22
2022-116 ОБЩИНА ХАСКОВО ул.Кавала 3 721.93.1 ІІІ-416 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с администратиев адрес: гр.Хасково, ул.Кавала № 3 по ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020 г. 116/22.08.22
2022-117 РАЮ ДИМОВ ДЕЛЧЕВ ж.р.Куба ІІ 705.45 Еднофамилна жилищна сграда 117/22.08.22
2022-118 ЙЪЛМАЗ РАИФ ТАХИПР; БЕКИЕ БАЙРЯМТАХИР; РАИФ ЙЪЛМАЗ РАИФ 730.299 ХХ-831 Присторйка на едни етаж към еднофамилна жилищна сграда 118/29.08.22
2022-119 СТЕФКА СТАНКОВА ПЕТКОВА; ГЕРГАНА ПЕТКОВА АТАНАСОВА; ДОБРОМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ ж.р.Кенана 703.897 Присторйка към съществуваща жилищна сграда 119/29.08.22
2022-120 ВАЛЕНТИН МИЛЧЕВ МАДЖАРОВ; РУМЕН МИЛЧЕВ МАДЖАРОВ м.Черния камък 542.13 Автотенекеджийска работилница 120/30.08.22
2022-121 ФЕРЕДИН САЛИФ ШЕН; КАДИР ЕМИН МУСА м.Дерекьой топра 128.25 Жилищна сграда - 121/01.09.22
2022-122 ИГНАТ СТОЯНОВ СТОЯНОВ с.Конуш VІ-66 Пристройка на два етажа към съществуваща жилищна сграда 122/01.09.22
2022-123 НИХАТ МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ ж.р.Орфей 708.101.1 Жилищна сграда 123/01.09.22
2022-124 ФРИЙ ПОИНТ - ООД м.Кемера 556.37 Снек-бар, офиси и автомивка 124/02.09.22
Последна актуализация: 14 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!