Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2024

П О К А Н А

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хасково, Кметът на Община Хасково кани жителите на Община Хасково, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, на граждански сдружения, неправителствени организации и други заинтересовани лица, да се включат в обсъждането на проектобюджета на Община Хасково за 2024 г.

 

Обсъждането ще се проведе на 26 януари 2024 г. /петък/ от 12.00 ч. в зала “Хасково

    Дневен ред на обсъждането:

1.Представяне на проекта за общински бюджет за 2024г.

2.Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

3.Изготвяне на протокол, неразделна част от проекта и представянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.

Мнения, препоръки и становища по темата за обсъждане, могат да се изпращат на електронната поща на Община Хасково – kmet@haskovo.bg, както и да се внасят в деловодството на общината.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Файлове

Последна промяна: 18 Януари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!