Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проекти за обществено обсъждане

Стратегия за смекчаване и за…

Стратегия за смекчаване и за адаптация към изменението на климата в община Хасково и План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021 – 2030 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   Община Хасково е бенефициент по проект „Преход към климатично устойчиви общности“, финансиран по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Проектът е разработен и с цел повишаване на капацитета на общинско ниво за оценка на…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2024

П О К А Н А   На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хасково, Кметът на Община Хасково…

Обществено обсъждане на Анализ на…

Обществено обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно- социални услуги и предложение за Националната карта на социалните услуги.

Уважаеми дами и господа, В съответствие с изискванията на Наредба за планиране на социалните услуги, Агенция социално подпомагане извърши Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно- социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и разработи предложение за Националната карта на социалните услуги.…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!