Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Предложения за изпълнение на инвестиции

Предложение за изпълнение на инвестиция…

Предложение за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.020-0079 „Енергийно обновяване на сградата на Драматично-куклен театър "Иван Димов", гр. Хасково“

Инвестицията е насочена към изпълнение на местните политики за прилагане на устойчив високоефективен модел на управление на сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството на територията на община Хасково.

Предложение за изпълнение на инвестиция…

Предложение за изпълнение на инвестиция BG-RRP-8.013-0012 „Изпълнение на интегрирани мерки за устойчива градска мобилност на територията на Хасково, Свиленград и Харманли“

Основната цел на инвестицията е изпълнението на интегрирани мерки за устойчива градска мобилност в градовете Хасково, Свиленград и Харманли.

СТАРТ НА ПРОЕКТА С ОФИЦИАЛНА…

СТАРТ НА ПРОЕКТА С ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“

На 29.04.2024 година се организира и проведе мероприятие за старт на проекта и ефективния старт на строително монтажните дейности за изграждане на Център за високи постижения в ПГДС "Цар Иван Асен II", гр. Хасково. На събитието присъстваха г-жа Гинка Райчева – Областен управител, г-жа Мария Вълчева – заместник кмет на…

ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ

ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ

Център за високи постижения в Професионална гимназия по дървообработване и строителство  „Цар Иван Асен II “

BG-RRP-1.007-0059 „Модернизация и въвеждане на…

BG-RRP-1.007-0059 „Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ №3 „Зорница“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №2, гр. Хасково“

Предложение за изпълнение на инвестиция BG-RRP-1.007-0059 „Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ №3 „Зорница“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №2, гр. Хасково“  

 BG-RRP-1.007-0056 „Модернизация и въвеждане на…

BG-RRP-1.007-0056 „Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ №16 „Славейче“, ул. „Брацигово“, гр. Хасково“

Предложение за изпълнение на инвестиция BG-RRP-1.007-0056 „Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ №16 „Славейче“, ул. „Брацигово“, гр. Хасково“

Предложение за изпълнение на инвестиция…

Предложение за изпълнение на инвестиция BG-RRP-1.014-0018 „Изграждане на Център за високи постижения в Професионална гимназия по дървообработване и строителство "Цар Иван Асен II", гр. Хасково.“

Целта на предложението за изпълнение на инвестиция е осигуряване на условия за качествено образование, чрез създаване на съвременна образователна среда в ПГДС "Цар Иван Асен II", гр. Хасково. Специфичните цели могат да се дефинират по следния начин. 1. Създаване на възможност за предоставяне на съвременно обучение по професионална подготовка на…

Предложение за изпълнение на инвестиция…

Предложение за изпълнение на инвестиция BG-RRP-1.011-0013 „Ремонт и рехабилитация на общежития към Център за подкрепа за личностно развитие - Обединени ученически общежития, гр. Хасково, община Хасково“

Целта на Инвестицията е насочена към създаване на условия за равен достъп до образование за 2 бр. ученически общежития - Блок №1 и Блок №2 към Център за подкрепа за личностно развитие -Обединени ученически общежития, гр. Хасково, чрез реализация на дейности за основно обновяване, преустройство и рехабилитация, в т.ч. осигуряване…

Предложение за изпълнение на инвестиция…

Предложение за изпълнение на инвестиция BG-RRP-1.007-0060 „Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ №17 „Иглика“, ул. „Генерал Скобелев“ №1, гр. Хасково“

Целта на инвестицията е модернизация на образователната среда, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в сградата на ДГ "Иглика" № 17, гр. Хасково.

Предложение за изпълнение на инвестиция…

Предложение за изпълнение на инвестиция BG-RRP-1.007-0055 „Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Хасково“

Целта на Инвестицията е изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!