Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Предложения за изпълнение на инвестиции

Предложение за изпълнение на инвестиция…

Предложение за изпълнение на инвестиция BG-RRP-1.014-0018 „Изграждане на Център за високи постижения в Професионална гимназия по дървообработване и строителство "Цар Иван Асен II", гр. Хасково.“

Целта на предложението за изпълнение на инвестиция е осигуряване на условия за качествено образование, чрез създаване на съвременна образователна среда в ПГДС "Цар Иван Асен II", гр. Хасково. Специфичните цели могат да се дефинират по следния начин. 1. Създаване на възможност за предоставяне на съвременно обучение по професионална подготовка на…

Предложение за изпълнение на инвестиция…

Предложение за изпълнение на инвестиция BG-RRP-1.011-0013 „Ремонт и рехабилитация на общежития към Център за подкрепа за личностно развитие - Обединени ученически общежития, гр. Хасково, община Хасково“

Целта на Инвестицията е насочена към създаване на условия за равен достъп до образование за 2 бр. ученически общежития - Блок №1 и Блок №2 към Център за подкрепа за личностно развитие -Обединени ученически общежития, гр. Хасково, чрез реализация на дейности за основно обновяване, преустройство и рехабилитация, в т.ч. осигуряване…

Предложение за изпълнение на инвестиция…

Предложение за изпълнение на инвестиция BG-RRP-1.007-0060 „Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ №17 „Иглика“, ул. „Генерал Скобелев“ №1, гр. Хасково“

Целта на инвестицията е модернизация на образователната среда, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в сградата на ДГ "Иглика" № 17, гр. Хасково.

Предложение за изпълнение на инвестиция…

Предложение за изпълнение на инвестиция BG-RRP-1.007-0055 „Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Хасково“

Целта на Инвестицията е изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!