Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Списък крайно класиране за длъжността "Медицинска сестра" в Център за грижа за лица с психични разстройства "Болярово"

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „Медицинска сестра“

 

Въз основа на Протокол от 05.04.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-26/17.01.2022 г. Във връзка със Заповед №РД-134/08.03.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността  „Медицинска сестра“ по Проект BG05M9OP001-2.090-0009 „Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово““ се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва:

 

 

Въз основа на получените крайни резултати и проведеното интервю, комисията  класира следните кандидати:

 

Имена на кандидата

Брой точки

Място

1.

Хамиш Ахмед

24.2

1

2.

Стоян Стоянов

23.6

2

 

 

Въз основа на гореизложеното и предвид обявените 1 /една/ позиция за длъжността  „Медицинска сестра“ по Проект BG05M9OP001-2.090-0009 „Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово““, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, комисията предлага да бъде назначен първият класиран кандидат.

В случай, че избраният кандидат не приеме условията за назначаване, покана се   отправя към следващия в класирането.

.

 

 

 

 

Председател:

Златка Караджова – Ръководител проект ..............п.............

Последна промяна: 16 Юни 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!