Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“

в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

 

Въз основа на Протокол от 14.07.2021г., на комисия, назначена със Заповед №1156 от 07.07.2021г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Управител“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“, се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва:

 

Име и фамилия

Брой точки

Място

1.

Атанас  Петров

24,2

1

 

Въз основа на гореизложеното и предвид обявената 1 /една/ позиция за длъжността „Управител“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“, комисията предлага да бъде назначен класираният кандидат.

 

 

Председател:

Златка Караджова  – Ръководител проект: .......... п...................

Последна промяна: 16 Юни 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!