Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА

ДЛЪЖНОСТТАСОЦИАЛЕН РАБОТНИК

 

Въз основа на Протокол от 27.01.2021г., на комисия, назначена със Заповед №  91/25.01.2021г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Социален работник“ по Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:

 

1.   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

  1. Андриана Попова

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на  01.02.2020г. от 10.30 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково; пл. „Общински“ 1.

 

 2. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор, недопуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

Имена на кандидата

Основание за недопускане

1.

Елена Мариянова Беличева

Не представя документи удостоверяващи изискваното направление на висше образование и изискуемия професионален опит.

2.

Сирма Калинова Персенска

Не представя документ за минимално изисквана образователно-квалификационна степен.

3.

Таня Славчева Вълчева

Не представя документ удостоверяващ изискваното направление на висше образование.

4.

Севгюл Салим Хасан

Не представя документ удостоверяващ изискваното направление на висше образование.

 

Председател:

Росица Ангелова – Ръководител проект: ……п.…....

Последна промяна: 16 Юни 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!