Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №0909

Общински съвет – Хасково

Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, Общински съвет Хасково: 
І. Дава съгласие да бъдат издадени разрешителни за ползване на водни обекти – публична общинска собственост на следните оператори за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията им:
 
1. Лъчезар Крумов Миланов, действащ като ЕТ „КОЯ – Лъчезар Миланов“ – за имот № 001919, с площ 10,643 дка, м. „Топ кория“, землище гр. Хасково.
2. Лъчезар Крумов Миланов, действащ като ЕТ „КОЯ – Лъчезар Миланов“ – за имот № 001780, с площ 8,093 дка, м. „Халилово“, землище гр. Хасково.
3. „Сънрайс 09“ ЕООД, представлявано от Пенко Пунев Марков – за имот № 000201 с площ 12,902 дка, землище с. Узунджово, общ. Хасково.
 
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за издаване на разрешителни за ползване на водни обекти – публична общинска собственост.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково

Последна промяна: 11 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!