Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Политика за поверителност при видеонаблюдение

В качеството си на администратор на лични данни, Община Хасково има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.

Администратор на личните данни е:

Община Хасково

6300 гр. Хасково

пл. ”Общински” № 1

тел.: 038/603 300

факс: 038/664 110

електронна поща: kmet@haskovo.bg

Длъжностно лице по защита на данните.

При възникнали въпроси относно това как се използват и обработват Вашите лични данни, може да се обърнете към длъжностното лице по защита на данните на Община Хасково:

6300 гр. Хасково

пл. ”Общински” № 1

тел.: 038/ 603 426;

електронна поща: dpo@haskovo.bg

Цели и основание за обработване на личните Ви данни.

Видеонаблюдението на обществени места на територията на община Хасково се извършва с цел управление на трафика и обществената сигурност и е необходимо за изпълнението на задачи от обществен интерес.

Видеонаблюдението в сградите на общинска администрация Хасково се извършва на основание законните интереси на Община Хасково и с цел гарантиране сигурността на посетителите и служителите, проследяване на достъпа и предотвратяване и разкриване на неоторизиран достъп до сградите, опазване на имуществото и на информацията, които се намират в сградите.

Категориите лични данни, които се обработват при видеонаблюдението.

Камерите за видеонаблюдение създават и записват изображение на лицата попаднали в обхвата им, с информация за датата, часа и местоположението. Част от камерите разполагат с технология за разпознаване на регистрационния номер на автомобил. Видеонаблюдението се извършва без прекъсване - 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. Камерите, които се използват за видеонаблюдението от Община Хасково не записват звук.

Предоставят ли се личните Ви данни на трети лица?

Достъп до видеозаписите имат единствено упълномощени служители на Община Хасково и фирмата по поддръжка на системата за видеонаблюдение – „Ен Ер Джи Софт“ ЕООД.

Видеозаписите могат да бъдат предадени на компетентни органи за разследване на нарушения и престъпления.

Община Хасково предоставя на трети лица записите само в случаи, изрично регламентирани в законова разпоредба.

Срок на съхранение на личните данни.

Записи от видеонаблюдението се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика, както и за изпълнение на задължения, произтичащи от действащото законодателство. Срокът на съхранение може да бъде удължен само при необходимост от разследване на престъпления или нарушения, за което Община Хасково уведомява компетентните органи.

Вашите права по отношение на личните Ви данни обработвани от Община Хасково.

Имате право да изискате достъп до личните Ви данни, коригиране, изтриване или ограничаване на обработването им, както и да направите възражение срещу обработването на данните.

Всички изброени права не са абсолютни и могат да бъдат ограничени от законодателството при строго определени условия за всеки конкретен случай.

Ако искате да упражните правата си, може да подадете писмено заявление по образец в Центъра за административно обслужване на Община Хасково, пл. “Общински“ № 1 или да подадете заявлението по електронен път. Образец на заявлението може да намерите ТУК.

При подаването на заявлението за упражняване на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред Община Хасково, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.

Право на подаване на жалба.

Ако смятате, че Община Хасково обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с общинската администрация или с длъжностното лице по защита на данните на посочените координати.

Също така имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни - гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2; интернет страница: www.cpdp.bg; електронна поща: kzld@cpdp.bg.

Източник на личните данни.

Видеонаблюдение се извършва в сградите на Община Хасково, на пл. „Общински“ 1, ул. „Александър Стамболийски“ 2 и на ул. „Михайл Минчев“ 3, както и на възлови кръстовища и пешеходни зони из града.

 

Не се извършва видеонаблюдение в стаи за почивка, санитарни и обслужващи помещения.

Община Хасково предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да предпази във възможно най-голяма степен Вашите данни от нежелани посегателства и достъп.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!