Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия (ОИК)

 

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 49-ТО НС

дО

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

 

 

ПОКАНА

 

за провеждане на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия (ОИК) на територията на община Хасково, за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., насрочени с Указ № 146 от 31.07.2023 г. на Президента на Република България.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 75, ал. 1 от Изборния кодекс, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание, както и към ръководствата на партиите и коалициите, които не са парламентарно представени, за участие в консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия (ОИК) на територията на община Хасково.

Консултациите ще се проведат на 25.08.2023 г. от 11:00 часа в заседателната зала на етаж 2 в сградата на Община Хасково – гр. Хасково, пл. Общински № 1.

Поканените партии и коалиции следва да подготвят и представят необходимите документи съгласно чл. 75, ал. 3, т. 1-3 и ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на Централната избирателна комисия, а именно:

  1. писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;
  2. заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.07.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  3. пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  4. копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;
  5. предложение на партиите и коалициите за резервни членове;
  6. декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение към Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК).

 

Приложение: Декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение към Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК).

 

 

С уважение,

 

За Кмет на Община Хасково

ДИНКО ТЕНЕВ

Заместник-кмет на Община Хасково

Упълномощен съгласно Заповед № РД-931/18.08.2023 г.

на Кмета на Община Хасково

Файлове

Последна промяна: 21 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!