Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Отчети по ЗДОИ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за дейността по Закона за достъп до обществена информация

на Община Хасково през 2021 г.

Постъпили заявления по ДОИ през 2021 г.:

 • от граждани
 • от неправителствени организации
 • от фирми

 Общо - 64 бр.

 • 48 бр.
 • 12 бр.
 •   4 бр.

Постъпили ЗДОИ по вид на информацията:

 • официална информация
 • служебна информация

 

 • 18 бр.
 • 46 бр.

Предоставяне на свободен ДОИ

 • 42 бр.

Предоставяне на частичен ДОИ

 •   4 бр.

Препращане на заявлението, когато Община Хасково не разполага с исканата  информация

 • 16 бр.

Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация

 •   1 бр.

Отказ от предоставяне на ДОИ

 •   1 бр.

Основание за отказ от ДОИ

 • чл. 37, ал. 1, т. 3 - исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

Отказ на заявителя от предоставения му достъп

 • заявителят не се е явил в определения срок (до 30 дни) - 1 бр.

Забележка: Годишният отчет е част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията и е утвърден със Заповед № РД-97/16.02.2022 г. на Кмета на Община Хасково.

Файлове

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!