Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Отчети по ЗДОИ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за дейността по Закона за достъп до обществена информация

на Община Хасково през 2023 г.

Постъпили заявления по ДОИ през 2023 г.:

 • от граждани
 • от неправителствени организации
 • от фирми

 Общо - 38 бр.

 • 24 бр.
 • 10 бр.
 •   4 бр.

Постъпили ЗДОИ по вид на информацията:

 • официална информация
 • служебна информация

 

 • 11 бр.
 • 27 бр.

Предоставяне на свободен ДОИ

 • 34 бр.

Предоставяне на частичен ДОИ

 •   1 бр.

Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация,

но знае за нейното местонахождение

 •   1 бр.

Отказ от предоставяне на ДОИ

 •   2 бр.

Забележка: Годишният отчет е част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията и е утвърден със Заповед № РД-169/27.02.2024 г. на Кмета на Община Хасково.

Файлове

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!