Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково e бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“, в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г за определяне реда и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г. и последвалите го изменения, и съгласно описанието на Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане. 

Проектът „Осигуряване  на  топъл  обяд  на територията на община  Хасково“ е част от целенасочената социална политика, която Община Хасково развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. Общата цел на проекта e намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение, посредством изпълнението и постигането на следните конкретни цели: 

1. Осигуряване на топъл обяд през работните дни за периода 01.10.2016 г.- 30.04.2017 г. /147 дни/ за 350 души, попадащи в следните целеви групи на програмата:

- Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от    Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

-  Лица  с  доказана  липса  на  доходи  и  близки,  които  да  се  грижат  за  тях,  установени от Дирекция „Социално подпомагане“ – град Хасково;

-  Самотно живеещи  лица  и  семейства,  получаващи  минимални  пенсии  – за  осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани  с трудова дейност;

- Скитащи и бездомни деца и лица.

2. Осигуряване на съпътстващи мерки, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие относно възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, както и подкрепа, съдействие, индивидуално и/ или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи. 

С реализацията на настоящия проект се цели да се създаде устойчив модел, който да допринесе за формиране на подкрепяща среда за хората в неравностойно социално положение, придружаваща целенасочената социална политика, която Община Хасково развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация, как да и да се разшири обхвата на ефективното социално- подпомагане и подобряване на достъпа до социални услуги на територията на общината.

      Общата стойност на проекта е: 130 167.00 лв.

Последна промяна: 23 Юни 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!