Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково е партньор на Министерството на здравеопазването в изпълненото на проект „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

                                        

Община Хасково е партньор на Министерството на здравеопазването в изпълненото на проект „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

 

Основната цел на проекта е укрепване на капацитета на здравната система в условията на продължаваща пандемия от COVID-19 и готовност на болничната мрежа за своевременна и ефективна реакция при възникнали кризи. За постигането на целта ще бъдат изпълнени следните специфични цели:

  • осигуряване на подкрепа за болничната мрежа за преодоляване на кризата с COVID-19 чрез обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти със заразни заболявания;
  • осигуряване на медицинско и немедицинско оборудване за наблюдение и лечение на пациенти с COVID-19.

Общ бюджет: 97 791 432,00 лв.

Период на изпълнение: 20.05.2022 г. - 20.12.2023 г.

Съгласно Партньорското споразумение № РД-13-799/29.10.2021 година между Министерството  на здравеопазването и Община Хасково ще бъдат изпълнени мерки за  подкрепа на  „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Хасково“ ЕООД (СБАЛПФЗ - Хасково). С изпълнение на дейностите по проекта ще бъде извършено проектиране и строително-монтажни дейности на СБАЛПФЗ - Хасково на стойност 244 228,96 лева, включващи:

  • Демонтаж на дървена ламперия,
  • Асептични мероприятие – боядисване на стени и тавани, полагане на нова настилка за цялото отделение.
  • Разширение и изграждане на кислородна инсталация.
  • Ремонт на вътрешна ВиК мрежа на третия етаж.
  • Подмяна на осветителни тела, контакти, ключове и др.
  • Възстановяване функционирането на съществуващата пожарогасителна система.
  • Изграждане на нова „чиста стая“ за монтаж на системи за вентилация и обеззаразяване на въздуха

 

                                                                                                                                                                                 

Проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие

Последна промяна: 1 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!