Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020

Проект „Подкрепа за Община Хасково-бенефициент по ОПРР 2014-2020 за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“

Проект „Подкрепа за Община Хасково-бенефициент по ОПРР 2014-2020 за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“ по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“

Община Хасково организира Заключителна пресконференция и Официална церемония за приключване на обекта по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково”

На 28 март 2023 г (вторник) Община Хасково организира Заключителна пресконференция и Официална церемония за приключване на обекта по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково“

Община Хасково е партньор на Министерството на здравеопазването в изпълненото на проект „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Община Хасково е партньор на Министерството на здравеопазването в изпълненото на проект „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Днес 01.09.2022г., Община Хасково проведе окончателна пресконференция за приключване изпълнението на проект „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

На 01.09.2022 г. (четвъртък), от 10:00 часа в конферентната зала на Община Хасково, етаж 2, ще се проведе  заключителна пресконференция в рамките на проект  „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“, изпълняван по ОПРР 2014-2020

Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково

част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град Хасково

част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!