Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

„Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово““

 

                                                   

 

Проект BG05M9OP001-2.090-0009-C01

„Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово““

по процедура BG05M9OP001-2.090  „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“

 

Програма:

Оперативна програма „РЧР“ 2014-2020г.

Бенефициент:

ОБЩИНА ХАСКОВО

Приоритетна ос:

Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

Вид на проекта:

Социална сфера

Времетраене на проекта (в месеци):

14

Стойност:

272 000 лв.

Съфинансиране от ЕС:

Национално съфинансиране:

231 200 лв.

  40 800 лв.

Начална дата на проекта:

01.01.2022 г.

Крайна дата на проекта:

01.03.2023 г.

Цел на проекта:

Извеждане на лицата с психични разстройства от специализираните институции и Държавната психиатрична болница – Кърджали, и обезпечаване на предоставянето на новите услуги в общността, за които е изградена подходящата инфраструктура със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. 

Резюме на проекта:

 

С изпълнението на заложените проектни дейности ще се подкрепят лицата изведени от специализираните институции по отношение на придобиване или възстановяване на умения за достоен живот в общността. За лицата с психични заболявания, често болестта приема хроничен характер и е нужна дългосрочна подкрепа и помощ от специалисти за преодоляване на различни социални дисфункции и загуба на умения за справяне с прости житейски ситуации. Времето, прекарано в Центъра за лица с психични разстройства ще допринесе за формиране на умения за относително самостоятелен живот на база на индивидуалните възможности на всеки потребител.

В резултат на изпълнението на проекта 15 лица с психични разстройства ще бъдат изведени от специализираните институции с най-неприемливи условия за живот и ще заживеят в спокойна среда, близка до семейната.

 

Целеви групи:

 

Възрастни лица с психични заболявания

 

Дейности:

 

1.Подбор и назначаване на персонал, разработване на вътрешни правила за дейността на услугата и извеждане на лица от специализираните институции.

2.Обучение и супервизия на персонала

3.Доставка на оборудване и обзавеждане

4.Функциониране на услугата

 

Очаквани резултати:

 

Настанени 15 лица с психични заболявания изведени от специализираните институции;

Подобрено качество на живот  и възможности за социално включване на хората с психични разстройства;

Качествено функционираща социално-здравна услуга.

 

Статус:

 

Предстоящо стартиране на 01.01.2022г

 

 

 

Последна промяна: 12 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!