Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020

Мултимедийни дъски, лаптопи, видео проектори, мултифункционални устройства и таблети за над 1200 деца от Община Хасково

Шест училища и две детски градини в Община Хасково вече получиха мултимедийни дъски, лаптопи, видео проектори, мултифункционални устройства и таблети в изпълнение на проект „Успяваме заедно“.

Информационна кампания на тема „Повишаване на информираността за рисковете от различни заразни и обществено-значими заболявания ”

На 9 декември, Община Хасково ви кани на Информационна кампания на тема „Повишаване на информираността за рисковете от различни заразни и обществено-значими заболявания ”

„Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово““

Проект BG05M9OP001-2.090-0009-C01 „Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово““ по процедура BG05M9OP001-2.090  „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“

Успяваме заедно

Проект BG05M9OP001-2.056-0014-C01 „Успяваме заедно“ по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“

Патронажна грижа + в Община Хасково

С новата операция „Патронажна грижа +“ се гарантира продължаване на подкрепата в дома за възрастните хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хората с увреждания или поставените под задължителна карантина. Те получават здравно-социални услуги в дома си, но могат да заявят и доставка на храни, лекарства и продукти от…

Подай ръка на нашите деца

проект BG05M9OP001-2.019-0001-C01 „Подай ръка на нашите деца“, по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1

Шанс в дома

Проект BG 05M9OP001- 2.002-0275 „Шанс в дома"

Проект „Приеми ме 2015“

Oбщина Хасково е община – доставчик на социална услуга „Приемна грижа“ и партньор на Агенция за социално подпомагане

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!