Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Околна среда

Община Хасково започва изпълнението на дейностите по проект „Преход към климатично устойчиви общности“

Община Хасково започва изпълнението на дейностите по проект „Преход към климатично устойчиви общности“

Проектът е разработен в отговор на провежданата политика на Община Хасково, в която намаляването на енергийното потребление, подобряването на общинската инфраструктура, повишаването на качеството на живот и устойчивото развитие са поставени като основни приоритети

Обявления в направление Околна среда

виж всички

Инвестиционно предложение за обект: „Изместване на водопровод ф32певп тръби извън УПИ IX, кв.759 /идентиф. 77195.713.349 по плана на гр. Хасково, общ. Хасково от т.1 до т.4

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за…

Уведомление за инвестиционно предложение

"Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в следния ПИ с идентификатор 77195.556.40 в м. "Кемера", гр. Хасково, обл. Хасково"

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!