Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ НА ДЛЪЖНОСТ „ПСИХОЛОГ” В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - ХАСКОВО

ОБЯВАЗА ПОДБОР

ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ

 НА ДЛЪЖНОСТ „ПСИХОЛОГ”

 

 

1. Описание на длъжността:        

            1.1 Работни места – 1 бр.;

            1.2 Място на работа – Център за обществена подкрепа – Хасково;

            1.3 Характер на работата – да извършва психологическо консултиране и диагностика на потребителите на Център за обществена подкрепа. Да поддържа задължителната документация в Центъра;

            1.4 Брой свободни работни места – 1 бр.;

Длъжността се заема след сключване на трудов договор по реда на чл. 68, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ.

 

2. Изисквания за заемане на длъжността:

            2.1 Образование: висше;

            2.2 Професионална област –Психология;

            2.3 Професионално направление – Психология;

            2.4 Образователно квалификационна степен – бакалавър/ магистър;

            2.5 Професионална квалификация – психолог;

 

Кандидатите е необходимо да притежават:

  • Нагласа и мотивация за работа с деца и лица в неравностойно положение, с близки и роднини, за взаимодействие с различни институции;
  • Трудов стаж и опит по специалността – не се изисква;
  • Личностни качества и умения, които включват комуникативни и социални умения, личностна и емоционална зрялост, инициативност, етичност, толерантност, самоконтрол, организираност;
  • Мотивация за работа в екип;
  • Компютърна грамотност / работа с Microsoft Office /;
  • Познаване на нормативната уредба, касаеща сферата на закрила на детето;

 

Предлагаме:

  • Вътрешно въвеждащо обучение;
  • Ясно регламентирани трудови правоотношения;
  • Възможност за развитие и допълнителна квалификация;

 

3. Необходими документи за кандидатстване за подбор:        

            3.1 Заявление за участие в подбор – свободен текст;

            3.2 Професионална автобиография;

            3.3 Копие от диплом за завършено висше образование;

            3.4 Копие на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера;

 

Документи се подават лично в Център за обществена подкрепа Хасково на адрес:

гр. Хасково, ул. Цар Освободител № 2, ет. 2, кабинет № 14;

Подаване на документите е до 31.03.2023г. от 8,30 ч. до 16,30 ч. всеки работен ден.

 

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

 

 

За повече информация:

Телефон: 038/ 62 03 92;

                0897 140 372;

 

Последна промяна: 13 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!