Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления за конкурси

Община Хасково обявява подбор за наемане на Социален асистент в специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“ – гр. Хасково

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково обявява подбор за наемане на  Социален асистент в специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“ – гр. Хасково   І. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Минималните изисквания за заемане на длъжността „Социален асистент“  от кандидати за асистенти, са следните: Степен на завършено образование – основно; Образователно-квалификационна степен – не се…

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0164 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ХАСКОВО“

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково обявява подбор за наемане на Технически сътрудник във връзка с изпълнението  на проект BG05SFPR002-2.002-0164 „Укрепване на общинския капацитет в община Хасково“, съфинансиран от Европейски съюз чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.   Технически сътрудник  – 1 /една/ позиция І. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:…

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ХАСКОВО

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство и   Заповед № РД-421/24.04.2024г. на кмета на Община Хасково ОБЯВЯВА: КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ  – ХАСКОВО…

Община Хасково обявява процедура за подбор на здравен медиатор

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА  ХАСКОВО Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование Заявление по образец   Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Хасково. Mожете да изтеглите документа и…

Община Хасково обявява подбор за наемане на Консултант - юрист във връзка с изпълнението на проект BG05SFPR002-2.002-0164 „Укрепване на общинския капацитет в община Хасково“, съфинансиран от ЕС чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.

Община Хасково обявява следните работни места:   Консултант - юрист  – 1 /една/ позиция   І. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Образование – висше - юридическо, с образователно-квалификационна степен „Магистър”; Професионален опит – не се изисква, но ще се счита за предимство; Умения за работа с компютърна и офис…

Община Хасково обявява подбор за наемане на социален работник във връзка с изпълнението на проект BG05SFPR002-2.002-0164 „Укрепване на общинския капацитет в община Хасково“, съфинансиран от ЕС чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.

Община Хасково обявява следните работни места:   Социален работник  – 3 /три/ позиции   І. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Образование – висше, бакалавър или магистър; Направление – „Социални дейности”, „Психология”, Стопански и правни науки; Професионален опит – не се изисква, но ще се счита за предимство; Умения за…

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ НА ДЛЪЖНОСТ „ПСИХОЛОГ” В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - ХАСКОВО

ОБЯВАЗА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ  НА ДЛЪЖНОСТ „ПСИХОЛОГ”     1. Описание на длъжността:                     1.1 Работни места – 1 бр.;             1.2 Място на работа – Център за обществена подкрепа – Хасково;             1.3 Характер на работата – да извършва психологическо консултиране и диагностика на потребителите на Център…

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНИЯ ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНИЯ ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР   Във връзка с обявения подбор за длъжността здравен медиатор, комисия назначена със Заповед №РД-252/02.03.2023г. на Кмета на Община Хасково, обявява, че разглеждането на постъпилите документи и интервюто с одобрените кандидатите ще се проведе на 06.03.2023г. от 14.00ч. в сградата…

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ХАСКОВО

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.9, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство и                        Заповед № РД-239  от 27.02.2023г.  на кмета на Община Хасково   ОБЯВЯВА: КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА…

ОБЩИНА ХАСКОВО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА

ОБЩИНА ХАСКОВО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Социален работник -1 бр. Основни задължения на длъжността: Отговаря за организация на ежедневието на потребители в Дневен център за стари хора. Предоставя социална подкрепа, консултации и дейности…

ОБЩИНА ХАСКОВО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА УПРАВИТЕЛ НА "ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ"

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Управител на "Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст" – 1бр. Описание на длъжността: Планира, организира, ръководи и контролира всички дейности в преходното жилище. Определя целите на екипа и координира общите действия за постигането им. Мотивира и насърчава груповото вземане на…

Община Хасково обявява конкурс за държавен служител за длъжността „Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните” в отдел ПНО, дирекция АПНО

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността „Секретар на местна комисия…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!