Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ IIIза обединено детско заведение, кв. 11 по плана на кв. „Болярово“, гр. Хасково.

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Антон Христов Атанасов – с последен известен административен адрес: гр. София, ул. “******* ********” № **, ет. *, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.518.278 и сградите намиращи се в него

че със Заповед №УТ-652/28.12.2023г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ IIIза обединено детско заведение, кв. 11 по плана на кв. „Болярово“, гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 8.30 – 17.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Последна промяна: 15 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!