Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление и приложение за отчуждаване на част от пи с идентификатор №77195.702.59 на находящ се в Ж.р. „Кенана“, кв. 1073 по КК на гр.Хасково


О Б Я В Л Е Н И Е
 На основание чл.21 ал.1 във връзка с чл.25 ал.1 от ЗОС

УВЕДОМЯВАМ

1. Собственика  на  имот с идентификатор  №77195.702.59 по КК на гр.Хасково за предстоящото отчуждаване на част от имота му засегнат от  прилагане на улична регулация  чрез улица, находяща се в ж.р. „Кенана“, кв. 1073 по действащата кадастрална карта на гр. Хасково, Община Хасково, съгласно Решение №633/10.06.2022 г.  на Общински съвет –Хасково подробно описани по вид,  размер,  местонахождение, размер на паричното обезщетение и собствениците в приложението и за задоволяване на общинска нужда , която не може да бъде задоволена по друг начин, въз основа на влязъл в сила ПУП-план за улична регулация, одобрен с Решение №275/06.03.2009 г. на Общински съвет – Хасково.

2. Средствата необходими за финансирането на процедурата по отчуждаването на имотите по т. 1 са за сметка на Община Хасково.

3. Заповедите за отчуждаване на собствениците ще бъдат издадени не по-рано от 1 месец от публикуването  на настоящото уведомление.

 

 Станислав Дечев
 Кмет на Община Хасково

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕГИСТЪР НА ЧАСТEН ИМОТ, засегнат от прилагане на улична регулация чрез улица, находяща се в ж.р. „Кенана“, кв. 1073 по действащата кадастрална карта на гр.Хасково, Община Хасково

Поземлен имот с идентификатор   Трайно предназначение   Площ на имота /кв.м./  Площ за отчуждаване /кв.м./ Вид собственост Собственик/ Собственици Пазарна стойност на площта за отчуждаване
77195.702.59 по КК на гр.Хасково Урбанизирана територия 674,00 99,00 частна Ясен Спасов Радев 4200,00 лева без ДДС

 

Последна промяна: 4 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!