Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления в направление Околна среда

Инвестиционно предложение за обект: „Изместване…

Инвестиционно предложение за обект: „Изместване на водопровод ф32певп тръби извън УПИ IX, кв.759 /идентиф. 77195.713.349 по плана на гр. Хасково, общ. Хасково от т.1 до т.4

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за…

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение

"Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в следния ПИ с идентификатор 77195.556.40 в м. "Кемера", гр. Хасково, обл. Хасково"

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!