Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за отчуждаване на части от имоти за прилагане на улична регулация за поземлен имот 77195.702.226

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                                               На основание чл.21 ал.1 във връзка с чл.25 ал.1 от ЗОС

 

                                                                                   УВЕДОМЯВАМ

1.Собственика  на  имот с идентификатор  №77195.702.226 по КК на гр.Хасково за предстоящото отчуждаване на част от имота му засегнат от  прилагане на улична регулация  чрез новопроектирана улица с идентификатор №77195.702.1(о.т. 187 до о.т. 189),  находяща се в ж.р. „Кенана по действащата кадастрална карта на гр.Хасково, Община Хасково, съгласно Решение №939/26.05.2023г.  на Общински съвет –Хасково подробно описани  по вид,  размер,  местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственика в приложението и за задоволяване на общинска нужда , която не може да бъде задоволена по друг начин, въз основа на влязъл в сила ПУП-план за улична регулация, одобрен с Решение №275/06.03.2009 г. на Общински съвет – Хасково.

2.Средствата необходими за финансирането на процедурата по отчуждаването на имота по т.1 са за сметка на Община Хасково.

3.Заповедта за отчуждаване на собственика ще бъде издадена не по-рано от 1 месец от публикуването  на настоящото уведомление.

 

 

 

 

Станислав Дечев  /П/

Кмет на Община Хасково

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕГИСТЪР НА ЧАСТЕН ИМОТ засегнат от прилагане на улична регулация чрез новопроектирана улица  с идентификатор 77195.702.1(о.т. 187 до о.т. 189), находяща се в ж.р. „Кенана“ по КК на гр. Хасково

Поземлен имот с идентификатор

Трайно предназначение

Площ на имота

/кв.м./

Площ за отчуждаване

/кв.м./

Вид собственост

Собственик/

Собственици

Пазарна стойност на площта за отчуждаване

 

77195.702.226 по КК на гр.Хасково

Урбанизирана територия

942,00

7,00

частна

Тодор

Делчев

Христов

155,00 лева

 

 

 

Последна промяна: 21 Юни 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!