Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления в направление Общинска собственост и земеделие

Обявление и приложение за отчуждаване на част от имот за прилагане на улична регулация на идентификатор №77195.703.45 по КК на гр.Хасково

Обявление и приложение за отчуждаване на част от имот за прилагане на улична регулация на идентификатор №77195.703.45 по КК на гр.Хасково   

Обявление и приложение за отчуждаване на част от имот за прилагане на улична регулация на идентификатор №77195.703.45 по КК на гр.Хасково

Обявление и приложение за отчуждаване на част от имот за прилагане на улична регулация на идентификатор №77195.703.45 по КК на гр.Хасково

Решение № 819/27.01.2023 г. на Общински съвет-Хасково - Списък на спортните обекти по чл. 104 от ЗФВС, които може да са обект на управление и разпореждане по този закон.

Решение № 819/27.01.2023 г. на Общински съвет-Хасково - Списък на спортните обекти по чл. 104 от ЗФВС, които може да са обект на управление и разпореждане по този закон.  

Разпределение на пасища, мери и ливади на животновъди с регистрирани жиовтновъдни обекти за 2023 година

От 01.02.2023год. Община Хасково започва разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2023-2024 година на животновъди с регистрирани животновъдни обекти на територията на Община Хасково в системата на БАБХ. Краен срок на подаване на документите 10.03.2023 год.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023 Г.

ПОКАНА     На основание чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС и чл.4, ал. 3 от НУРОС на Общински съвет - Хасково Кметът на Община Хасково – Станислав Дечев кани всички граждани на общината на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!