Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления в направление Общинска собственост и земеделие

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.21 ал.1 във връзка с чл.25 ал.1 от ЗОС „Разширение на общински път с идентификатор 15429.97.163 по КК на землище с. Големанци"

О Б Я В Л Е Н И Е  На основание чл.21 ал.1 във връзка с чл.25 ал.1 от ЗОС „Разширение на общински път с идентификатор 15429.97.163 по КК на землище с. Големанци"

Разпределение на пасища, мери и ливади на животновъди с регистрирани животновъдни обекти за 2024 година

От 01.02.2024год. Община Хасково започва разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2024-2025 година на животновъди с регистрирани животновъдни обекти на територията на Община Хасково в системата на БАБХ. Краен срок на подаване на документите 10.03.2024 год.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2024-2027Г. И ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2024 Г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2024-2027Г. И ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2024 Г.

Обявление и приложение за отчуждаване на част от имот за прилагане на улична регулация на идентификатор №77195.703.45 по КК на гр.Хасково

Обявление и приложение за отчуждаване на част от имот за прилагане на улична регулация на идентификатор №77195.703.45 по КК на гр.Хасково   

Обявление и приложение за отчуждаване на част от имот за прилагане на улична регулация на идентификатор №77195.703.45 по КК на гр.Хасково

Обявление и приложение за отчуждаване на част от имот за прилагане на улична регулация на идентификатор №77195.703.45 по КК на гр.Хасково

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!