Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед на Кмета на Община Хасково във връзка със зимното снегопочистване

З А П О В Е Д
№ РД-1313 / 26.10.2023 год.
 

           Във връзка със снегопочистването и осигуряване на безопасно движение по пешеходните зони в гр.Хасково при зимни условия за експлоатационен сезон ЗИМА 2023/2024, и във връзка с чл.32, ал.1, т.4 от “Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково” и на основание чл.44 от “Закона за местното самоуправление и местната администрация” /ЗМСМА/
 

 Н А Р Е Ж Д А М :

  • Ръководителите на учреждения, фирми, търговски обекти, заведения, улична търговия;
  • Председателите на домсъветите;
  • Гражданите.

При снеговалежи да организират почистването на снега, посипването с пясък и отстраняването на ледени висулки и надвиснал сняг на прилежащите им терени и сгради.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Динко Тенев – зам.-кмет на Община Хасково.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение чрез обяви в медиите.
 

„За Кмет на Община Хасково

МАРИЯ ВЪЛЧЕВА /п/
Зам.-кмет на Община Хасково
Оправомощена съгласно Заповед №РД-1048/25.09.2023г.
на Кмета на Община Хасково“

Последна промяна: 24 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!