Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обяви и съобщения

Общински съвет – Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци.

На основание чл.66 от АПК и във вр. с чл.66 от ЗМДТ, Общински съвет – Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения…

Обявление за публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2021 г.

О Б Я В А   На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.54, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково, Председателят на Общински съвет -…

Уведомление по чл.66 от АПК

  УВЕДОМЛЕНИЕ     На основание чл.66 от АПК, Общински съвет – Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за определяне размера на подпомагането на родителите при заплащане на такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование по чл.26, ал.3а,…

Покана за публично обсъждане на Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОББЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 Г.     ПОКАНА   На основание чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС и чл.4, ал. 3 от НУРОС на Общински съвет - Хасково   Кметът на Община Хасково – Станислав Дечев…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!