Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково стартира изпълнението на дейностите по проект „Културно разнообразие в Хасково“

Проектът е разработен в съответствие с провежданите политики на Община Хасково за подобряване на условията и качеството на представяне на богатото културно наследство на територията на общината. Проект „Културно разнообразие в Хасково“ се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 469 184, 41 лв., като периодът на изпълнение е 22 месеца – до 30.04.2024 г.

Проектът се реализира от Община Хасково в партньорство с Художествена галерия „Атанас Шаренков“ – Хасково, НЧ „Отец Паисий – 1925“, с. Войводово и партньора от Исландия – North Consulting Ehf. 

Основната цел на проекта е да стимулира креативната социална промяна и прилагането на предприемачески подход в управлението и достъпа до културно наследство на територията на Община Хасково. За постигането на тази цел е предвидено изпълнението на следните основни дейности:

             Ревитализиране на пространства в ХГ "Атанас Шаренков" – Хасково и НЧ "Отец Паисий - 1925", с. Войводово, община Хасково

В рамките на дейността ще се ревитализират помещения, предназначени за представяне на достижения на местното културно наследство в ХГ "Атанас Шаренков" и НЧ "Отец Паисий - 1925“, с. Войводово. В помещенията ще бъдат изпълнени мерки за качествено изменение на вътрешния интериор, обновяване на оборудването, предназначено за представяне и популяризиране на културни ценности и посещения на публика. Тези дейности ще придадат нов живот, енергия и атрактивност на пространствата. Предвижда се и адаптиране на помещенията и пространствата чрез СМР, закупуване на обзавеждане и доставка на ДМА.

             Организиране на нови изложби и представяне на културното наследство

В хода на изпълнение на дейността е предвидено представяне на местното културно наследство пред публика. Посредством новите системи за окачване на картини и новоизграденото картинно депо, ХГ "Атанас Шаренков" ще организира две изложби. Предвидено е да бъде изработена и адаптирана към уебсайта 360 градусова разходка из галерията.

В НЧ "Отец Паисий - 1925" ще бъде реновирана библиотеката, ще бъде изградена нова музейна сбирка, на която ще се представят носии и предмети от бита на трите етноса, представящи местното население - българи, турци и роми. Дейността предвижда и организиране на "Празник на плодородието" /Боллук панаир/ в читалището, който представлява празник на трите етноса в село Войводово - българи, турци и роми.

В рамите на дейността ще бъдат назначени по един нов служители в художествената галерия и в читалището, които ще подпомагат организирането на събитията и подреждането на изложбите. 

             Разработване на Предприемачески план

В рамките проекта е предвидено да се разработи Предприемачески план за развитието на художествената галерия в Хасково и народното читалище в с. Войводово. Целта е с помощта на Предприемаческия план да се създадат предпоставки и възможности за използване на нови технологии и иновативни методи при създаването на културни продукти и услуги, както и да се приложи бизнес модел в управлението на двата културни института за привличане, задържане и задълбочаване на връзките с публиката и ангажиране на нови публики.

Останалите дейности по проекта предвиждат: изграждане и повишаване на институционалния капацитет на служителите на партньорите, които имат пряко отношение и функции, свързани с опазване и разпространение на културно-историческото наследство на територията на община Хасково, както и трансфер на добри практики с партньора от Исландия в областта на представянето на културно наследство и културно съдържание.

Последна промяна: 29 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!