Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково приключва изпълнението на проект „Подай ръка на нашите деца“

                                                                             

На 01.01.2023г. приключва изпълнението на проект „Подай ръка на нашите деца“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

Целта на проекта бе да реализира модели за качествена алтернативна грижа за децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД, включително и за децата с увреждания и децата с потребност от постоянна медицинска грижа. По проекта са разкрити две услуги – Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст.

За целия период на проекта в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства са преминали общо 76 деца с увреждания от 3 до 18 годишна възраст. От тях 13 деца са насочени от ДСП – Хасково, а 63 са самозявили се. С децата работиха педагози, психолози, специален педагог, логопед, трудотерапевт, рехабилитатор. Всеки специалист планира и организира своята работа, на база индивидуалните характеристики на всяко дете. В периода на реализиране на проекта на децата е предоставена професионална подкрепа с обучителни, игрови, рехабилитационни и терапевтични дейности. За родителите, които нямат превоз, беше осигурен специализиран транспорт от центъра до дома или учебното заведение на детето.

Преходно жилище предоставя 24 часова грижа за деца от 15 — 18 години, които са били настанени в Домове за деца лишени от родителска грижи или за които към момента няма възможност да бъдат реинтегрирани или да се отглеждат в семейна среда. С приключване на проекта в услугата да били настанени общо 11 деца. От тях 1 дете е реинтегрирано в семейна среда, 1 е пренастанено в Център за настаняване от семеен тип и 4 деца са се върнали в семейната си среда след навършване на пълнолетие. Всички настанявания са осъществени от отдел „Закрила на детето“ при Дирекции социално подпомагане, след издадена заповед за настаняване. След настаняването им с децата се работеше в посока стимулиране да развиват личните си умения и навици, така че да се чувстват сигурни и готови за самостоятелен и независим живот. Помощ в това им оказваха специалистите работещи в услугата, трудотерапевти и социален работник.

Общата стойност на проекта е 1 571 599,91 лв. Периода на изпълнение е от 01.08.2019 година, а функционирането на двете социални услуги започва от 01.03.2020г. със заповеди на Кмета на Община Хасково.

Проект BG05M9OP001-2.019-0001-C02 „Подай ръка на нашите деца“ е по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1. Проектът е финансиран по  ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

Последна промяна: 19 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!