Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково приключи проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково“ по ОПРР

Община Хасково приключи проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково“, по процедура BG16RFOP001-1.012 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Хасково“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Стойността на проекта е 516 495,60 лв., от които финансиране от ЕС: 439 021,26 лв., национално съфинансиране: 77 474.34 лв.

В рамките на проекта са изпълнени мерки за енергийна ефективност, изградена е достъпна среда и са обновени три жилищни многофамилни сгради на ул. „Кавала“ № 3; ул. „Стефан Стамболов“ № 19; ул. „Стефан Стамболов“ № 11. „Ефектът от санирането на тези сгради се отразява пряко върху бита на живеещите в общо 36 апартамента. С изпълнението на проекта се осигурят по-добри условия за живот на над 100 жители на Хасково“, каза по време на официалната церемония кметът на Община #Хасково Станислав Дечев. Живеещи в тези сгради ще имат по-ниско енергийното потребление в домакинствата и ще усетят предимствата на санирането още през предстоящата зима.

В рамките на проекта са извършени обследване за енергийна ефективност, сертификат за енергийни характеристики и техническо обследване на сградите, инженеринг, строителен надзор, оценка на съответствие на инвестиционните проекти и въвеждане на обекта в експлоатация.

Последна промяна: 13 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!