Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково организира официална церемония за приключване на обекта по проект: “Ремонт и реконструкция на подход на Монумент „Св. Богородица“

На 25 януари (сряда) от 11:30 ч. Община Хасково организира Официална церемония за приключване на обекта. Церемонията ще се проведе на стълбището в подножието на Монумент "Св. Богородица“ до ул. "Добруджа". 

Събитието е част от проект: “Ремонт и реконструкция на подход на Монумент „Св. Богородица“, АДБФП № от ИСУН BG16RFOP001-1.012-0007-C01, по процедура за директно предоставяне на БФП „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Хасково“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

Общата цел на проекта е постигане на устойчиво интегрирано развитие чрез повишаване качеството на жизнената среда, доизграждане на конкурентноспособна икономика и информационното общество, стимулиране на социалната интеграция и повишаване на жизнения стандарт на населението в община Хасково.

Строително-монтажните дейности по проекта са изпълнени в два подобекта:

- Подобект 1: Начален подход към Монумент "Св. Богородица", велоалея и зона "Спорт";

- Подобект 2: Изграждане на пешеходна алея и велоалея.

Общата стойност на проекта е 1 328 477.55 лв. Безвъзмездната финансова помощ от Европейски фонд за регионално развитие е 864 829.72 лв., а съфинансирането от националния бюджет е  152 617.00 лв. Собственият принос на община Хасково е 311 030.83 лв.

Начало на проекта: 13.10.2020г.

Край на проекта: 13.02.2023г.

Последна промяна: 24 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!