Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково обяви обществена поръчка за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с климатици и съвременни топлосистеми

Община Хасково подаде проектно предложение „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково“. Проектът се финансира по Процедура „За по-чист въздух“ по Програма „Околна среда“ 2021 - 2027 г.

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на атмосферния въздух в община Хасково чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 /фини прахови частици/ от битовото отопление като един от основните източници на замърсяване на въздуха.

Специфичната цел на проекта е да се подменят отоплителните устройства на домакинствата, които използват за отопление уреди с твърдо гориво (дърва и въглища), като се заменят с алтернативни високоефективни съвременни такива. Изпълнението на специфичната цел на проекта отговаря на Комплексната програма на община Хасково за намаляване нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) в атмосферния въздух  и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Хасково за периода 2021  - 2024 г.

            За да бъде постигната стратегическата цел- по-чист въздух в Хасково, целта Община Хасково обяви обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на устройства за битово отопление по обособени позиции“.

             Прогнозната стойност на обществената поръчка е 24 408 574,16 лева без ДДС.

            Срокът на договорите е 48 месеца, считано от сключването им, или до изчерпването на финансовия ресурс по договорите - в зависимост от това кое от двете събития настъпи първо.

Прогнозните количества са както следва:

Обособена позиция №1  „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление и на отоплителни устройства за битово отопление – термопомпи сплит система „въздух – вода “: 9904 броя инверторни климатици и 19 броя термопомпени сплит системи „въздух – вода “.

                        Обособена позиция №2 „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори”:  116 топловъздушни пелетни камини със затворена горивна камера, 25 броя пелетни камини с водна риза, заедно с 58 броя пелетни котли; 408 стоманени  панелни радиатори;

                        Освен доставката, поръчката включва: тестване и пускане в експлоатация на доставените уреди; инструктиране на крайните получатели за правилна експлоатация и поддръжка; предаване на крайните получатели на цялата документация, придружаваща монтираните уреди, гаранционно им обслужване и доставка на необходимите части и материали в рамките на гаранционния срок.

            Посочените количества са прогнозни и в тях може да настъпи промяна в зависимост от нуждите на възложителя, съобразно подадените заявления.

 

Последна промяна: 25 Октомври 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!