Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково изпълнява проект „Подай ръка на нашите деца“

Община Хасково изпълнява проект „Подай ръка на нашите деца“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

Основната цел на проекта е да реализира модели за качествена алтернативна грижа за децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД, включително и за децата с увреждания и децата с потребност от постоянна медицинска грижа.

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства могат да ползват деца с увреждания от 3 до 18 години с уточнена диагноза от ТЕЛК/НЕЛК, с ЛКК протокол, самозаявили се деца, които се нуждаят от логопедична или психологическа подкрепа, или направление от директора на Дирекция “Социално подпомагане”, Община Хасково. С децата работят педагози, психолози, специален педагог, логопед, трудотерапевт, рехабилитатор. Всеки специалист планира и организира своята работа, на база индивидуалните характеристики на всяко дете. Преминали през социалната услуга са 75 деца. В момента реално 43 деца получават подкрепа. Дневният център продължава да предоставя необходимата на децата професионална подкрепа с обучителни, игрови, рехабилитационни и терапевтични дейности. За улеснение на родителите, които нямат превоз, Дневният център предлага безопасен транспорт от и до учебното заведение или до дома на детето. В Дневния център се помещава оборудвана сензорна стая, която през 2022 година се сдоби с Интерактивен магически под, който е инструмент за ефективна рехабилитация, чрез различни стимулиращи игри. Интерактивният под е дарение от Национален фонд „Св. Никола“, София. В момента тече кампания за събиране на средства за купуване на барокамера за хипербарна кислородна терапия за центъра, като до момента е събрана една трета от общата сума.

Преходно жилище е социална услуга с 24 часова грижа, която се предоставя на деца от 15 — 18 години, които са били настанени в Домове за деца лишени от родителска грижи или за които към момента няма възможност да бъдат реинтегрирани или да се отглеждат в семейна среда. Децата могат да ползват услугата до навършване на пълнолетие или до завършване  на образованието си, но не повече от 20 годишна възраст. Настаняването в социалната услуга се извършва от отдел „Закрила на детето“ при Дирекции социално подпомагане, след издадена заповед за настаняване. До сега през социалната услуга са преминали 10 деца, като реалните потребители, ползващи услугата са 5. С настанените деца в Преходното жилище се работи в посока стимулиране да развиват личните си умения и навици, така че да се чувстват сигурни и готови за предприемане на следваща стъпка за самостоятелен и независим живот. Помощ в това им оказват и специалистите работещи в услугата, трудотерапевти и социален работник.

Общата стойност на проекта е 1 571 599,91 лв. На 01.08.2019 година стартира изпълнението  на проекта, а на 01.03.2020 година със заповеди на Кмета на Община Хасково са разкрити двете социалните услуги. Първоначалният период на изпълнение на проекта бе до 01.02.2022 година. След подписано допълнително споразумение през месец януари 2022 година, проектът е удължен до 01.01.2023 година. Проект BG05M9OP001-2.019-0001-C02 „Подай ръка на нашите деца“ е по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1. Проектът е финансиран по  ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

Последна промяна: 17 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!