Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Фондация ХАЛО провежда проучване във връзка с изпълнението на Програмата за граждански бюджети

Фондация ХАЛО провежда проучване във връзка с изпълнението на Програмата за граждански бюджети. Целта на проучването е да установи ефективността, ефикасността и удовлетвореността на гражданите от изпълнението на Програмата за граждански бюджети. В тази връзка фондация ХАЛО се обръща с молба към всички жители на Община Хасково да се включат в проучването като попълнят анонимната анкета и споделят личните си впечатления от изпълнението на програмата през второто й издание – 2022/2023 г.

В допълнение към проучването чрез анкети, на 24 октомври 2023 г. / вторник/ от 15.30 часа в зала „Знание“ фондация ХАЛО организира провеждането на фокус група със следните групи участници в Програмата за граждански бюджети:

Граждани, които са подавали идеи за граждански инициативи през онлайн платформата;

Граждани, които са участвали активно в мотивирането на местната общност да подкрепи чрез гласуване определена идея за гражданска инициатива;

Граждани, които са участвали в реализирането на гражданските инициативи.

Всички желаещи да вземат участие във фокус групата трябва да потвърдят присъствието си чрез обаждане на тел. 0898 412 180 или чрез съобщение на email: halongobg@gmail.com най-късно до 17.00 часа на 23.10.2023г.

Събраната чрез анкетите и фокус групите информация ще бъде обработена и анализирана и на базата на нея ще бъде изготвена оценка на въздействието на Програмата за граждански бюджети. Освен това ще бъдат изведени препоръки за редакция и надграждане на Програмата при следващи нейни издания. Оценката на въздействието ще бъде представена на кмета на община Хасково и Общински съвет – Хасково.

Проект “Граждански бюджети” се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. BG05SFOP001-2.025-0076-С01/10.08.2022 г. на обща стойност 46 965,59 лв, от които 39 920,75 лв от Европейския социален фонд и 7044, 84 лв национално финансиране.

www.eufunds.bg

Последна промяна: 27 Октомври 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!