Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение на Общински съвет - Хасково № 384/24.02.2017 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 18

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2017 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ № 384

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3 от Приложение 2 и чл. 110, ал. 1 от ЗМДТ, Общински съвет - Хасково ИЗМЕНЯ Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, в частта на Глава втора “Местни такси“- Раздел IX “Такси за издаване на данъчни и други удостоверения и цени на свързани с тях услуги“, както следва :

§1 Чл. 48 “а“ придобива следната редакция:

 1. Експресна /2 часа/
 • За недеклариран имот - 60.00 лева.
 • За деклариран имот - 40.00 лева.

 

 1. Бърза /24 часа/
 • За недеклариран имот - 40.00 лева.
 • За деклариран имот - 20.00 лева.

 

 1. Ускорена /3 дни /
 • За недеклариран имот - 20.00 лева.
 • За деклариран имот - 10.00 лева.

 

 1. Обикновена /5 дни /
 • За недеклариран имот - 10.00 лева.
 • За деклариран имот - 5.00 лева.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!