Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение на Общински съвет - Хасково № 193/29.10.2004 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 13

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2004 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ № 193

 

 1. На основание чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, Общински съвет –Хасково одобрява план-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата на територията на община Хасково за 2005 г., съгласно Приложение № 1.
 2. На основание чл. 62, чл. 63, ал. 1, чл. 65, чл. 66 и чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, Общински съвет –Хасково определя следните такси за битови отпадъци за 2005 година:
 1. За населението на град Хасково и за жилища на предприятия за 2005 г. в размер 5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти. По видове услуги таксата е както следва:
 • за сметосъбиране и сметоизвозване – 3 на хиляда;
 • за обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци – 1 на хиляда;
 • за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 1 на хиляда.
 1. За селата на община Хасково се определя такса за битови отпадъци в размер 4,5 на хиляда върху данъчната оценка, както следва по услуги:
 • за сметосъбиране и сметоизвозване – 3 на хиляда;
 • за чистотата на териториите за обществено ползване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци – 1,5 на хиляда
 1. Определя следните размери на таксата за битови отпадъци за нежилищните имоти на предприятията за 2005 г.:
  1. Когато предприятието не е подало декларация в установения срок, декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци, не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове или когато не могат да се установят броя на използваните съдове, то заплаща годишна такса в размер на 12 на хиляда върху данъчната оценка а нежилищните имоти. По видове таксата е както следва:
 • за сметосъбиране и сметоизвозване – 8 на хиляда;
 • за обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци – 2 на хиляда;
 • за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 2 на хиляда.
  1. В левове в зависимост от вида от вида и броя на деклариралите до 30.11.2005 г. съдове за изхвърляне на битови отпадъци на предприятията – размерът на таксата е както следва:
 • за кофа 110 л                                   550 лв.
 • за контейнер тип „Бобър“          1 560 лв.
 • за контейнер с обем 4 м3          1 560 лв.
 • за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 3 на хиляда върху данъчната оценка.
 1. За вилните имоти на гражданите и фирмите в местностите: „Кекличево стопанство“, „Туристическа хижа“, „Куба“, „Орфей“, „Изгрев“ и „Каменец“ се определя такса за обезвреждането на битовите отпадъци и поддържане на депа в размер – 1,5 на хиляда върху данъчната оценка, за местността „Кенана“ в размер – 3 на хиляда върху данъчната оценка.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Димитър Велев/

Последна промяна: 11 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!